Een trotse club

BIJ RODA'46 ZIJN WE TROTS OP DE VRIJWILLIGERS

vrijwilligers_215x137.jpgRoda '46 is een vereniging en een vereniging bestaat dankzij vrijwilligers. De vereniging drijft op actieve leden en niet-leden.

De vrijwilligers bij Roda '46 (het afgelopen seizoen zelfs meer dan driehonderd vijftig!) functioneren zonder twijfel als de motor van onze vereniging. Zonder vrijwilligers, zo weten we allemaal, zijn er geen schone kleedkamers, geen versnaperingen in de kantine, geen scheidsrechters, wordt het elftal niet begeleid, en ga zo maar door. Gelukkig verrichten dagelijks tientallen mensen, voor en achter de schermen, werkzaamheden voor Roda '46. Vaak met heel veel liefde voor de club.

De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan Roda '46 dan een ander. Dat geeft niet, want iedere bijdrage, hoe klein dan ook, is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging.

Van iedereen wordt vrijwilligerswerk verwacht
Een vereniging is er voor de leden, maar ook door de leden. Voor de leden betekent dat je bij onze vereniging je voetbalsport kan beoefenen. Door de leden betekent dat je er ook iets voor moet doen om de vereniging te kunnen laten bestaan. Een club als Roda'46 draait op vrijwilligers. Veel vrijwilligers maken het werk licht.

Daarom wordt van ieder lid verwacht de vereniging te ondersteunen. Iets wat je leuk vindt; iets waar je goed in bent; iets waar binnen de club behoefte aan is.
Het is even noodzakelijk als vanzelfsprekend dat ook jij, je vader en/of je moeder, een (kleine) passende taak voor onze vereniging gaat doen.

Waar moet je dan aan denken?
Kantinedienst achter de bar, commissiewerk, leider of trainer van het team van je zoon of dochter, scheidsrechter bij één van de jeugdteams, enzovoorts.
Voor veel van deze vrijwilligerfuncties geldt dat je per toerbeurt wordt ingeroosterd en het slechts eens in de zoveel weken een paar uurtjes van je tijd kost. De werkzaamheden kunnen aangepast worden aan capaciteiten en beschikbare tijd. Zo kan iemand die journalistiek studeert, ervaring opdoen door het schrijven van stukken voor de website. Iemand die artistiek bezig is, kan een mooie poster ontwerpen. Een PABO- of CIOS-student kan studiepunten behalen door een jeugdteam te begeleiden.
Het is écht noodzakelijk dat iedereen - dus écht iedereen - zich voor een bepaalde taak laat inroosteren om de barbezetting in de kantine rond te krijgen, of om voor alle wedstrijden een scheidsrechter beschikbaar te hebben.
Iedereen kán het en eventueel is benodigde begeleiding aanwezig.
Voor scheidsrechters, trainers, verzorg(st)ers wordt ook de gelegenheid geboden om op kosten van de vereniging de benodigde cursussen of opleidingen te volgen.

Vele handen maken licht werk
Van onze leden wordt een bijdrage gevraagd. De leden dienen onderstaande taken bij de club uit te voeren:
- De C-junioren maken volgens een rooster (bij toerbeurt) op zaterdagmorgen limonade voor de E- en F-pupillen en zetten dit klaar in de kantine.
- De B-junioren fluiten bij toerbeurt op zaterdagochtend een of meerdere wedstrijden bij de E- en F-pupillen.
- De A-junioren staan bij toerbeurt op zaterdagmorgen achter de bar onder begeleiding van een volwassen vrijwilliger.
- De senioren draaien bij toerbeurt (per team) bardienst. Dit kan op zaterdag- of zondagmiddag zijn of op een doordeweekse avond.
De afdelingscommissies kunnen de leden opdragen ook andere werkzaamheden voor de club te doen.

Vrijwilligerswerk schenkt je een goed gevoel
Vrijwilligerswerk is niet alleen noodzakelijk, het is ook erg leuk. Het schenkt je bevrediging. Je leert meer mensen binnen de vereniging kennen en het verstevigt de betrokkenheid met de club en tussen de leden onderling. Samen zorgen we dat Roda'46 de mooie vereniging blijf die het is. en dat geeft een goed gevoel.

Behoudens enkele uitzonderingen wordt door Roda '46 geen geldelijke vergoeding gegeven voor het verrichten van vrijwilligerswerk.

Roda '46 en vrijwilligers: ze kunnen niet zonder elkaar!