Enquêteresultaten voer voor discussie


Enquêteresultaten zijn voer voor discussie tijdens workshop NOC/NSF

Aanstaande woensdag vindt de eerste bijeenkomst plaats waarbij we onder leiding van NOC/NSF met het thema ‘Betrokkenheid’ aan de slag te gaan. Inmiddels zijn ruim 300 enquêtes ingevuld en de resultaten zullen als basis dienen voor de eerste workshop.

In totaal hebben zich nu 50 mensen aangemeld om aan één van de bijeenkomsten deel te nemen. Nog niet een super indrukwekkend aantal, maar dat heeft naar mijn persoonlijke mening ook te maken met een stukje koudwatervrees. De afgelopen week heb ik met veel leden en betrokkenen gesproken en eigenlijk is iedereen bijzonder positief over dit project. En wordt de noodzaak hier ook van ingezien.

Unieke kans Toch voelen ook velen niet echt de noodzaak om zich in te schrijven voor de bijeenkomsten. En dat is jammer, eigenlijk heel jammer. Want in mijn ogen is dit een unieke kans voor ons allemaal als leden om over de toekomst van onze vereniging mee te praten. Maar dan is het wel van belang dat zoveel mogelijk stemmen van zich laten horen!!

 

ik schrijf me in.pngik schrijf me in.png

 

En als er nou één ding is wat ik de afgelopen 2 jaar als voorzitter ontdekt heb, is het heel veel mensen een mening hebben over de vereniging… Dus, laat die nou niet verloren gaan en doe mee!

Eerste enquêteresultaten In mijn volgende bericht zal ik dieper ingaan op de enquête uitslagen, wel wil ik nu alvast een aantal resultaten delen:

· De deelnemers beoordelen RODA’46 gemiddeld met een (magere) 7.
· 81% van de leden zegt het naar zijn/haar zin te hebben bij RODA’46.
· Over de faciliteiten als kleedkamers en de voetbalvelden zijn we zeer tevreden.
· Op de vraag ‘Welke woorden vind je het beste bij RODA’46 passen?’, wordt Gezelligheid in 50% van de antwoorden genoemd.
· Samenwerking (14%), Betrokken (8%) en Eensgezind (4%), werden slechts sporadisch genoemd.
· Het prestatiebeleid wordt door 25% van de deelnemers met goed/uitstekend beoordeeld.
· 56% van deelnemers geeft aan zich niet te kunnen vinden in het beleid van de vereniging.
· Ook geeft 61% aan niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van het langetermijnbeleid.
· Van de deelnemers vindt 58% dat er te veel aandacht is voor prestatievoetbal.
· 75% vindt dat er te weinig vrijwilligers zijn binnen de vereniging.

Voldoende interessante, en soms tegenstrijdige uitkomsten, om met elkaar over van gedachten te wisselen. Dus nogmaals, kom aanstaande woensdag naar de de workshop en laat je horen!

Meld je hier aan!

Onno Schneiders
Voorzitter Roda'46