Afgelasting

paraplu3_150x150.jpg

1. ALGEHELE AFGELASTING
Bij zeer slechte weersomstandigheden kan de KNVB besluiten tot een algehele afgelasting, zowel landelijk als per district.

Van een algehele afgelasting door de KNVB wordt melding gemaakt op teletekst bij de publieke omroep (NOS) op pagina 603. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen categorie A en B. Alle teams van Roda '46 spelen in het district West 1.
Zie ook A- en B-categorie


2. INCIDENTELE AFGELASTING
Tevens kan het gebeuren dat er incidentele afgelastingen zijn. Hiervoor worden alle velden van Roda '46 op zaterdag- en zondagochtend rond 7:30 uur gekeurd door de consul. Hij bepaalt of een veld bespeelbaar is en eventueel hoeveel wedstrijden er op gespeeld kunnen worden. Ook heeft hij de mogelijkheid voor bijvoorbeeld middagwedstrijden het veld te herkeuren. Per vereniging wordt dit dus vastgesteld.
 
Bij afkeuring van het veld bij de te bezoeken club, wordt de leider/trainer zo snel mogelijk gebeld. De leider/trainer waarschuwt dan de leden van zijn elftal.Als er wedstrijden zijn die niet door gaan, vermelden we dat zo spoedig mogelijk op de website. 
 
Wanneer de wedstrijd pas op de speeldag wordt afgelast, probeert het betreffende afdelingsbestuur alle leiders/trainers van de betrokken teams tijdig op de hoogte te brengen.

 

2. UITWIJKEN BIJ ALGEHELE AFGELASTING
Bij algehele afgelasting is er bij Roda '46 een alternatief programma. Doordat we "maar" drie kunstgrasvelden hebben is het niet mogelijk dat ieder team bij afgelasting elke week speelt. Maar alle teams komen bij algehele afgelasting aan bod om te voetballen op de kunstgrasvelden.

Als er algehele afgelasting dreigt wordt het programma bekend gesteld via de website van Roda'46.
 


3. UITWIJKEN BIJ GEDEELTELIJKE AFGELASTING
De KNVB heeft Roda '46 verplicht om ingeval van gedeeltelijke afgelasting uit te wijken naar de kunstgrasvelden. De voetbalbond schrijft voor dat bij gedeeltelijke afgelasting de volgende rangorde moet worden gehanteerd:
1)  A-categorie met nacompetitie en bekerwedstrijden A-categorie
2) Overige A-categorie
3) Bekerwedstrijden B-categorie
4) Overige B-categorie
5) Oefenwedstrijden

We hopen op begrip als jouw team (of het team van je zoon of dochter) afgelast wordt, terwijl er toch gespeeld wordt op de kunstgrasvelden. Nogmaals. Hier kunnen we bij Roda '46 niets aan doen. Dit is verplicht door de KNVB. 

 

4. STAPPENPLAN BIJ AFGELASTING
Verwerk de afgelasting z.s.m. via Sportlink Club. Op deze manier is het ook voor de tegenstanders direct zichtbaar en is het ook zichtbaar via Voetbal.nl.


Op welke manieren kun je de afgelastingen verwerken?
Als een speelveld is afgelast dan is de consul verplicht om de bezoekende vereniging, (ass) scheidsrechter in kennis te stellen. Vaak wordt dit gedelegeerd aan het wedstrijdsecretariaat van de thuisspelende vereniging.

Op het moment dat de wedstrijd is afgelast moet dit direct worden doorgegeven via Sportlink Club.

1. Voor de teams die werken met het DWF gaat dit via:
· Wedstrijdzaken
· Digitaal wedstrijd formulier
· Tabblad “In te vullen”
· De wedstrijd selecteren
· Onderin wedstrijd afgelasten
 
2. Voor de teams die niet werken met het DWF gaat dit via:

· Wedstrijdzaken
· Uitslagen en planning
· In de kolom bijzonderheid “afgelast door vereniging”
   
3. Als de KNVB-scheidsrechter het speelveld afkeurt gaat dit via:
· Wedstrijdzaken
· Digitaal wedstrijd formulier
· Tabblad “In te vullen”
· De wedstrijd selecteren
· Tabblad “vastleggen”
· Selecteer nu de knop “niet doorgaan wedstrijd”
· Beantwoord de vraag met “ja”
· Vul bij onderdeel Wedstrijdstatus de status “Gestaakt of veld afgekeurd”.
· Geef bij het veld “Omschrijving” de reden “Terrein afgekeurd door scheidsrechter”
· Bij het selecteren van deze omschrijving is het invoeren van de “Toelichting” niet nodig.
· Selecteer hierna linksonder de knop “wedstrijdformulier verzenden”

Als de afgelasting (Bij punt 1 en 2) direct wordt doorgegeven via Sportlink Club dan kan de uitspelende vereniging hier kennis van nemen via: Sportlink Club, Wedstrijdzaken,Wedstrijdprogramma (dan de kolom “Bijzonderheden” toevoegen)

Ook wordt de afgelasting onmiddellijk vermeld op www.voetbal.nl en op www.roda46.nl

Daarnaast moet de thuisspelende vereniging z.s.m. een eventueel aangestelde scheidsrechter vanuit de KNVB inlichten over de afgelasting.

 

Laatste wijziging: 4-2-2016