Seksuele intimidatie

OMGANG VAN BEGELEIDING MET SPELERShalt-300x300_150x150.jpg


1. Seksuele intimidatie

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Uitgangspunt is wat het slachtoffer als akelig ervaart. Ook al vinden anderen dat bepaald gedrag ‘toch moet kunnen’, of ‘zo niet bedoeld is’.

Het gaat niet alleen om aanranding en verkrachting. Gedrag dat voor iemand over de grens gaat is heel persoonlijk. Iemand zonder toestemming aanraken, dubbelzinnige opmerkingen over het uiterlijk, stoere verhalen over seksuele prestaties, ‘schuine’ moppen vertellen, het voortdurend blikken werpen. Zo zijn er nog veel voorbeelden te bedenken. Bedenk daarbij dat een grap door de één gewaardeerd wordt terwijl de ander zich er door geïntimideerd voelt.
 

2. Voorkom problemen
We proberen de risico's zo klein mogelijk te maken door met elkaar vast te stellen wat wel en wat niet mag. Onderstaande gedragsregels zijn van belang voor iedereen. Ze zijn bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.

• Bij de Mini's, Kiddy's, JO8- JO9 en JO10 is het geen probleem als ouders en/of begeleiders mee gaan om de voetballertjes om te kleden. Zorg er wel voor dat je niet de enige volwassene bent in de kleedkamer.

• Bij de oudere jeugd verblijft de trainer of leider niet in de kleedkamer op het moment dat er door de spelers wordt omgekleed en gedoucht. Heb je na de training of wedstrijd nog wat te zeggen ga dan mee de kleedkamer in en doe je zegje, waarbij aan de spelers wordt medegedeeld dat zij nog even wachten met douchen en omkleden. Indien toezicht door omstandigheden noodzakelijk is, zorg dan voor aanwezigheid van een tweede volwassene.

• Lichamelijk contact met spelers is ongewenst.
Uiteraard is een schouderklopje of ondersteuning bij blessure mogelijk, maar overdrijf het niet. Dit om te voorkomen dat anderen onterechte conclusies trekken.

• Buiten de training en wedstrijden om, worden er alleen extra activiteiten georganiseerd met spelers als er andere begeleiders bij aanwezig zijn. Hierbij dienen, in geval van jeugd, ook ouders of verzorgers te worden betrokken.

• Er vinden geen 1 op 1 gesprekken plaats (zoals correctie- of beoordelingsgesprekken).
Zorg dat er altijd een tweede trainer, leider of commissielid bij aanwezig is. Geef, in geval van jeugd, bij aanvang van het seizoen bij ouders aan dat deze gesprekken worden gehouden, met uitleg van de redenen. Maak tevens ruim van tevoren duidelijk aan ouders bekend, wanneer deze gesprekken plaats vinden (A, B junioren indien op verzoek van ouder(s)/verzorger(s)).

• Zorg voor een duidelijke structuur (gelijkheid) in de benadering van spelers. Bij een speler mag geen mogelijkheid tot onrust ontstaan omdat hij of zij denkt anders behandeld te worden.

Bij waarneming van overtreding van deze regels wordt van een ieder gevraagd dit te melden aan de vertrouwenspersoon.

 

Laatste wijziging: 16-2-2017