O11 en O12

1. ALGEMEEN
trainer4_74x91.jpgO11 en O12 zijn jongens en meisjes, die in het kalenderjaar 10 of 11 jaar oud zijn of worden. Bij Roda '46 kunnen jongens en meisjes door elkaar spelen, maar ook in aparte jongens- en meisjesteams. Het voetbalniveau van de kinderen verschilt flink van elkaar, ongeacht hun geslacht. De O11 en JO12 zijn ingedeeld in teams die 7 tegen 7 spelen (vanaf seizoen 2018/2019 8 tegen 8). Deze ploegen bestaan uit 9 of 10 spelers.

Het gaat in deze categorie vooral om het ontwikkelen van individuele technische vaardigheden en de algehele lichaamscoördinatie.

 

2. LEEFTIJDSKENMERKEN
2.1. Algemeen
•    De kinderen hebben een grote speldrang. Ze doen dingen vanwege het plezier-van-het-doen. De kinderen moeten de kans krijgen allerlei vaardigheden en oplossingen in spelsituaties spelend te oefenen. Zo'n aanpak resulteert in een steeds groter wordende handigheid en 'voetigheid' met de bal.
•    Ze hebben een drang tot nabootsen. Iedere nieuwe beweging komt gedeeltelijk tot stand op grond van nabootsing. Voorbeelden zijn daarom van groot belang. Geef als trainer, indien mogelijk, goede voorbeelden.
•    Ze hebben een groot uithoudingsvermogen. Dit betekent dat de kinderen veel kunnen voetballen.
•    Leren is herhalen. Daarnaast hebben ze een aanzienlijke hoeveelheid inspanning nodig om zich helemaal uit te kunnen leven. Tijdig rustmomenten plannen is echter wel noodzakelijk.
•    De kinderen kunnen al benoemen wat ze wel en niet leuk vinden. Dit kan een trainer informatie verschaffen over de voetbalbeleving van de kinderen. Belangrijk is hen te vragen waarom ze iets leuk of minder leuk vinden.
•    Ze zijn doelgericht. Dit betekent dat in voetbalvormen het scoren een belangrijke invloed uitoefent op het voetbalgedrag van de kinderen. Het is belangrijk aan te geven hoe kan worden gescoord en hoe punten worden gehaald.
•    Er is meer bereidheid tot samenwerken dan op jongere leeftijd. Het mogelijk gunstige resultaat van een "tikkie breed", naar een speler die er beter voor staat, wordt langzamerhand onderkend.

2.2. Inzicht
O11 en O12 begrijpen het voetbalspel al beter, maar ze zijn absoluut nog niet in staat de voetbalbedoelingen als team na te streven. Vooral jonge O11 kinderen spelen nog erg voor zichzelf, weten niet goed wat vrijlopen is, dus laat staan dat ze goed kunnen samenspelen.
Hun gedrag is vaak erg spontaan en zo voetballen ze ook. Ze overzien de complexe speelsituatie slecht en doen wat hun spontaniteit hen ingeeft. Balverlies wisselt zich snel af met balverovering. Enerzijds komt dit door een beperkte balvaardigheid, anderzijds door het beperkte inzicht in het spel. Op de trainingen zal op de balvaardigheden veel getraind moeten worden, het inzicht door veel kleine partijtjes.

2.3. Concentratie
De spelers op deze leeftijd hebben nog maar een beperkte concentratie. De aandacht is zo weg, ze zijn zeer snel afgeleid. Luisteren is een grote opgave voor ze. Ze leren veel meer door te doen en te kijken dan te luisteren. Stilstaan is nog een groot probleem voor ze.

2.4. Dynamisch
Kinderen in de O11 en O12 zijn erg beweeglijk en zijn constant bezig met lijf en leden. De coördinatie is al wat beter dan bij de jongere spelers het geval is. Dit zie je aan het trappen van de bal en het meenemen ervan. Bij een groot aantal zie je al functionele passeerbewegingen ontstaan. Laat ze dit ten volle uitproberen, ook al zou zo'n speler beter over moeten spelen volgens de voetbalwetten. Dus: veel laten spelen!

2.5. Motivatie
Spelers in de O11 en O12 zijn ten opzichte van elkaar al een stuk socialer. Ze hebben  gevoel voor een opdracht. Voor hen wordt geldingsdrang en individuele prestatie al belangrijk, ze willen laten zien wat ze kunnen.

e-005_250x167.jpg


3. HET TRAINEN VAN O11 EN O12

3.1. Aandachts-/uitgangspunten:
•    spelers leren door hen veel aan de bal te laten
•    ideale leeftijd voor het aanleren van nieuwe bewegingen: veel trainen op technische vaardigheden
•    vervolgens trainen op veldbezetting en teamorganisatie (voor, achter, links, rechts: laten rouleren)
•    oefeningen uitvoeren in vereenvoudigde wedstrijdsituaties: veel spel- en basisvormen
•    inspelen op belevingswereld van de kinderen en zingeving oefeningen en regels duidelijk maken

3.2. Inhoud:
•    afhankelijk van niveau geen of geringe weerstand invoeren
•    basistechnieken en traptechnieken
•    1-1 duels en 1-2 combinaties
•    lummelen met accent op nauwkeurige passing en balverwerking
•    veldbezetting: bij balbezit vrijlopen, bij balverlies tegenpartij dekken en bal veroveren (voor, achter, links, rechts)
•    geen conditietraining

3.3. Tips begeleiding / training:
•    als je iets wil uitleggen, doe het dan meteen voor. Zet de spelers van te voren daar waar je ze wilt hebben en houd de uitleg kort
•    ga niet te lang met de stof door, maar zorg voor voldoende variatie
•    benadruk het spel en niet de wedstrijd of onderlinge strijd. Bij lang niet elke speler gaat het al om de punten maar om de beleving. Het willen of moeten winnen staat vaak een ontwikkeling van het spel in de weg
•    houdt rekening met het taalgebruik van het kind. Gebruik geen moeilijke woorden als knijpen, kort, in de rug, positie houden, vrije ruimte, etc.

e-004_192x172.jpg


 

Wedstrijdvorm 8 tegen 8

Nwe Wedstrijdvormen 8 tegen 8.jpg

 

 

VANAF SEIZOEN 2018-2019

De KNVB introduceert vanaf het seizoen 2018/’19 voor pupillen onder 11 en onder 12 jaar de 8 tegen 8 wedstrijdvorm. In deze wedstrijdvorm hebben de pupillen veel ruimte om een actie te maken, de mogelijkheid om samen te spelen, veel passes te geven en hebben ze een hoge betrokkenheid bij het spel.

Vanaf het seizoen 2018/’19 zal worden gestart met het organiseren van een competitieaanbod in deze leeftijdscategorie.

​​​​De spelregels zijn onder voorbehoud en kunnen naar aanleiding van de evaluatie die medio volgend seizoen wordt uitgevoerd nog veranderen.


Aantal Spelers
8 tegen 8
Totaal: 10 spelers per team

Leeftijd
Onder 11 en 12

Veldafmeting
64m x 42,5m  

Doelformaat
Pupillendoel (5m x 2m)

Balformaat
O11: Advies maat 5, 320 gram
O12: Advies maat 5, 370 gram

Spelduur
2 x 30 minuten

Keeper
Ja

Competitie
Ja

Klassement
ja

Rituelen
Handen schudden en high five

Rol coach
Positief stimulerend  langs zijlijn

Rol ouders
Positief stimulerend achter het hek

Rol arbitrage
Pupillenscheidsrechter

Strafschop
9 meter

 

SPELREGELS

Aftrap
De aftrap wordt genomen in het midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft.

Keeperbal
wanneer de keeper een bal vangt die niet is uitgegaan mag de keeper het spel voortzetten door de bal te gooien, passen of uit de handen te schieten.

Achterbal
de achterbal wordt vanaf de grond genomen door de bal te passen of te schieten.

Hoekschop
hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten vanaf het speelveld genomen door de bal in te dribbelen of te passen.

Doelpunt
bij een doelpunt vindt de aftrap plaats in het midden van het veld. Beide teams beginnen weer vanaf eigen helft.

Uitbal
als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal ingedribbeld.

Vrije bal
een vrije bal mag gepasst of geschoten worden.

Terugspeelbal
een terugspeelbal mag door de keeper niet opgepakt worden.

Overtreding / scoringkans
bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij genomen. Bij het ontnemen van een  duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden toegekend.

Afstand
de tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting.

Speeltijd
De speeltijd bedraagt 2 x 30 minuten.

Time-out
Per helft vindt er na 15 minuten een time-out plaats van maximaal 2 minuten. Hierin heeft de begeleider de mogelijkheid om een korte terugblik te doen, tips en aandachtspunten aan te stippen en kunnen de kinderen even wat drinken.

Rust
Na 30 minuten vindt de rust plaats van maximaal 10 minuten.

Competitie
Er wordt door de KNVB een competitie georganiseerd voor deze wedstrijdvorm.

Stand & Klassement
KNVB zal de standen en klassementen publiceren.

Begeleiding
Bij deze wedstrijdvorm is er een pupillenscheidsrechter van minimaal 13 jaar aanwezig.

Balmaat
Er wordt gespeeld met balmaat 5 van 320 gram bij onder 11 en 370 gram bij onder 12.

Rituelen
Stimuleren om voorafgaand aan de wedstrijd handen te schudden en na afloop een high five als dank voor een leuke wedstrijd.

Strafschop (9 meter)
Strafschoppen worden alleen gegeven bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans. Na afloop van de wedstrijd kunnen er door beide teams strafschoppen worden genomen

 


Laatste wijziging: 14-9-2017