Contributieachterstand


Vanuit de ledenadministratie is gebleken dat een aantal leden hun contributieverplichtingen niet nagekomen is.
Naar aanleiding hiervan heeft het Algemeen Bestuur verschillende acties ondernomen. Zo zijn er recent aanmaningen verstuurd. Ook zijn de betrokkenen één of zelfs meerdere keren gebeld.

Het is nu zaak dat iedereen de contributie vóór 24 februari betaalt. Zo niet, dan worden de betreffende leden uitgesloten van trainingen en wedstrijden. Dit gebeurt door het op “niet actief” zetten van de speler in Sportlink zodat hij/zij niet meer als spelend lid geregistreerd staat.
Leiders en trainers ontvangen hierover bericht.

Dus gelieve te betalen voor 24 februari, dat voorkomt veel ellende.

Namens het Algemeen Bestuur.