Communicatie

Bij Roda'46 is de website het belangrijkste communicatiemiddel met de leden en vrijwilligers.

Daarnaast gebruikt Roda'46 onderstaande Sociale Media:

Facebook
https://www.facebook.com/Roda46

Twitter
https://twitter.com/roda46leusden

Instagram
RODA46LEUSDEN

 

Hieronder treft u de Algemene voorwaarden m.b.t. de sociale media aan.

 

Algemeen 

 • Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing is.
 • RODA’46 is niet aansprakelijk voor het gebruik van de privacygegevens uit Sportlink door de landelijke voetbalbond KNVB en/of Sportlink.
 • RODA’46 is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.
 • RODA’46 is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.
 • RODA’46 is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.
 • Iedere aansprakelijkheid van RODA’46 is beperkt tot het in totaal door RODA’46 aan een gebruiker van haar diensten in rekening gebrachte bedrag in het desbetreffende kalenderjaar. Aanspraken vervallen indien RODA’46 niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
 • Het gebruik van onze website roda46.nl, social media is op eigen risico en voor eigen rekening. RODA’46 is niet aansprakelijk voor schade, die direct en of indirect voortvloeit uit het gebruik ( of het niet gebruiken van) deze website en social media, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van RODA’46.
 • RODA’46 neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie die wordt verstrekt op de website roda46.nl, via social media (Facebook, Twitter, Instagram e.d.). Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website, via social media is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

  Links naar en van andere websites
 • Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. RODA’46 is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders die gekoppeld zijn aan de website van RODA’46.

RODA’46 behoudt zich het recht voor de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

Laatste wijziging: 21-8-2021