Vanuit de Bestuurskamer (okt 2017)


Sportverzorging

Recent is in goed overleg besloten om de huidige overeenkomst met Fysiotherapie-Leusden.nl te beëindigen. Zij verzorgden met name de sportverzorging voor selectieteams maar ook Roda breed. Dit betekent overigens niet dat we in de toekomst niet meer met elkaar zullen samenwerken. De komende periode zullen we benutten om de wensen en mogelijkheden rond sportverzorging voor selectie en vereniging breed te inventariseren en een plan uit te werken voor de toekomst. Bij deze inventarisatie zal ook Fysiotherapie-Leusden.nl als trouwe sponsor, betrokken zijn.

Daling inkomsten en ledenaantal

Over de gehele breedte van de vereniging lopen de inkomsten terug. De redenen hiervan zijn o.a. dalende inkomsten uit sponsoring, teruglopende barinkomsten en zelfs het aantal leden lijkt onder druk te staan. Tijdens het seizoen melden zich vaak nog diverse leden aan, met name bij de jongste jeugd. Het is dus nog even afwachten waar we qua ledenaantal op eindigen maar dat dit onder druk staat is wel duidelijk. We houden jullie op de hoogte.

Jeugd clinic van Zondag 1, Zaterdag selectie clinic op 22 november as.

Zondag 1 heeft onlangs voor de onder 8 spelers van onze vereniging een training verzorgd. Een prachtige ervaring voor onze jongste jeugd en zeker voor herhaling vatbaar. Ook de zaterdagselectie heeft toegezegd voor de jongste jeugd een clinic te gaan verzorgen. Informatie over de exacte tijd, datum en welke leeftijdscategorieën volgen nog, maar ook zij zullen de jongere jeugd van Roda '46 een leuke ervaring gaan bezorgen. Als algemeen bestuur zijn wij er heel trots op dat dit soort zaken gebeuren binnen onze vereniging.

Nieuwe reserveshirts beschikbaar

Sinds een aantal weken zijn er nieuwe reserveshirts beschikbaar, gesponsord door Koppers Sport, leverancier van Macron kleding. Mocht u reserveshirts nodig hebben, geef dit dan even door aan het wedstrijdsecretariaat in de bestuursruimte. Voor het gebruik van deze shirts zal een borg gevraagd worden in de vorm van sleutels, geld of ID. Helaas kregen we in het verleden nog wel eens incomplete setjes terug. Met deze borg hopen we wat langer met deze kleding te kunnen doen. Wij hopen op uw begrip en alvast bedankt voor de medewerking.

Einde samenwerking Vitesse

Roda ’46 is al vele jaren convenant club van Vitesse uit Arnhem. De bedoeling van deze samenwerking was dat wij (technische) kennis met elkaar zouden delen die voor Roda ’46 interessant zou moeten zijn. Eind vorig jaar hebben wij met betrokkenen binnen Roda ’46 de samenwerking geëvalueerd en kwamen (helaas) tot de conclusie dat de samenwerking niet heeft gebracht wat wij graag hadden gezien. Om die reden is de samenwerking opgezegd. Op dit moment zijn wij met andere partijen in gesprek of we met hen tot een samenwerking kunnen komen. Zodra hier meer nieuws over is, laten we het weten.

Ledenvergadering 17 november

Als laatste wil ik jullie er graag aan herinneren dat er op 17 november a.s. een ledenvergadering is. Ik hoop dat vele leden de gang naar de kantine willen maken. Daarnaast zouden we het als algemeen bestuur toejuichen wanneer er ook ouders aanwezig zijn tijdens deze vergadering. Stemmen kan helaas niet, maar u verdiepen in de vereniging waar uw zoon of dochter actief is, kan natuurlijk wel. Zoals eerder gemeld willen we graag een ouderraad in het leven roepen die de stem van de grootste groep leden van de vereniging laat horen: de kinderen. Hopelijk is de ledenvergadering de eerste aanzet tot deze ouderraad. Heel af en toe hoor ik wel eens: “Roda ’46 moet dit regelen” of “Roda zou dát moeten doen” Bij mij komt dan gelijk de vraag naar boven: Wie is Roda ’46 dan eigenlijk? De vraag stellen is hem al beantwoorden. Roda ‘46 zijn we allemaal. Dus ben je het ergens niet mee eens, mis je iets of wil je wel eens een compliment uitdelen ? Kom 17 november naar de ledenvergadering, mail of bel me.

Namens het algemeen bestuur.

Onno Schneiders
Voorzitter
voorzitter@roda46.nl