ALV: Benoeming Leden van Verdiensten


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Roda'46 op vrijdag 17 november werden Hans van Mourik, Frits van Ginneken en Hans Heneweer benoemd tot Leden van Verdiensten.

Hieronder de tekst van de woorden die voorzitter Onno Schneiders bij de uitreiking uitsprak.

 

Hans van Mourik pasfoto.jpg

 

Hans van Mourik

Hoe lang Hans voorzitter van de zondag afdeling heb ik helaas niet kunnen achterhalen, maar dat geeft aan dat het al heel lang is. Hans is van huis uit een waterpoloman maar het voetbalvirus heeft hem onder andere door zijn zoon Leon gegrepen en is hij betrokken geraakt bij Roda’46.
 
Eerst is Hans actief geweest bij de jeugd en later bij de senioren. Hij is niet alleen zondag voorzitter maar ook nog penningmeester, regelt veel, héél veel voor de zondag. Ik durf niet te beweren dat hij alles doet want er zijn zeker meer betrokken leden bij de zondag afdeling. Maar veel doet hij wel. Hans heeft ook verschillende jaren zitting gehad in het AB als vertegenwoordiger van de recreanten, sinds hij daarmee is gestopt hebben we helaas nog steeds geen vervanger. Het is duidelijk dat Hans al vele jaren een  belangrijke, betrokken rol speelt bij Roda’46.

Één van zijn sterkste punten is dat hij altijd voor iedereen klaar staat, of je nu in het 1e speelt of in het 10e. Dat maakt voor hem absoluut niets uit. Hij wil dat de sfeer bij Roda goed is. De jaarlijkse zondagquiz, een initiatief van Hans, begin januari is daar ook een mooi voorbeeld van. Jong en oud, speler of supporter, iedereen mag meedoen. Toen de dames jaren geleden met organisatorische problemen zaten, heeft Hans ze bij de zondag gehaald.  Hierdoor kon het senioren damesvoetbal bij Roda doorgaan.

Hans is wat mij betreft een verenigingsman van een uitstervend ras. Al vele jaren zeer betrokken, zonder voorkeuren, die soms onzichtbaar zijn vrijwilligerstaak vervult.

   

Frits van Ginneken pasfoto.jpg

 

Frits van Ginneken

Wederom is het mij niet gelukt om te achterhalen hoeveel jaar Frits betrokken is bij Roda ’46. Dus ook zijn geval zullen dat vele jaren zijn Frits is vooral bekend van de jaren bij de horeca commissie. Frits heeft zich daarin altijd zeer betrokken getoond, alsof het zijn eigen horecazaak was. Naast zijn activiteiten in de horeca comm. is Frits ook al velen jaren de huisfotograaf van Roda-zondag.

Frist is door zijn voetballende zoons, Hans-Peter en Mark, in aanraking gekomen met Roda’46. Net voor mijn aantreden is Frist gestopt met zijn activiteiten bij de horecacommissie. Helaas ging dit niet op de manier zoals ik graag zie dat mensen stoppen met hun activiteiten bij Roda’46, zeker die met de staat van dienst van Frits. Frits heeft namelijk zelfs zijn lidmaatschap opgezegd. Gelukkig is Frits nu weer lid van Roda’46..

Frits is inmiddels ook opa van Koen, Kevin en Brian. En uiteraard voetballen alle drie zijn kleinkinderen bij Roda. Zn kleindochter Yenthe speelt handbal maar ik reken er eigenlijk op dat die ook gaat voetballen.

Ik weet dat Frits het jammer vindt dat de sfeer na de wedstrijden niet meer is zoals het vroeger was. En als je zo praat wordt je wel een beetje een ouwe l.... Frits. Acties die de sfeer verhogen in de kantine zullen door Frits dan ook een van harte worden toegejuicht. Ook voor Frits geldt wat mij betreft, een uitstervend ras.

  

05b Hans Heeneweer.jpeg


Hans Heneweer

Hans Heneweer is bij RODA '46 betrokken geraakt door, hoe kan het ook anders, zijn voetballende zoons: Bart-Jan, Marko en Arne. Zij hadden alle drie hun bijzondere kwaliteiten in iedere linie van het voetballen: Arne als topkeeper, Bart als heel degelijke verdediger en Marko als supersnelle buitenspeler.

Hans was bij de wedstrijden van zijn zoons, samen met zijn vrouw, een zeer betrokken toeschouwer.Zoals dat vaak gaat werd al snel bekend dat Hans docent was bij de opleiding Fysiotherapie van de Hogeschool Utrecht.Omdat hij heel vaak op het sportpark te vinden was, werd hem regelmatig gevraagd om bij een blessure die er ernstig uitzag assistentie te verlenen. Ook heeft hij een tijd lang"als oproepkracht" de verzorging bij Zaterdag 1 op zich genomen.  

De volgende stap was het toetreden tot het Technisch Team, om de medische kant van de selectiebegeleiding op poten te zetten. Naast de "hoofdverzorgers" van de selecties kwamen er door zijn toedoen bij RODA '46 stageplaatsen voor fysiotherapeuten in opleiding. Ook een samenwerking met Fysiotherapie Leusden kwam van de grond, al is die samenwerking inmiddels weer tot een eind gekomen. Afgelopen seizoen heeft Hans na vele  jaren vrijwilligerswerk aangegeven te stoppen met zn activiteiten bij Roda’46.

Hans heb ik persoonlijk leren kennen als een man met een hoge toewijding naar de club. Ook een man waarin de club centraal staat en zeker niet de persoon Hans.

 

Voor alle drie deze mensen geld ontegenzeggelijk dat ze hun vrijwilligerstaken uitvoeren met grote toewijding, vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend en zonder persoonlijk belang. Een voorbeeld voor alle vrijwilligers.

Dank voor jullie inzet voor Roda’46 en we hopen jullie nog lang bij Roda te zien.

 

Namens het algemeen bestuur,
Onno Schneiders
Alg. voorzitter Roda’46