Tijdwijzigingen

tijd7_144x164.jpg

Wijzing van aanvangstijd moet worden aangevraagd bij de wedstrijdsecretaris van je afdeling (zaterdag, zondag of jeugd). Tijdswijzigingen zijn mogelijk tot acht dagen voor het speelweekend (tot donderdag 24.00 uur).

Minder dan acht dagen voor het speelweekend  is het ook nog mogelijk om tijdswijzigingen aan te vragen. In dat geval dient echter wel eerst de tegenstander akkoord te gaan met de nieuwe speeltijd. Als leiders van teams met de tegenstander een alternatieve tijd willen afspreken dienen zij zelf contact op te nemen met de tegenstander. Doe dit voor thuiswedstrijden in overleg met de wedstrijdsecretaris van Roda’46, want hij weet of er velden vrij zijn.

Wanneer beide teams akkoord zijn wordt door de wedstrijdsecretaris van een van beide clubs een 'voorstel tot wijziging ingediend'. Deze wordt door de wedstrijdsecretaris van de andere club goed- of afgekeurd.

Dit geldt voor alle wedstrijden in de categorie A en B, met uitzondering van de standaardteams heren, vrouwen tot en met de eerste klasse en alle divisiewedstrijden in het jeugdvoetbal. Alle betrokkenen krijgen nadien via de wedstrijdwijzigingen hiervan bericht. Binnen de acht dagen kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg en met goedvinden van de competitieleider.

Laatste wijziging: 19-2-2018