Tuchtzaken

justitia_227x142.jpg

1. Schikkingsvoorstel
De KNVB werkt tegenwoordig met een schikkingsvoorstel. Een schikkingsvoorstel wordt alleen gegeven wanneer een speler direct een rode kaart krijgt. Het voorstel geldt voor zowel de A- als B categorie.

Wat is een schikkingsvoorstel?
Eenvoudig gezegd is schikkingsvoorstel een voorstel tot het maken van een afspraak met de ontvanger van een directe rode kaart over de hoogte van de straf die hij of zij ten gevolge van een overtreding behoort te krijgen.
De tuchtcommissie van de KNVB biedt een lagere straf aan dan de straf die daar volgens de richtlijnen voor staat en in ruil daarvoor legt de speler zich neer bij de straf die wordt voorgesteld. Op het moment dat de “overeenkomst” is gesloten, kan hier niets meer aan worden veranderd. Het is dan niet meer mogelijk in beroep te gaan.

Alleen bij een direct rode kaart
Vooralsnog komen alleen overtredingen die leiden tot een direct rode kaart in aanmerking voor een schikkingsvoorstel. In bepaalde situaties kan de tuchtcommissie echter besluiten om niet tot een schikking over te gaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zeer ernstige overtredingen.

Inzenden formulieren
Het schikkingsvoorstel wordt gebaseerd op het wedstrijdformulier en het rapportformulier van de scheidsrechter. Bij een direct rode kaart, moet het wedstrijdformulier uiterlijk de eerstvolgende werkdag om 12:00 uur in het bezit zijn van het KNVB Districtskantoor West 1.
De rapportageformulieren die voorheen bij een directe rode kaart moesten worden ingevuld zijn vervallen.

De betrokkene beslist
Indien het wedstrijdformulier en het rapportformulier van de scheidsrechter tijdig worden ingezonden dan, dan ontvangt de betrokkene binnen enkele dagen het schikkingsvoorstel. Gaat de betrokkene akkoord met het voorstel dan hoeft deze niets te doen. De straf gaat dan automatisch in. Indien het schikkingsvoorstel door betrokkene niet wordt aanvaard, dan moet de betrokkene dit persoonlijk en schriftelijk samen met een gemotiveerd verweerschrift opsturen naar de KNVB.
De tuchtcommissie van de KNVB zal dan alsnog de rapportformulieren van de beide verenigingen opvragen. Op basis van het volledige dossier doet de tuchtcommissie dan uitspraak. Tegen deze uitspraak kan men, op enkele uitzonderingen na, wel in beroep gaan.

2. Direct rode kaart regeling
De direct rode kaart regeling blijft gewoon van kracht. Dit betekent dat een speler/wisselspeler die direct een rode kaart krijgt niet gerechtigd is om uit te komen in de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn/haar team. Verder kan de betrokkene ook niet uitkomen in een ander team van zijn/haar vereniging tot en met de dag waarop dit team deze eerstvolgende wedstrijd heeft gespeeld. Vervolgens is de speler als hij zijn schikkingsvoorstel niet heeft geaccepteerd of geen schikkingsvoorstel aangeboden heeft gekregen weer speelgerechtigd totdat de tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan.

3. Gele kaarten
Voor competitiewedstrijden en bekercompetitiewedstrijden bestaan aparte registratiesystemen waarin gele kaarten worden geregistreerd. Wanneer in één van beide systemen vier gele kaarten zijn geregistreerd, geldt de uitsluiting die daarop volgt voor de eerstvolgende officiële competitie- of bekerwedstrijd.

4. Gestaakte wedstrijd
Bij een gestaakte wedstrijd zijn beide verenigingen verplicht een rapportage in te sturen. De termijn om een rapportage in te sturen is drie werkdagen, na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld. Rapportageformulieren kunnen per e-mail worden toegezonden. De reden van het staken van de wedstrijd wordt door de scheidsrechter vermeld op het wedstrijdformulier. Deze melding is de officiële tenlastelegging.

5. Functionarissen
Voor functionarissen kennen we geen registratiesysteem. Alle overtredingen worden derhalve tuchtrechtelijk in behandeling genomen. Voor de functionarissen is er ook geen sprake van een directe rode kaartregeling. Zij mogen dan ook hun functie uitoefenen totdat de tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan.

6. Meer informatie
Meer informatie is te vinden op www.knvb.nl/tuchtzaken. Hier is onder andere het document ‘overzicht meest gestelde vragen tuchtrechtspraak amateurvoetbal’ en de Handleiding Tuchtzaken gepubliceerd. In de Handleiding tuchtzaken staan de strafmaatrichtlijnen gepubliceerd. Ook zijn op deze website de belangrijkste rapportageformulieren te vinden.

 

Laatste wijziging: 2-2-2016