Nieuwe commissieleden bij de zondag


We zijn blij dat we weer 3 mensen bereid gevonden hebben om ook in de zondagcommissie zitting te nemen. Ab Blankenstijn gaat op zondag meedraaien en er mede voor zorg dragen dat de zondagafdeling goed draait.

Daarnaast komen er 2 nieuwe functies bij met als aandachtsgebied  technische zaken. Die gaan Jaap Zweinenberg en Willem Klumper invullen.

Dat betekent dat de zondagcommissie nu uit 9 leden bestaat, een mooi aantal. Omdat ook de begeleiding bij zondag 1 en 2 maar ook bij de andere 8 teams goed geregeld is kan seizoen 2017-2018 een mooi seizoen worden.