Contributie


contributie_149x140.jpg

De inning van de contributie, eenmalig inschrijfgeld, KNVB kosten (overschrijving en spelerspas) en de opleidingsvergoeding voor selectie teams wordt verzorgd door de ledenadministratie. De reguliere financiële inning vindt plaats via automatische incasso. Het innen van de verschuldigde bedragen vindt in twee termijnen plaats en wel als volgt:

1e inning vindt plaats in oktober (begin). Bestaande uit eerste deel contributie, gehele opleidingsvergoeding en .
2e inning vindt plaats in november (omstreeks de 24e). Bestaande uit tweede deel contributie

Indien het bedrag van de 1e termijn op 1 oktober en of 2e termijn op 1 december niet ontvangen is, dan wordt de contributieverplichting steeds met € 4,50 verhoogd. Als je e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie ontvang je met elke contributietermijn per e-mail een factuur.

Leden die in het lopende seizoen lid worden, wordt het contributie bedrag naar rato belast. Het totale verschuldigde bedrag wordt in eens geïncasseerd.

Voor de spelende leden geldt, wanneer de volledige contributie betaling op uiterlijk 1 december niet is voldaan zal de speelgerechtigdheid vervallen tot dat er is voldaan aan de betaling van de volledige contributie.


Contributie voor seizoen 2018- 2019

Senioren   € 234,00
35+ / 45+   € 102,00
O19-O18   € 168,00
O17-O16   € 168,00
O15-O14   € 154,00
O13-O12   € 154,00
O11-O10   € 139,00
O9-O8   € 139,00
Mini / Kiddies   € 134,00
     
Niet Spelend   €   57,00
Donateur   €   40,00

 

Voor de onderstaande teams wordt een extra 'Opleidingsvergoeding' doorberekend.

Opleidingsvergoeding seizoen 2017-2018:

Zaterdag 1 € 65,00
O19-1 € 65,00
O19-2 € 50,00
O17-1 & O17-2 € 50,00
O15-1 € 50,00
O15-2 € 45,00
O14-1 & O14-2 € 45,00
O13-1 & O13-2 € 45,00
O12-1 & O12-2 € 45,00
O11-1 & O11-2 € 35,00
O10-1 & O10-2 € 35,00
O9-1 € 35,00

 

Leden zonder machtiging dienen zelf actie te ondernomen ten behoeve van betaling van de contributie, door middel van overschrijving op IBAN NL56 RABO 0385940513 ten name van Roda '46 o.v.v. KNVB nummer en naam. De betaling dient voor 1 december, eventueel in 2 gelijke termijnen, voldaan te zijn.

 Laatste wijziging: 09-10-2018