Uit de bestuurskamer (ALV d.d. 17-11-2017)


Vrijdag 17 november was het weer zover, de algemene leden vergadering stond op de
agenda. Zoals gebruikelijk waren er veel oude, vertrouwde gezichten te zien en helaas ook weinig nieuwe.
  
Graag delen we de tekst die tijdens de ALV door de voorzitter, Onno Schneiders, is voorgelezen.
  
Zoals bekend is het werven van vrijwilligers een blijvend probleem binnen onze vereniging en niet alleen onze vereniging. Zoals eerder aangegeven willen wij als algemeen bestuur blijven proberen mensen te blijven mobiliseren om wat te doen voor een vereniging zonder enige vorm van dwang of financiële verplichting. Dat het werven van vrijwilligers zou moeten gebeuren door een aparte commissie is ook geen nieuws maar dan moet je daar weer vrijwilligers voor zoeken. Gelukkig zijn een tweetal mensen bereid gevonden hier tijd in te gaan stoppen. Met een derde wordt nog gesproken. Zoals het er nu naar uit ziet zullen wij binnenkort echter dus toch echt een commissie hiervoor hebben. Door allerlei omstandigheden is het er nog niet van gekomen maar binnenkort schuift de nieuwe commissie aan bij het AB om de verdere stappen te bespreken. Wij streven nog altijd naar een vrijwillige bijdrage van alle leden maar sluiten een verplichte deelname zeker niet (meer) uit.
 
Zoals jullie hebben kunnen horen en zien staan de inkomsten onder druk. Dit betekent dat we op onze uitgaven moeten gaan besparen. Een eerste besparing die we al hebben aangekondigd voor het volgende seizoen is een lagere uitgave van 10% bij zowel het technisch team als de zondagafdeling. Dit is reeds met beide commissies afgestemd. Ook zullen we weer gaan kijken naar het gebruik van de consumptiebonnen. Er is t.o.v. van eerdere jaren al een besparing gedaan van 10% maar we willen dit verder gaan beperken.
In het resultaat zal dit geen grote financiële verschuivingen laten zien maar alle beetjes helpen. Kwetsbare groepen binnen onze vrijwilligers zoals de scheidsrechters, tafeldiensten e.d. zullen we zoveel als mogelijk ontzien. Tevens is het onze intentie om de contributie alsmede de horeca prijzen gelijk te houden of marginaal te verhogen. Verhoging van de contributie zou op dit moment wel de makkelijkste weg zijn maar die keuze maken we (nog) niet.
  
Enige jaren geleden hebben wij de rekening gekregen via de gemeente van de besparingen die er landelijk gedaan moesten worden. Het gevolg was dat wij als club veel meer zijn gaan betalen voor de huur van de velden. Nu het economisch weer wat beter gaat, hopen we dat er kansen liggen om de verhoging van de kosten, enigszins terug te brengen. Of dit gaat lukken, is nu niet te voorspellen maar het is nu zaak om dit onder de aandacht van de politieke partijen te krijgen, zeker nu de verkiezingen er aan komen. We, MHC Leusden en Roda'46, gaan gezamenlijk proberen om Leusdense sportverenigingen bij elkaar te brengen zodat we in gesprek kunnen met de gemeente en lokale politiek.
 
Roda zal ook andere bronnen van inkomsten moeten gaan zoeken. De traditionele vorm van sponsoren loopt terug. Een andere bron is bv de bestaande huurovereenkomst van de kantine aan de SNO maar ook de overige ruimtes en velden zullen een optie moeten zijn. Verhuur van de velden voor clinics van profclubs bijvoorbeeld of andere sportieve activiteiten, een fysiotherapie praktijk op de club of bijvoorbeeld studiebegeleiding in combinatie met trainingen. We staan overal voor open en zullen hierin met zn allen naar mogelijkheden moeten zoeken. De kantine en velden zijn van oudsher VAN de club maar in de toekomst niet alleen VOOR de club meer.

Zoals jullie hebben kunnen lezen is het technisch team bezig met het herschrijven van het huidige prestatieplan. Een plan waarin vooral de weg wordt beschreven en niet zozeer het doel wat we willen bereiken. We hebben het al vaker gezegd, het niveau waarop je speelt is het resultaat van je opleiding, de potentie die er is, de keuzes die je maakt en uiteraard een beetje geluk. Wel spreek ik de hoop uit dat het nieuwe plan door een brede groep van de vereniging zal worden getoetst en daarom ook gedeeld.
 
We hebben als bestuur al aangegeven dat het onmogelijk is om bij de senioren 55
selectiespelers te hebben in het huidige voetballandschap met de financiële middelen die Roda 46 heeft en de ambities die er waren. We zullen daarin duidelijke keuzes moeten gaan maken, hoe vervelend die wellicht ook voor sommige binnen onze vereniging zullen zijn.
   
En de kantine dan? Het is duidelijk dat daar niks aan is gedaan ondanks dat we dat wel
graag willen. John Groenevelt heeft aangegeven dat hij vanwege veranderende privé
omstandigheden deze kar niet kan en wil gaan trekken. Inmiddels is er een groep van +/- 10 man die hebben aangegeven te willen helpen. Deze groep bestaat uit mensen die gevoel hebben voor styling, vakmensen uit de bouw, mensen met contacten voor leveranciers van bouwmaterialen alsmede mensen met de nodige horeca ervaring. Kortom een gemengd gezelschap met verstand en ervaring in verschillende disciplines. Op korte termijn zullen we deze mensen bij elkaar gaan brengen om zo verdere plannen te kunnen gaan maken. Ook betrekken we onze hoofdsponsor Schoonderbeek bouw bij de plannen van onze kantine.
Uiteraard blijven we mensen vragen zich aan te melden als ze ook een bijdrage denken te kunnen leveren. De eerste stap die we willen zetten is om op korte termijn het podium gebruiksklaar te maken voor het wedstrijdsecretariaat en ontvangst van de tegenstander waarbij het ontwerp van vorig jaar de basis vormt. Kortom verplaatsbare trap aan de voorkant, afscheiding middels planten en of anders voor enige privacy. Daarna gaan we aan de slag met de rest van de kantine.
   
Als het podium klaar is voor gebruik willen we de sponsorruimte sluiten op zaterdag en
zondag. De kantine is naar ons idee de plek waar we met z'n allen moeten zijn. Iedereen gaat naar Roda'46 46 mede voor de gezelligheid en waar kan die het beste ontstaan als we met z'n allen bij elkaar zijn. De bezetting staat tenslotte onder druk. En als de kantine dan toch een keer heel druk is.... doen we de deur naar de sponsorruimte toch gewoon weer open.
  
Graag willen we ook nog aandacht gaan besteden of hebben al aandacht besteed aan
onderwerpen als gescheiden afval, led verlichting, een 4e kunstgrasveld en of zonnepanelen.
Helaas hebben we veel werk te doen op allerlei gebieden dus voorlopig staan grote plannen mede gezien de financiële situatie even in de ijskast maar het blijft zeker op de agenda staan om ooit nog eens aan te pakken. Net als onze plannen om een kinderbestuur te hebben, een bestuur dus van kinderen. Tevens willen nog steeds graag een ouderraad die de grootste groep van onze vereniging vertegenwoordigt, de kinderen maar..... er zijn nog zoveel vacatures te vervullen die voor de dagelijkse gang van zaken noodzakelijk zijn dat ik vrees dat dit deze plannen wellicht nooit uitgevoerd kunnen gaan worden. Maar..... zonder doelen te stellen, ideeën te ventileren weet je een ding zeker, dan gaat het zeker niet gebeuren.
  
Binnen het AB zullen er ook wat verschuivingen gaan plaats vinden. Arnold Janssen zal zich binnen het AB naast zijn rol als secretaris, ook gaan bezighouden met de Sponsorcommissie. Binnen het AB neemt hij deze functie over van John Groenevelt. We zoeken ter aanvulling van het AB dus nog altijd mensen.
  
Ik ga mijn derde en statutair laatste jaar in als algemeen voorzitter van Roda'46 en of dit mijn laatste jaar is, dat weet ik nog niet. Het volledige bestuur ervaart dat we de meeste tijd niet bezig zijn met besturen, maar vooral (samen met velen van jullie) de vereniging operationeel draaiende te houden. Aan strategie en meer jaren visie komen wij te weinig toe. De club bevindt zich niet in de makkelijkste periode van haar bestaan en wellicht hebben we ook te hoge doelen gesteld. Bij deze wil ik duidelijk maken dat het een ieder vrij staat om op zoek te gaan naar een nieuwe algemeen voorzitter.
  
Als algemeen bestuur willen we graag duidelijk maken dat er heel veel zaken gewoon heel erg goed gaan bij Roda'46. Tevens vindden we het fantastisch dat er een clinic is geweest van de spelers van zondag 1 voor de kinderen van onder 8 en ook de zaterdagselectie zal een clinic gaan verzorgen voor de onder 9, 10 en 11 medio volgend jaar.
 
Ondanks dat we recent een vervelend incident hebben gehad met een Roda jeugdteam en een scheidsrechter, loopt het vrijwel nooit met onze teams uit de hand. Daar zijn we trots op en willen we graag zo houden. De hoogste jeugdselectieteams krijgen stap voor stap een Roda'46 gezicht en de zaterdagselectie bestaat steeds meer uit spelers die een deel of gehele opleiding bij Roda'46 hebben doorlopen. De zondagafdeling heeft de handschoen opgepakt. En.... er komen gelukkig meer vrijwilligers bij in rollen als tafeldienst, scheidsrechters, Young Stars commissie en de barbezetting.
Geweldig, daar kunnen we best een beetje trots op zijn !
  
Namens het algemeen bestuur,
Onno Schneiders
Alg. voorzitter Roda'46