Algemeen

LEEFTIJDINDELING

In het jeugdvoetbal zijn zogenaamde geboortejaarcompetities. Aan elke competitie doen alleen spelers mee die geboren zijn in een bepaald jaar. Bepalend daarbij is de leeftijd die de voetballer of voetbalster op 31 december van het betreffende kalenderjaar heeft.

De KNVB heeft het jeugdvoetbal opgedeeld naar leeftijd.Van  Onder 7 (O17) t/m Onder 19 (O19).

Voor het seizoen wordt, aan de hand van de KNVB-reglementen, bepaald in welke leeftijdscategorie de speler of speelster hoort.

Mini's
Bij Roda'46 is het voor 4-jarige hummels al mogelijk om te voetballen. Onze allerjongste jeugd begint bij de Mini's.
In het jaar dat de kinderen 6 jaar worden gaan ze over naar de Kiddy's.
Zowel bij de Mini's als de Kiddy's wordt 4 tegen 4 gespeeld op een klein aangepast veld, met doelen van 3 x 1 meter.

Kiddy's
Als de kinderen 6 jaar zijn gaan ze naar de Kiddy's. Bij de Kiddy's blijven ze slechts een half seizoen. Na de winterstop gaan ze over naar de Kiddy-League.

Kiddy-League
In de Kiddy-League wordt vijf tegen vijf gespeeld. Van elke ploeg staan vier spelers in het veld en eentje fungeert als doelman. Na elke zes speelronden worden de teams opnieuw ingedeeld.

F-pupillen
In het jaar dat de kinderen 7 jaar worden, gaan ze na de winterstop over naar de F-pupillen. Pas dan worden ook wedstrijden gespeeld tegen en bij andere verenigingen 

Opleiding jongste jeugd

Mini's worden in het kalenderjaar 4 jaar. Spelen het gehele seizoen op een klein veld zonder   keeper. Doelen zijn 3x1 meter
Kiddy's worden in het kalenderjaar 6 jaar. Spelen in het najaar (tot de kerst) op een klein veld zonder keeper. Gaan voor de voorjaars-competitie over naar de Kiddy-league
Kiddy-League worden in het kalenderjaar 7 jaar. Spelen in het voorjaar (na de winterstop) op een kwart veld met een keeper. Doelen zijn 5 x 2 meter.
O8 worden in het kalenderjaar 7 jaar. De kinderen spelen in het najaar bij de F-pupillen

 

Hieronder wordt de gehele "Roda'46-jeugdopleiding" weergegeven.

JONGENS EN MEISJES
Is op  31 dec:
 
4-5 jaar
Mini's (gemengd)
6 jaar (najaar) Kiddy's (gemengd)
7 jaar (voorjaar)
Kiddy-League (gemengd)
7 jaar (najaar)
O8 (gemengd)
8 jaar (na- en voorjaar) O9 (gemengd)
9 jaar (na- en voorjaar)
O10 (jongens en meisjes apart en gemengd)
10 jaar (na- en voorjaar)
O11 (jongens en meisjes apart en gemengd)
11 jaar (na- en voorjaar)
O12 (jongens en meisjes apart en gemengd)
12 jaar (na- en voorjaar)
O13 (jongens en meisjes apart en gemengd)
13 jaar (na- en voorjaar)
O14 (jongens en meisjes apart en gemengd)
14 jaar (na- en voorjaar)
O15 (jongens en meisjes apart en gemengd)
15jaar (na- en voorjaar) O16 (jongens en meisjes apart en gemengd)
16 jaar (na- en voorjaar) O17 (jongens en meisjes apart en gemengd)
17 jaar en 18 jaar
O19 (jongens en meisjes apart en gemengd)
> 18 jaar
Senioren 
 
 

Op de volgende bladzijden zijn de kenmerken van de verschillende leeftijdscategorieen te vinden. Bovendien worden tips gegeven om de jongens en meisjes in verschillende leeftijden te trainen en te begeleiden.

GA NAAR:
O11 en O12
 
 

Laatste wijziging: 21-03-2017