Tuchtzaken

justitia_227x142.jpg
Er is een aantal belangrijke wijzigingen op het gebied van tuchtzaken die vanaf het seizoen 2017-2018 gelden.
Het gaat om de volgende wijzigingen:
  • Nieuwe staffel gele kaarten
  • Gewijzigde directe rode kaartregeling
  • Gewijzigde reikwijdte uitsluitingen

Nieuwe staffel gele kaarten
Vanaf seizoen 2017-2018 is er bij het registreren van waarschuwingen een onderverdeling in drie categorieën:

  1. Registraties uit competitiewedstrijden (inclusief beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie of periodekampioenschap en kampioenswedstrijden);
  2. Registraties uit bekerwedstrijden;
  3. Registraties uit promotie- en degradatiewedstrijden/play-offs.

Staffel waarschuwingen reguliere competitie

Aantal registraties Aantal wedstrijden uitsluiting
1 0
2 0
3 0
4 0
5 1
6 0
7 1
8 0
9 1

en vervolgens steeds 1.
Iedere vijfde, zevende, negende en volgende registratie die een speler krijgt, betekent uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd voor deze speler. Deze speler is dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.

Staffel waarschuwingen bekercompetitie

Aantal registraties Aantal wedstrijden uitsluiting
1 0
2 1
3 0
4 1

en vervolgens steeds 1.
Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt, betekent uitsluiting voor de eerstvolgende bekerwedstrijd voor deze speler. Deze speler is dus niet uitgesloten voor competitiewedstrijden of daarmee samenhangende wedstrijden.

Staffel waarschuwingen promotie- of degradatiewedstrijden

Aantal registraties Aantal wedstrijden uitsluiting
1 0
2 1
3 0
4 1

en vervolgens steeds 1.
Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt, betekent uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd voor deze speler. Deze speler is dus niet uitgesloten voor een bekerwedstrijden.

Twee gele kaarten in één wedstrijd
Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft dit tot gevolg dat de speler is uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden en daarmee samenhangende wedstrijden totdat zijn team de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft gespeeld. Deze speler is dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.
Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een bekerwedstrijd heeft dit tot gevolg dat de speler is uitgesloten van deelname aan bekerwedstrijden totdat zijn team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft gespeeld. Deze speler is dus niet uitgesloten voor competitiewedstrijden of daarmee samenhangende wedstrijden.

Gewijzigde directe rode kaartregeling
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd door de scheidsrechter is bestraft met een directe rode kaart, is voor geen enkel team speelgerechtigd om uit te komen in competitiewedstrijden en daarmee samenhangende wedstrijden tot en met de dag waarop zijn team de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft gespeeld. Dit geldt niet wanneer de aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep de speler vrijspreekt.
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een bekerwedstrijd door de scheidsrechter is bestraft met een directe rode kaart, is voor geen enkel team speelgerechtigd om uit te komen in bekerwedstrijden tot en met de dag waarop zijn team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft gespeeld. Dit geldt niet wanneer de aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep de speler vrijspreekt.

Reikwijdte uitsluitingen
Uitsluitingen die worden opgelegd als gevolg van overtredingen in het veldvoetbal zijn niet van toepassing op zaalvoetbal en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding anders beslist.
Uitsluitingen die worden opgelegd naar aanleiding van overtredingen in competitiewedstrijden of met de competitie samenhangende wedstrijden zijn niet van toepassing op bekerwedstrijden en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding anders beslist.
De tuchtrechtelijke organen zijn de aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van beroep.

Wat zijn met de competitie samenhangende wedstrijden?
Een met de competitie samenhangende wedstrijd is een promotie- en degradatiewedstrijd/play-offs, maar bijvoorbeeld ook een beslissingswedstrijd voor promotie, degradatie of periodekampioenschap en een kampioenswedstrijd.

Bij vragen kan er contact worden opgenomen met de afdeling tuchtzaken van het steunpunt/bondsbureau.

-----------------------------------------------

 

1. Schikkingsvoorstel
De KNVB werkt tegenwoordig met een schikkingsvoorstel. Een schikkingsvoorstel wordt alleen gegeven wanneer een speler direct een rode kaart krijgt. Het voorstel geldt voor zowel de A- als B categorie.

Wat is een schikkingsvoorstel?
Eenvoudig gezegd is schikkingsvoorstel een voorstel tot het maken van een afspraak met de ontvanger van een directe rode kaart over de hoogte van de straf die hij of zij ten gevolge van een overtreding behoort te krijgen.
De tuchtcommissie van de KNVB biedt een lagere straf aan dan de straf die daar volgens de richtlijnen voor staat en in ruil daarvoor legt de speler zich neer bij de straf die wordt voorgesteld. Op het moment dat de “overeenkomst” is gesloten, kan hier niets meer aan worden veranderd. Het is dan niet meer mogelijk in beroep te gaan.

Alleen bij een direct rode kaart
Vooralsnog komen alleen overtredingen die leiden tot een direct rode kaart in aanmerking voor een schikkingsvoorstel. In bepaalde situaties kan de tuchtcommissie echter besluiten om niet tot een schikking over te gaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zeer ernstige overtredingen.

Inzenden formulieren
Het schikkingsvoorstel wordt gebaseerd op het wedstrijdformulier en het rapportformulier van de scheidsrechter. Bij een direct rode kaart, moet het wedstrijdformulier uiterlijk de eerstvolgende werkdag om 12:00 uur in het bezit zijn van het KNVB Districtskantoor West 1.
De rapportageformulieren die voorheen bij een directe rode kaart moesten worden ingevuld zijn vervallen.

De betrokkene beslist
Indien het wedstrijdformulier en het rapportformulier van de scheidsrechter tijdig worden ingezonden dan, dan ontvangt de betrokkene binnen enkele dagen het schikkingsvoorstel. Gaat de betrokkene akkoord met het voorstel dan hoeft deze niets te doen. De straf gaat dan automatisch in. Indien het schikkingsvoorstel door betrokkene niet wordt aanvaard, dan moet de betrokkene dit persoonlijk en schriftelijk samen met een gemotiveerd verweerschrift opsturen naar de KNVB.
De tuchtcommissie van de KNVB zal dan alsnog de rapportformulieren van de beide verenigingen opvragen. Op basis van het volledige dossier doet de tuchtcommissie dan uitspraak. Tegen deze uitspraak kan men, op enkele uitzonderingen na, wel in beroep gaan.

2.Gestaakte wedstrijd
Bij een gestaakte wedstrijd zijn beide verenigingen verplicht een rapportage in te sturen. De termijn om een rapportage in te sturen is drie werkdagen, na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld. Rapportageformulieren kunnen per e-mail worden toegezonden. De reden van het staken van de wedstrijd wordt door de scheidsrechter vermeld op het wedstrijdformulier. Deze melding is de officiële tenlastelegging.

Het is belangrijk dat in deze rapportage zo duidelijk en uitgebreid mogelijk wordt omschreven wat en/of wie de reden is geweest van het staken. De rapportage van de (club-)scheidsrechter en die van de vereniging mogen niet identiek zijn. Dit betekent dat zij allebei onafhankelijk van elkaar moeten rapporteren. Hiervoor kunnen de officiele rapportformulieren gebruikt worden.

3. Functionarissen
Voor functionarissen kennen we geen registratiesysteem. Alle overtredingen worden derhalve tuchtrechtelijk in behandeling genomen. Voor de functionarissen is er ook geen sprake van een directe rode kaartregeling. Zij mogen dan ook hun functie uitoefenen totdat de tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan.

4. Meer informatie
Meer informatie is te vinden op www.knvb.nl/tuchtzaken. Hier is onder andere het document ‘overzicht meest gestelde vragen tuchtrechtspraak amateurvoetbal’ en de Handleiding Tuchtzaken gepubliceerd. In de Handleiding tuchtzaken staan de strafmaatrichtlijnen gepubliceerd. Ook zijn op deze website de belangrijkste rapportageformulieren te vinden.

 

Laatste wijziging: 01-02-2018