interne scouting

Bij Roda'46 hebben we een intern scoutingsteam. Alle leden van het interne scoutingsteam hebben een goed voetbaltechnisch inzicht, o.a. opgedaan door voetbalopleiding of door ervaring als (oud) selectievoetballer.
Interne scouting is binnen de jeugdafdeling van Roda'46 een belangrijk onderdeel binnen de jeugdopleiding. Naast de genoemde interne scouts wordt er natuurlijk ook actief gekeken door de trainers van de diverse selectieteams.

Het doel van de interne jeugdscouting is om de doorstroming van niet-selectiespelers naar selectieteams te bevorderen en de ontwikkeling van niet-selectiespelers te blijven volgen. De nadruk ligt op de JO8 t/m JO13 omdat deze groep zowel als gevolg van de overstap van een klein naar een groot veld, als op het fysieke vlak een grote verandering doormaakt. De gedachte hierachter is dat hoe eerder een talent wordt opgespoord hoe beter de opleiding vorm kan krijgen. Binnen de doelstelling van RODA'46 om met zelf opgeleide spelers zo hoog mogelijk te spelen, is het van belang dat talentjes zo goed mogelijk worden opgeleid en klaar gestoomd voor het grote werk.
Voor de oudere leeftijdscategorieën hebben de (hoofd)trainers van de betreffende leeftijdscategorie normalerwijze al een totaaloverzicht. Nieuwe trainers worden hierover geïnformeerd. Ook merken de interne scouts hiaten op in het door RODA'46 gevoerde selectiebeleid. Met ander woorden: zij kunnen constateren dat spelers in een te laag, of te hoog, team spelen dan op basis van hun capaciteiten logisch zou zijn.

De interne scouts houden zich tijdens het lopende seizoen bezig met zoeken naar talentvolle spelers die de technische, tactische en sociale vaardigheden bezitten om als selectiespeler te (kunnen) fungeren. Hiervoor bezoeken de interne scouts vooral wedstrijden, en soms ook trainingen van de niet-selectieteams. Gedurende het seizoen worden de niet-selectieteams meerdere malen bezocht waardoor er een algemene indruk verkregen wordt van het team en de spelers in dat team.
Als er naar de mening van de interne scouts spelers opvallen worden die genoteerd. Alle gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en zijn alleen bedoeld voor de interne organisatie. Wellicht heeft u de interne scouts al eens aangetroffen langs de lijn die het een en ander noteren en misschien hebben zij al eens gevraagd naar een naam van een speler.

De door de interne scouts 'gescoute' spelers maken het seizoen af in het team waarin zij op dat moment spelen. Eventueel kunnen deze talentvolle spelers extra (selectie) training krijgen aangeboden.
Een andere manier om de ontwikkelingen en voetbalkwaliteiten van de individuele jeugdspelers in beeld te brengen én te houden is het spelervolgformulier. Met het (digitale) spelervolgformulier houdt RODA'46 een beknopt overzicht bij van de individuele jeugdspeler. De trainer en/of teamleiders van elk team vullen dit jaarlijks in. Het spelervolgformulier richt zich uitsluitend op voetbal gerelateerde onderwerpen. De ingevulde formulieren worden bewaard en kunnen worden gebruikt bij overdracht naar de nieuwe selectietrainers. Deze gegevens en de informatie verkregen van de interne scouts worden o.a. gebruikt bij het samenstellen van de teams voor het nieuwe seizoen.


Laatste wijziging: 28-8-2017