Niet Officiele communicatiemiddelen

socialmedia.jpg

 

communicatie_186x140.jpg

Behalve de officiële - namens de vereniging bijgehouden - websites, apps en sociale media, zijn er websites en sociale media, die de naam van Roda'46 gebruiken. Het Bestuur van Roda'46 weet dat verschillende trainers, coaches, leiders, ouders en vrijwilligers gebruik maken van diverse websites en social media als (onderling) communicatiemiddel maar ook dat er richting spelers en ouders op deze wijze wordt gecommuniceerd.

Van onze trainers, teamleiders en club functionarissen (in essentie alle leden en vrijwilligers rondom de club) wordt verwacht dat websites en/of sociale media op een positieve wijze zullen worden gebruikt.

Een goed en verantwoord gebruik van social media kan bijdragen aan een positief imago van Roda'46. Het verkeerd en onverantwoord gebruik van deze uitingen kan onbedoelde en soms zelfs negatieve gevolgen met zich mee brengen.

Spelers, trainers, vrijwilligers, ouders dienen wederzijds respect te hebben voor elkaar.

 

Richtlijnen inzake gebruik websites en social media

1. Verspreid geen vertrouwelijke informatie
Voorbeelden van vertrouwelijke informatie zijn voorlopige teamindelingen of de inhoud van vertrouwelijke gesprekken tussen trainers/leiders en spelers/ouders. Vertrouwelijke informatie die men verkrijgt van leiders, trainers, bestuurs- en commissieleden dien je niet te verspreiden.

2. Respecteer de privacy van anderen

3. Wees eerlijk
Maak altijd duidelijk dat je iets zegt uit naam van jezelf en dat jouw zienswijze niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als die van Roda'46. Doe je niet voor als iemand anders, gebruik geen pseudoniem of schuilnaam. Van een bericht dat anoniem is geplaatst, kan bijna altijd nagetrokken worden wie de afzender is.

4. Denk voordat je reageert
Teksten op internet en gestuurd via sociale media kunnen anders geïnterpreteerd worden dan je hebt bedoeld. Denk daarom na over wat je over jezelf en anderen op internet zet. Besloten sociale media bestaan niet, op internet is alles openbaar. Zoekmachines kunnen berichten en foto’s laten zien die je jaren geleden hebt geplaatst en misschien al hebt verwijderd. Anderen kunnen je berichten doorsturen of kopiëren. Reageer daarom nooit als je boos of geëmotioneerd bent. Wacht tot je gekalmeerd bent voordat je een reactie plaatst of nog beter, spreek de desbetreffende persoon persoonlijk aan. Ook kan het helpen om de berichten gewoon te negeren.

 

Laatste wijziging: 22-2-2018