Kleding

macron_shirt_500x254.jpg

Het officiële thuisshirt van Roda'46.

 

GEDRAGSREGELS KLEDING RODA'46

De clubkleuren van Roda'46 zijn rood en zwart (en "daar zijn wij trots op’) en is bij Roda 46 de standaard.

De standaard teams (zat 1, zon 1. en de A1) zijn verplicht om de hen ter beschikken gestelde kleding te dragen tijdens wedstrijden en trainingen. Deze teams hebben teams een thuis- en uittenue ter beschikking.

De KNVB is duidelijk wanneer in afwijkende kleding gespeeld mag worden: ‘Wanneer er twee elftallen/teams tegen elkaar spelen, waarbij de kleding te veel op elkaar lijkt, is het thuisspelende elftal/team verplicht is om voor andere kleding te zorgen.

De thuisspelende vereniging kan dan bijvoorbeeld in het uittenue spelen, als dit afwijkt van de kleding van het uitspelende elftal/team. Als je als elftal/team uit moet spelen kun je altijd het thuistenue dragen.

Dit geldt niet voor de 1e elftallen bij de mannen. Hiervoor geldt juist het tegenovergestelde.

Voor het overige zijn alle teams verplicht in de door Roda ‘46 voorgeschreven clubkleding te spelen.

Het is absoluut verboden om in afwijkende kleding wedstrijden voor Roda ‘46 te spelen. Indien dit wel gebeurd zal er een waarschuwing vanuit het AB komen. Bij herhaling zullen sancties volgen, waaronder zo nodig een spelverbod.

Er wordt alleen in ‘Macron’ kleding gespeeld, welke te koop is in onze ledenshop. Andere merken zullen niet getolereerd worden. Voor de overgang van Beltona naar Macron staat een periode van maximaal twee jaar.

 

Algemeen Bestuur Roda ‘46 – 1  juli 2015

 

KNVB - Artikel 11

 

Wedstrijdkleding

1. Een vereniging, die aan de competities wil deelnemen, is verplicht uniforme wedstrijdkleding voor haar spelende leden vast te stellen en deze ter goedkeuring aan het desbetreffende bestuur voor te leggen.

2. De beschrijving van eenmaal goedgekeurde uniforme wedstrijdkleding wordt in het adresboek van de KNVB bekend gemaakt. Verenigingen zijn verplicht haar spelers in deze uniforme wedstrijdkleding uit te laten komen.

3. a. Een vereniging, die de uniforme wedstrijdkleding wenst te veranderen, moet daarvoor goedkeuring aanvragen.

b. Van iedere goedgekeurde wijziging wordt mededeling gedaan via het door het bestuur amateurvoetbal voor publicatie aangewezen medium.

4. De spelers die aan een wedstrijd deelnemen, zijn verplicht de wedstrijdkleding, zoals genoemd in lid 1, te dragen, met dien verstande, dat de doelverdediger wedstrijdkleding moet dragen, waardoor hij te onderscheiden valt van de andere spelers, de scheidsrechter en de assistent

 

scheidsrechters.

5. a. Indien twee teams uitkomend in competities van de categorie A, waarvan de wedstrijdkleding volgens het oordeel van de scheidsrechter te weinig van elkaar verschilt, een wedstrijd tegen elkaar moeten spelen, is het in het programma als tweede genoemde team verplicht andere wedstrijdkleding aan te trekken, die voldoende afwijkt van de wedstrijdkleding van de tegenpartij.

b. Indien twee teams uitkomend in competities van de categorie B, waarvan de wedstrijdkleding volgens het oordeel van de scheidsrechter te weinig van elkaar verschilt, een wedstrijd tegen elkaar moeten spelen, is in afwijking van het onder a bepaalde, het in het programma als eerstgenoemde team verplicht andere wedstrijdkleding aan te trekken, die voldoende afwijkt van de wedstrijdkleding van de tegenpartij.

6. Bezwaren van de ene partij tegen de wedstrijdkleding van de tegenpartij dienen voor het begin van de wedstrijd aan de scheidsrechter te worden meegedeeld.

7. a. Het dragen van rugnummers is verplicht voor teams die uitkomen in competities van de categorie A.

b. Indien een team gebruik maakt van rugnummers, dienen de rugnummers van de spelers overeen te stemmen met de nummers op het wedstrijdformulier.

c. Een rugnummer mag uit maximaal twee Arabische cijfers bestaan.

d. De rugnummers dienen een hoogte te hebben van ten minste 25 cm en voldoende contrast te vormen ten opzichte van de wedstrijdkleding.

e. Eventuele andere uitingen op de rugzijde van het shirt mogen de leesbaarheid van het rugnummer niet beïnvloeden.

f. De rugnummers van de spelers van een team die aan een wedstrijd deelnemen of gaan deelnemen moeten te allen tijde van elkaar verschillend zijn.

macron_258x161.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Laatste wijziging: 4-9-2017