Informatie

vrijwilligers_500x375.jpg

 

Wat moet de vrijwilliger weten?

1. ORGANISATIE

Roda'46 is de enige voetbalvereniging in Leusden en heeft als doelstelling het bieden van gelegenheid tot het beoefenen van de voetbalsport, categorie veldvoetbal zowel door heren als dames.

Roda’46 kent een zaterdag-, een zondag- en een jeugdafdeling. Het damesvoetbal is ondergebracht bij de zondagafdeling. Alle afdelingen streven ernaar om met de selectieteams in competitieverband zo hoog mogelijk te voetballen en om leden de mogelijkheid te geven het voetbal in recreatief verband te spelen.

De vereniging heeft ± 1500 leden waarvan er ruim 1300 actief voetballen. Om het gehele voetbalgebeuren goed te laten verlopen heeft Roda ’46 professionele krachten in dienst (trainers, verzorgers) en zijn voor de vereniging ruim 400 vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers vervullen funties op bestuurlijk en uitvoerend niveau.

2. GEDRAGSREGELS

Omgangsvormen

Als lid van onze vereniging dien je je zowel binnen als buiten de lijnen als een waardig lid van Roda '46 te gedragen.
Voetbal is een teamsport. Sporten in teamverband houdt in dat met elkaar moet worden samengewerkt. Niet alleen in het veld maar ook daarbuiten. Samen werken, samen de vereniging verder opbouwen, samen succesvol zijn. Je dient je bewust te zijn van je verantwoordelijkheden ten opzichte van je club, je collega vrijwilligers, de spelers, de tegenstanders en de scheidsrechters.

Roken

In de kantine en vergaderruimten geldt sinds 1 juli 2008 het algehele rookverbod voor horeca en sportkantines en is roken dus niet toegestaan. Ook in de kleedkamers en op de kunstgrasvelden is het verboden te roken.
Door begeleiding en spelers wordt langs de lijn of in de dug-out niet gerookt.

Alcohol
In het weekend wordt voor 12 uur geen alcohol geschonken. Doordeweeks mag voor 19 uur geen alcohol worden geschonken.
Het is niet toegestaan zelf alcoholische dranken mee te nemen naar het sportpark.
Het drinken van alcohol door personen onder de 16 jaar wordt niet getolereerd. Zelfs niet als de ouders/verzorgers daarvoor toestemming geven

Geen alcohol langs de lijn
De KNVB heeft alcoholgebruik langs de lijn bij amateur-wedstrijden volledig verboden. Daartoe is verscherpt beleid ingevoerd, vooral om de orde en rust onder het publiek te handhaven.
In de buitenlucht mag enkel nog alcohol worden genuttigd binnen de afgebakende ruimte voor de kantine. Ook daar mag de drank niet in glazen of flessen zitten. In de kleedkamer mag geen alcohol komen. Waarnemers van de KNVB zien toe op naleving van het alcoholverbod. Bij overtreding zal de tuchtcommissie van de bond worden ingeschakeld. De straffen variëren van een waarschuwing bij de eerste overtreding tot punten in mindering voor clubs die herhaaldelijk in de fout gaan.

Glazen en flessen
Alles wat buiten de kantine wordt opgedronken, moet in plastic of kartonnen bekers worden geserveerd. Dit geldt niet alleen voor alcoholische dranken, maar ook voor limonades en andere niet-alcoholische dranken.
Ook in kleedruimtes zijn flessen en glazen verboden.

3. VRIJWILLIGER ZIJN

Vrijblijvend

Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Het aanvaarden van vrijwilligerswerk impliceert dat gemaakte afspraken worden nagekomen en dat verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de werkzaamheden die binnen de vereniging worden verricht. In principe wordt de vrijwilligersfunctie aanvaard voor een vooraf bepaalde termijn of voor het verrichten van enkele diensten.

Belonen

Roda’46 heeft als standpunt dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun werkzaamheden. Het uitgangspunt van vrijwilligerswerk is dat je als individu mensen wilt helpen. Zelfwaardering is het belangrijkste wat iemand kan vinden in zijn vrijwilligerswerk. Als blijk van waardering organiseert de vereniging door het jaar heen verschillende activiteiten per afdeling of gericht op bepaalde doelgroepen (kerstattentie, kerststamppot 60+-club, barbecues per afdeling).

Deskundigheidsbevordering

Daar waar mogelijk biedt de vereniging in samenwerking met de KNVB cursussen aan om de deskundigheid van vrijwilligers te vergroten. Hierbij moet worden gedacht cursussen voor scheidsrechters, begeleiders van elftallen en functies op bestuurlijk niveau.

Verzekering

Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Tenslotte kan er tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. Vrijwilligerspunt Eindhoven heeft hiervoor de Vrijwilligerspolis in het leven geroepen. Vrijwilligersorganisaties kunnen via deze collectieve verzekering hun vrijwilligers verzekeren zodat ze verzekerd zijn tegen de risico’s waaraan ze bloot (kunnen) staan tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk.

De polis geldt alleen voor de vrijwilligers die voor een vrijwilligersorganisatie (vereniging, instelling, kerk, dorpshuizen, dorpsraden et cetera) onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk belang verrichten voor derden. De vrijwilligerspolis is gratis. De kosten ervan worden gedragen door de gemeente Leusden. Roda ’46 heeft haar vrijwilligers voor de verzekering aangemeld bij het Vrijwilligerspunt Eindhoven.

Uit welke verzekeringen bestaat de Vrijwilligerspolis?

De verzekering bestaat uit

1. een ongevallen- en een persoonlijke eigendommenverzekering,
2. een aansprakelijkheidsverzekering,
3. een ongevallen inzittendenverzekering.

De verzekering is een vangnetverzekering en is bedoeld als aanvulling, niet als vervanging.

Wat moet je doen bij schade?

Na een ongeval/schade dien je dit zo snel mogelijk te melden aan de secretaris van Roda ’46. Deze zal de melding vervolgens doorgeven aan het Vrijwilligerspunt Eindhoven. Je ontvangt dan een schade-aangifteformulier. Hierop kun je alle belangrijke feiten en omstandigheden invullen. Door een schade of een ongeval zo snel mogelijk bij Vrijwilligerspunt Eindhoven te melden, voorkom je problemen achteraf.

Vrijwilligerspunt Eindhoven
Postbus 2077
Telefoon 040-2193400
E-mail: de.vrijwilligerspolis@vrijwilligerspunteindhoven.nl

Laatste wijziging: 2-2-2016