Spelerspas

spelerspassen.jpeg

 

Alle voetballende leden vanaf de JO12 hebben er één: een spelerspas. Met deze pas kan je aantonen dat je lid bent van een voetbalvereniging en de KNVB.

De pas, die het formaat heeft van een creditcard, heeft voor seniorspelers een geldigheidsduur van tien jaar en voor juniorspelers is de pas vier jaar geldig. Op de pas staan de naam van de speler, geslacht, geboortedatum, relatiecode, een pasfoto, de naam van de vereniging waarvoor de speler mag uitkomen. De spelerspas maakt het mogelijk de identiteit van spelers vast te stellen.

Geen pas = niet spelen
Een spelerspas is verplicht voor ieder spelend lid van de KNVB van 11 jaar en ouder. Het is de taak van de scheidsrechters om voor de wedstrijd in het bijzijn van de aanvoerders/begeleiders de passen te controleren.

De regel is duidelijk: wie geen pas bij zich heeft, mag niet spelen. Zorg dus dat je bij elke wedstrijd je pas bij de hand hebt. En zorg dat je ‘m niet kwijtraakt, want de spelerspas wordt eenmalig verstrekt.

Speelgerechtigd
Het controleren van de spelerspassen levert voor de wedstrijd wat extra handelingen op, maar dan weten alle partijen ook zeker dat er alleen speelgerechtigde spelers in het veld staan. Dankzij de spelerspas kan de scheidsrechter namelijk de identiteit van de spelers vaststellen, zodat ‘illegale invallers’ (verkeerde leeftijdscategorie, geen KNVB-lid of lid van een andere club) door de mand vallen en niet kunnen spelen. Dat komt een eerlijk competitieverloop ten goede.

Lik-op-stuk
De meeste wedstrijden verlopen eerlijk en sportief, maar het gebeurt soms dat een speler zich misdraagt op of rond het veld. Ook in dit geval biedt de spelerspas uitkomst. Met behulp van pas is eenvoudiger te achterhalen wie zich heeft misdragen, zodat de speler in kwestie snel en gepast kan worden gestraft. Kortom: de spelerspas draagt een steentje bij om fair play in het voetbal te stimuleren.

Nieuwe passen voor JO11 of leden met een verlopen spelerspas
Spelers in de categorie JO11 en MO11 dienen voor de aanvang van het daaropvolgende seizoen in het bezit te zijn van een spelerspas. Ook spelers waarvan de geldigheid van de spelerspas binnenkort verloopt moeten een nieuwe spelerspas aanvragen.

Roda´46 ontvangt voor deze spelers fotoformulieren van de KNVB. Op dit formulier dient een handtekening en een (pas)foto geplaatst te worden van de betreffende speler. Als de speler minderjarig is dient het formulier ondertekend te worden door een ouder/verzorger teneinde toestemming te geven de pasfoto en persoonsgegevens te gebruiken voor het vervaardigen van de KNVB Spelerspas en gedurende de geldigheid van de spelerspas te bewaren.

Commissies van Roda ‘46 organiseren bijeenkomsten om de betreffende spelers (en hun ouders/verzorgers) de gelegenheid te geven de formulieren te ondertekenen en een pasfoto in te leveren.

De kosten voor de spelerspas worden gelijktijdig met de contributie verrekend.


spelerspas1.png

 

CONSEQUENTIES ALS JE SPEELT ZONDER SPELERSPAS

Wat zijn de gevolgen van het spelen zonder of met een verlopen spelerspas?

Indien een speler speelt zonder pas dan wel een ongeldige pas staat daar een strafmaat op van 3 t/m 6 wedstrijden. De vereniging van de speler loopt bij deze overtreding het risico -bij geen bevrijdend verweer- een boete van €74,- te moeten betalen of indien er meerdere spelers ongerechtigd spelen zelfs €148,-. Daarnaast kan 1 winstpunt in mindering worden gebracht bij het betreffende team. Een scheidsrechter loopt het risico bij het onvoldoende controleren van de spelerspassen dat hij/zij 1 tot 3 maanden functieontzegging kan krijgen. Indien hij helemaal niet controleert kan dit zelfs een functieontzegging van 2 tot 4 maanden betreffen. Een verenigingsscheidsrechter loopt het risico van een boete van €148,-.

Spelen met de pas van een ander
Het komt bij het recreatievoetbal vaak voor dat spelers gaan voetballen met de spelerspas van een ander. Indien een speler dit doet hangt hem een zware straf boven het hoofd, namelijk een schorsing van 6 t/m 10 wedstrijden. De speler wie zijn spelerspas afstaat aan een ander loopt het risico 4 t/m 8 wedstrijden geschorst te worden. De vereniging kan in dit geval een boete krijgen van €184,- plus het feit dat 3 winstpunten in mindering worden gebracht bij het betreffende team.

Niet meewerken aan een controle
Tot slot bestaat er voor het niet meewerken dan wel het verhinderen van de controle van de passen door de scheidsrechter een strafmaat van 6 t/m10 wedstrijden. De vereniging kan in dit geval een boete van €184,- en mogelijk kunnen er 3 punten in mindering worden gebracht. Indien spelerspassen bewust worden vernietigd of zoek worden gemaakt, kan een speler 3 tot 6 maanden worden geschorst en de vereniging een boete van 369,- worden opgelegd plus het feit dat 5 winstpunten in mindering gebracht kan worden.

Opstellen ongerechtigde spelers
Soms worden door verenigingen of coaches van een elftal bewust ongerechtigde spelers opgesteld onder een valse naam op het wedstrijdformulier. Indien dit expres onjuist wordt ingevuld wordt de wedstrijd reglementair met 3-0 verloren. Indien de betreffende speler lid is van de KNVB, maar geschorst of uitgesloten van de vereniging is -en toch wordt opgesteld- dan kan de speler 10 wedstrijden worden geschorst. Indien de speler geen lid is van de KNVB, kan hij uiteraard niet worden geschorst. Wel heeft dit gevolgen voor de aanvoerder en/of trainer. In beide gevallen kunnen zij voor 4 wedstrijden uit hun functie worden ontheven. De vereniging kan in dit geval een boete krijgen van €350,- van de KNVB.

Daarnaast kan een vereniging of coach van het elftal een ongerechtigde speler opstellen onder vermelding van de juiste naam. In deze gevallen volgt er geen reglementaire 3-0 overwinning, maar wordt de wedstrijd opnieuw gespeeld. Daarnaast kan de aanvoerder en de betreffende speler van het team een schorsing verwachten van ongeveer 4 tot 8 wedstrijden. De vereniging kan een boete krijgen tussen €75,- en €250,- afhankelijk van de reden van ongerechtigheid. Verder kunnen ook winstpunten in mindering worden gebracht. Ook dit zal afhankelijk zijn van de reden van ongerechtigheid.

Volg het devies van de KNVB op
Indien er herhaaldelijk overtredingen plaatsvinden, zal veelal de tuchtcommissie zich over de zaak buigen. Zij kunnen bijvoorbeeld bij het herhaaldelijk opstellen van niet gerechtigde spelers bepalen om een team uit de competitie te nemen. Het naleven van de overtredingen blijft uiteraard een zaak van de scheidsrechters, clubs en de spelers zelf, omdat de KNVB niet de mankracht heeft om controleurs op pad te sturen. Toch is het gezien de hoge straffen, boetes en mogelijke schorsingen die bij het spelen zonder geldige spelerspas gegeven kan worden, verstandig om het devies van de KNVB ‘geen pas = niet spelen’ te volgen.

 

Laatste wijziging: 16-2-2017