E- en F- pup fluiten

De nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen betekenen ook een verandering in de rol van de arbitrage tijdens de wedstrijden. Door deze veranderingen sluit de arbitrage rol zo optimaal mogelijk aan bij elke wedstrijdvorm en de leeftijd van de pupillen. Pupillen worden zo stapsgewijs één met een onafhankelijk persoon die de voortgang van het spel en de spelregels bewaakt. Uiteindelijk krijgen ze bij de 11 tegen 11 wedstrijdvorm te maken met een (vereniging)scheidsrechter.

Arbitrage Mini’s en Kiddy’s (4 tegen 4)

Bij deze wedstrijdvorm is er geen specifieke arbitrage rol. Beide teambegeleiders bewaken de voortgang van het spel. De basispositie van de spelbegeleider is langs het veld. Laat beslissingen zo veel mogelijk over aan de kinderen..

Arbitrage 6 tegen 6

Bij de 6 tegen 6 wedstrijdvorm wordt de voortgang van het spel bewaakt door een zogenoemde spelbegeleider. De basispositie van de spelbegeleider is langs het veld en beweegt mee met het spel. Wanneer het spel het nodig maakt kan de spelbegeleider het veld in bewegen. De spelbegeleider bewaakt de spelregels, legt de spelregels uit en zal alleen bij onduidelijkheid corrigeren en een beslissing nemen door middel van een fluitsignaal.
Bij Roda’46 kan de spelbegeleider een daartoe opgeleide vrijwilliger zijn, een aangewezen B-junior of een toeschouwer (ouder).

Arbitrage 8 tegen 8

Bij deze wedstrijdvorm is er een pupillenscheidsrechter aanwezig die de leiding heeft over het spel. Deze rol is niet veranderd ten opzichte van de huidige arbitrage rol. Is er geen vrijwillige pupillenscheidsrechter beschikbaar dan kan een aangewezen B-junior of een toeschouwer (ouder) het spel leiden.

Opleiding spelbegeleider

De KNVB zorgt dat een opleiding gereed komt voor verenigingen. Hierbij wordt ook gekeken naar de verbinding met de opleiding tot pupillenscheidsrechter.

 

 

GEHEUGENSTEUNTJE VOOR SCHEIDSRECHTERS VAN WEDSTRIJDEN VAN PUPILLEN


scheids21_123x200.jpg

DE VOORBEREIDING

Spelregels

Een scheidsrechter moet bekend zijn met alle spelregels. Dat geldt ook voor de scheidsrechters bij het jeugdvoetbal.
In dit artikel zijn de afwijkende spelregels voor de O8- tot en met O11-pupillen opgenomen.  Lees dit eens aandachtig door.

Kleding
Voor de spelertjes is het leuk als je sportkleding draagt. Ze zien dan dat jij het leiden van hun wedstrijd serieus neemt. Ook de ouders langs de kant zullen dit zo zien. Een spijkerbroek kan echt niet! Zorg wel dat je je sportkleding aanpast aan de weersomstandigheden.

Boekje en potlood
De scores bij met name de lagere elftallen kunnen nogal eens hoog uitvallen. Een wedstrijd met meer dan 10 doelpunten is echt geen uitzondering. Zorg er daarom voor dat je altijd een notitieboekje (je kunt deze vragen aan de scheidsrechterscoördinator of bij het wedstrijdsecretariaat) op zak hebt. Neem om te schrijven altijd een potlood mee. Liever geen ballpoint – bij regen schrijft een potlood wel - maar een ballpoint niet!

Muntstuk
Het is voor de spelertjes het leukste als je een muntstuk gebruikt bij het tossen. Het is trouwens ook verplicht door de KNVB.

Horloge
Zorg dat je een horloge hebt. Het prettigst voor jezelf is wanneer daarop een stopwatch zit.

Scheidsrechtersfluit
Iedere nieuwe scheidsrechter ontvangt van Roda ’46 een scheidsrechtersfluit en een notitieblokje.

Materiaal
Je haalt bij het wedstrijdsecretariaat - een kwartier voor aanvang van de wedstrijd -  één bal op.


DE AFRONDING

Wedstrijdformulier
Omkleden en nu naar de kantine. Bij het wedstrijdsecretariaat is op zaterdag altijd een wedstrijdsecretariaat ingericht. Vertel hem of haar de uitslag van de wedstrijd. Je hoeft geen wedstrijdformulier in te vullen.

Materiaal
Na de wedstrijd breng je de wedstrijdbal terug naar het wedstrijdsecretariaat en legt ze op de plek waar je ze vandaan hebt.

Volgende week weer fluiten?
Natuurlijk is het mooi wanneer je de volgende week weer wilt fluiten. Meestal zal het lid van het wedstrijdsecretariaat je het programma van de volgende week zelf geven. Vergeet hij dat, vraag daar dan zelf om. Je zoekt vervolgens een wedstrijd uit waarvan je zelf weet dat je het niveau aan kan. Twijfel je, overleg dan even. Vul je naam in bij de door jouw uitgezochte wedstrijd.

Kan je om wat voor reden niet fluiten, aarzel dan niet om dat te zeggen. Niemand zal je daar boos om aankijken. Wacht er niet tot het laatste moment mee! Hoe eerder hoe beter i.v.m. het vinden van een vervanger.

Consumptiebon
Wanneer je dit allemaal hebt afgehandeld, heb je recht op een consumptiebon. Het lid van het wedstrijdsecretariaat denkt hier meestal wel aan. Vergeet hij/zij je een bon te geven, dan mag je er gerust om vragen!! Je hebt het eerlijk verdiend. Je kunt er trouwens alleen wat te drinken voor krijgen.

Afmelding
Wanneer je hebt ingeschreven voor de volgende keer en je kunt plotseling niet fluiten (blessure, ziek, verjaardag, etc.) probeer dan zo vroeg mogelijk in de week te bellen of te mailen met Coördinator Scheidsrechters Jeugd

Hieronder volgt een aantal richtlijnen zoals deze, in het bijzonder voor de O8- tot en met O11- pupillen door de KNVB zijn vastgesteld.

OFFICIELE RICHTLIJNEN

1.    De Bal
Gespeeld wordt met een bal nummer 5 met een maximaal gewicht van 320 gram. (kleur rood). Is de bal te zacht dan kun je deze laten oppompen door degene die achter de wedstrijdtafel zit.

2.    Aantal spelers
Een complete ploeg in het veld bestaat uit een keeper en vijf veldspelers. Het minimum aantal spelers is vier. Wissels zijn onbeperkt toegestaan.


3.    Speeltijd

O8 en O9 2x20 minuten
O10 en O11 2x25 minuten


4.    Spelregels

Spelbegin: Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld.De tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht nemen.
Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing.


5.    Achterballen en hoekschoppen
Achterballen mogen door de keeper in het spel worden gebracht door middel van werpen of uit de handen schieten. Het hinderen van de keeper is niet toegestaan.
Hoekschoppen worden als z.g. “halve corners” genomen. Dat wil zeggen vanaf een door de scheidsrechter te
bepalen punt halverwege de hoekvlag en de dichtstbijzijnde doelpaal.

6.    Vrije schop
Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op een minimale afstand van 5 meter staan.

7.    Inworp
Deze worden op normale wijze genomen. Foutief genomen inworpen moeten worden overgenomen. Doe het
desnoods een keer voor!


TENSLOTTE

• Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de spelleider c.q. scheidsrechter.
Hij of zij kan maar één bedoeling hebben en dat is de jongens of meisjes zoveel mogelijk laten VOETBALLEN !!

• Buiten deze regels is er nog een aantal zaken waarvoor je bijzondere aandacht wordt gevraagd. Lees deze regels eens aandachtig door:

• Ga nooit in discussie met toeschouwers/begeleiders. Jouw beslissing telt en niet de mening van anderen langs de zijlijn.

• Het leiden van deze wedstrijden houdt ook in dat je de spelers aanwijzingen geeft. Vertel ze waarom je fluit. Fluiten is belangrijk maar praten is minstens even belangrijk.

• Fluit zo hard mogelijk. Vergeet niet dat je het hele veld moet bestrijken. Je denkt zelf misschien dat je te hard fluit, maar dat is echt niet zo.

• Let er op dat beide partijen maximaal zeven spelers hebben. De ene partij zes en de ander zeven spelers is zonder meer toegestaan. Met goedkeuren van de leiders wordt ook wel acht tegen acht gespeeld!

• De thuis spelende vereniging zorgt voor reserve shirts wanneer de kleuren gelijk zijn. Dit is een verantwoordelijkheid van de leider van het Roda ’46 zevental. Laat je niet sturen om de reserve shirts te halen.

• De leiders zijn vaak zo enthousiast dat zij de zijlijn vergeten en ver het veld inlopen. Vertel daarom voor het begin van de wedstrijd dat zij achter de zijlijn moeten blijven. Let ook op te enthousiaste toeschouwers!

• De winnaar van het tossen moet kiezen welk doel wordt verdedigd. De andere partij trapt af. Na het tossen is het handig om in je notitieboekje op te schrijven welk team bij het begin van de wedstrijd de aftrap mocht nemen. Na veel doelpunten kan je dat bij het begin van de tweede helft misschien niet meer herinneren.

• Na de eerste helft wordt er op het veld gerust. Laat de rust niet te lang duren en houdt rekening met de weersomstandigheden.

• Veters strikken is altijd een probleem. Ga niet zelf strikken, maar verwijs de spelers naar de zijlijn. Een begeleider zal altijd bereid zijn om deze taak op zich te nemen.

• Zorg dat de doelverdediger de ruimte krijgt om de bal uit te gooien/schieten. Laat de tegenstanders ruim afstand nemen.

• Haal na een doelpunt de bal zelf uit het doel. De spelers zijn vaak zo enthousiast dat zij direct na een doelpunt verder spelen.

• Wanneer een speler om wat voor reden dan ook huilt of op de grond ligt, fluit dan af en geef de begeleider kans om in het veld te komen. Hervat het spel, met een scheidsrechtersbal op de plek waar de bal was op het moment dat je het spel stopte.

• Na de wedstrijd mogen alle spelers nog een penalty nemen. Leg de vlaggen van de grensrechters op acht meter van het doel en leg de bal er na elke penalty weer tussen. Op deze wijze heb je voor elke speler dezelfde afstand. Dit voorkomt commentaar van ouders en spelers. Werk de serie penalty’s per team af.

• Mocht er voor, tijdens of na de wedstrijd iets vervelends gebeuren, vertel dit dan direct tegen iemand van het wedstrijdsecretariaat.

• Na het lezen van dit alles denk je misschien wel dat het allemaal wel erg lastig is. In de praktijk zul je merken dat het eigenlijk wel meevalt en dat veel regels zich vanzelf wijzen. Ik wens je dan ook veel plezier bij het leiden van de wedstrijden!

• www.roda46.nl
Je kunt je naam terugvinden op de website van Roda’46. Er is ook een speciale rubriek voor de scheidsrechters. Hierop staat het programma, de namen van de scheidsrechters, nieuwtjes, spelregels, etc. Het is te vinden onder CLUB.

Wil je een wedstrijd fluiten, neem contact op met de Coördinator Scheidsrechters Jeugd

Laatste wijziging: 14-9-2019