Foto's

Het is op zich niet verboden om een foto van een ander op een website te plaatsen.

Toestemming is alleen vereist wanneer het gaat om een foto die in opdracht is gemaakt (bijvoorbeeld een foto die u hebt laten maken door een officiële fotograaf).

Verwijdering van een foto die niet in opdracht is gemaakt kan juridisch alleen geëist worden als er sprake is van een redelijk belang dat zich tegen publicatie verzet. De rechtspraak laat zien dat dit belang behoorlijk zwaarwegend moet zijn. Aspecten die hierbij een rol kunnen spelen, zijn bijvoorbeeld de mate van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en of de afbeelding op commerciële wijze wordt gebruikt.
(Bron: DAS - Juridische informatie).

U kunt de redactie van de Roda'46 website/sociale media vragen een foto te verwijderen. Er zal in principe voldaan worden aan het verzoek.

U kunt de redactie van de Roda'46 website/sociale media vooraf vragen om geen foto's van uw kind te plaatsen. Er zal al het mogelijke worden gedaan om aan dat verzoek te voldoen.