Wedstrijdsecretariaat

WS01WEDSTRIJDSECRETARISSEN  
Chris Visser 3 Wedstrijdsecretaris Zaterdag:
Chris Visser
06-25189585

Chris Visser
  23 Martin van Daatselaar Wedstrijdsecretaris Zondag
(incl. Dames)
Martin van Daatselaar
033-4727900
06-10218049
Martin van Daatselaar
 
Chris Visser 3 Wedstrijdsecretaris Jeugd:
Chris Visser
06-25189585
Chris Visser
      
 WEDSTRIJDSECRETARIAATsleutel


1. ALGEMEEN

Op dagen, dat wedstrijden zijn gepland, is bij Roda '46 in de sponsorruimte een wedstrijdsecretariaat ingericht.

Het doel van het wedstrijdsecretariaat is:

Het goed laten verlopen van alle wedstrijden in organisatorische en administratieve zin.


Het dienstdoende bestuurslid (de wedstrijdcoördinator) is verantwoordelijk voor de veiligheid van scheidsrechters en spelers.

Op het wedstrijdsecretariaat wordt onder meer gezorgd voor:
•    ontvangst van leider/coaches van de tegenpartijen en thuisteams
•    ontvangst van scheidsrechters
•    de indeling van speelvelden en kleedruimten
•    de uitslagen van de wedstrijden op die dag
•    het creëren van omstandigheden om op de juiste het digitale wedstrijdformulier in te vullen en af te handelen, door leiders van de teams en officials
•    alle regelende taken om de door- en voortgang van de wedstrijden zo goed mogelijk te laten verlopen.
•    het beantwoorden van vragen betreffende Roda'46 (inschrijvingen, aanvragen oefenwedstrijden, scheidsrechtercoördinatie enz.)
•    doorverwijzingen naar bestuurder, administratie en overige Roda'46 aangaande zaken.

Op de wedstrijddagen hangt in de kantine en in de gang van de kleedkamers een overzicht van alle wedstrijden die dag met de indeling van de speelvelden en kleedkamers.
Op de televisieschermen in de kantine vind je eveneens de veld- en kleedkamerindeling, alsmede de uitslagen van gespeelde wedstrijden die dag.

N.B.: Het wedstrijdsecretariaat is bestemd voor leiders, coaches en scheidsrechters; niet voor spelers of ouders.


2. AANMELDEN BIJ HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Zowel bij thuis- als uitwedstrijden meldt de leider zich ruim voor aanvang van de ontmoeting aan bij het wedstrijdsecretariaat. Daar verneemt hij op welk veld wordt gespeeld en in welke kleedkamer het team zich kan omkleden. Door de gastvrouw/gastheer wordt een plattegrond met daarop de veldindeling, wedstrijdinformatie en kleedkamerindeling uitgereikt.

Bij sommige verenigingen moet borg worden betaald voor de kleedkamersleutel.


3. SPELERSPASSpelerspas1
Alle spelende KNVB-leden vanaf de D-pupillen moeten in het bezit zijn van een spelerspas. Met de spelerspas, die is voorzien van een pasfoto, kan je aantonen dat je lid bent van de voetbalvereniging en dat je geregistreerd staat bij de KNVB. Indien spelers geen pas kunnen overleggen, mogen zij niet spelen.

Controle van de passen gebeurt voor de wedstrijd door scheidsrechters in het bijzijn van de aanvoerders/leiders. Bij twijfel kan de scheidsrechter controleren of de foto's op de spelerspassen overeenkomen met de betreffende spelers.

De scheidsrechter en de aanvoerders kunnen met behulp van de spelerspas van de voetballers een aantal belangrijke zaken controleren:
•    De identiteit van de speler
•    Of de speler lid is van de KNVB
•    Of de speler geregistreerd staat als spelend lid van de voetbalvereniging
•    Of de speler in de betreffende leeftijdsklasse mag uitkomen. Doet er bijvoorbeeld geen JO16 speler mee bij JO15?
•    Of het digitale wedstrijdformulier correct is ingevuld. Komen de gegevens op het formulier overeen met de gegevens op de spelerspassen en staan de juiste spelers op het veld?
Geen pas = niet spelen!


4. DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER (DWF)achter laptop2
De JO8 tot en met JO11 vullen geen wedstrijdformulier in. De uitslagen van die leeftijdklasse worden door het wedstrijdsecretariaat in Sportlink ingevuld.

Voor alle teams, vanaf de JO12, is het digitale wedstrijdformulier (DWF) ingevoerd. Het thuisspelende team zorgt voor de juiste omstandigheden en apparatuur om de wedstrijden digitaal voor te bereiden en in te voeren.
  
Zowel de thuisspelende club als de bezoekers moeten het digitale wedstrijdformulier volledig en op de juiste wijze invullen.

Daarna vult de scheidsrechter het digitale wedstrijdformulier in, terwijl hij op zijn beurt de ingevulde spelers en wisselspelers controleert aan de hand van de spelerspassen.

Als de wedstrijd is afgelopen, vult de scheidsrechter de uitslag in. Ook controleert hij de ingevallen wisselspelers en de spelers die rode of gele kaarten hebben gekregen. Nadat de scheidsrechter en de aanvoerders van beide ploegen ook hun akkoord hebben gegeven wordt het digitale wedstrijdformulier direct verzonden naar de KNVB.
Een dringend verzoek aan de leiders/coaches en aanvoerders: vul het digitale wedstrijdformulier juist en compleet in. De wedstrijdsecretaris kan achteraf geen correcties uitvoeren.


5. WEDSTRIJDFORMULIER
Ingeval door enige oorzaak het Digitaal Wedstrijdformulier niet kan worden ingevuld moet een papieren exemplaar worden ingevuld. Papieren wedstrijdformulieren zijn beschikbaar bij het wedstrijdsecretariaat.

Zowel de papieren als de digitale versie wordt door de thuisspelende vereniging verzorgd. Belangrijk is dat de leider controleert of de uitslag juist is vermeld.


6. DE WEDSTRIJDSECRETARIS
Bij Roda'46 hebben we twee wedstrijdsecretarissen:
Voor de zondagsenioren: Martin van Daatselaar
Voor de zaterdagsenioren en de jeugd: Chris Visser 

De wedstrijdsecretaris regelt of is betrokken bij:
** competitiewedstrijden
** bekerwedstrijden
** vriendschappelijke wedstrijden
** verzetten van wedstrijden onderling in overleg of via de snipperdagenregeling.
** vaststellen aanvangstijden 
** indeling kleedkamers en velden
** oefenprogramma’s selectie
** verzenden wedstrijdformulieren en strafformulieren
** contact met andere gebruikers sportpark m.b.t. verdeling speeldagen/velden e.d.
** contacten met KNVB 

Geen wedstrijden kunnen worden verzet of vastgesteld zonder vooraf overleg met de wedstrijdsecretaris.
Ook vriendschappelijke wedstrijden / toernooien e.d. dienen eerst via hen te lopen.


7. NOODNUMMER EN MELDPUNT
Bij een exces op of rond het veld dient een vereniging te bellen naar het noodnummer van de KNVB:telefoon4
0800 – 22 99 555. Dit nummer is 24/7 bereikbaar.

Tevens is er een meldpunt voor wanordelijkheden die plaatsvinden op of rond de velden. Men kan deze melding doorgeven via een webformulier:http://www.knvb.nl/watdoenwe/sportiviteitenrespect/meldpunt/

Excessen moeten altijd gemeld worden aan de KNVB. Zo kunnen we samen werken aan een prettige sfeer op en rond de velden


8. (ASSISTENT-)SCHEIDSRECHTER NIET OP TIJD AANWEZIG
Indien de aangewezen KNVB (assistent-)scheidsrechter een half uur voor aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is, moet je eerst de (assistent-) scheidsrechter zelf proberen te bereiken. Het telefoonnummer kun je bij de digitale contactgegevens in Sportlink Club vinden. Mocht je de persoon in kwestie niet kunnen bereiken, kun je de weekenddienst bellen.

Indien je tijdig contact met hen opneemt kunnen zij wellicht nog zorgen voor een vervangende (assistent-) scheidsrechter, maar zijn zij in ieder geval op de hoogte van het feit dat er een (assistent-) scheidsrechter niet op tijd is komen opdagen. Zij zullen dit dan rapporteren aan de medewerkers van het districtskantoor/steunpunt van de KNVB.

De nummers van de weekenddiensten zijn:
West I / West II / Landelijk: 0343-499491
Zuid I / Zuid II: 0343–499492
Noord / Oost: 0343–499493

WS02

 

  

 

 

    

  
Laatste wijziging: 16-2-2017