Jeugdvoetbal

1. POPULAIRE SPORT
Voetballen is de populairste sport van Nederland. Trouwens van de hele wereld. Voetbal is er voor jong en oud, mannen en vrouwen, meisjes en jongens. Hoewel er in Nederland veel meer jongens dan meisjes voetballen, is het voor zowel jongens als meisjes de grootste sport in teamverband. Er zijn in Nederland meer dan 4000 voetbalclubs, en die hebben bij elkaar meer dan 1 miljoen spelende leden.

2. DOELSTELLING JEUGD RODA '46
Voor de meeste spelers (van jong tot oud, van hoog tot laag, jongens en meisjes) is winnen het belangrijkste doel. Je wilt zo hoog mogelijk spelen.
Bij Roda '46 trachten we voorwaarden te creëren waardoor spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. De spelers moeten zowel prestatief als recreatief op hun eigen niveau kunnen groeien. Daartoe bieden we onder meer een zo goed mogelijke voetbalopleiding, waarbij het plezier niet uit het oog wordt verloren.
De doelstellingen van Roda '46 zijn opgenomen in het (jeugd-)beleidsplan.

3. JEUGDBELEIDSPLAN
Bij Roda '46 wordt gewerkt met een Jeugdbeleidsplan. Dit plan beschrijft in detail de organisatorische kant van het technische beleid voor de jeugdafdeling en vermeldt de inhoudelijke/technische kant. Door middel van dit plan proberen wij het technische beleid binnen onze vereniging te verbeteren.
Per leeftijdsklasse zijn voor de spelers leerdoelen opgesteld en het is de bedoeling dat de trainers en leiders van de betreffende klassen, er voor zorgen dat deze doelen worden gerealiseerd. Het beoordelen van spelers en instructie van kader zijn belangrijke aandachtspunten hierbij.


4. PRESTATIE- EN RECREATIESPORT
Bij Roda '46 hebben we besloten om zowel prestatie als recreatie binnen de vereniging een duidelijke plek te geven. Natuurlijk kunnen ze niet zonder elkaar. Maar de selectieteams van zowel de senioren als de jeugd zijn nadrukkelijk prestatieteams en bij alle andere ploegen is het recreatieve aspect het belangrijkst.

Bij prestatievoetbal worden spelers geselecteerd om in de hoogste teams van de betreffende leeftijdsklasse te spelen. Van selectiespelers wordt echt een prestatie gevraagd. Vaker trainen, gewoon gepasseerd worden wanneer niet de juiste instelling wordt getoond, maar ook als de trainer/coach het in het belang van de wedstrijd zo wil. Een selectieteam gaat voor het resultaat.

Als selectievoetballer krijg je tenminste twee keer in de week training van een gediplomeerde trainer. Selectievoetballen is niet verplicht. De spelers die in aanmerking komen voor selectievoetbal moeten zelf ook aangeven, dat ze de verplichting van twee keer in de week trainen aan willen gaan.

Als dit niet jouw opzet is, ben je natuurlijk wél van harte welkom bij Roda '46. We hebben juist heel veel teams waar gewoon lekker wordt gebald en getraind. Ook daar vindt iedereen winnen leuker dan verliezen, maar de extra druk om te presteren, staat alleen in onze selectieteams centraal.

5. DE TEAMBEGELEIDING

Elk team van Roda '46 heeft een leider en een trainer/coach. Soms is dit dezelfde persoon, soms verdeelt men de taken iets anders en zijn er meerdere begeleiders bij een ploeg betrokken. Onderling regelen de trainer/coach en de teamleiders de taakverdeling.

6. MEISJESVOETBAL

In het begin van de jaren negentig is het vrouwenvoetbal bij Roda '46 gestart met een seniorenelftal. Midden 1997 volgde een meisjesteam. Op dit moment heeft Roda meerdere meisjesteams (en damesteams).

Bij de Mini's, Kiddy's, O8, O9 en O10-pupillen voetballen de meisjes samen met jongens. Voor de oudere meisjes zijn er speciale teams.


7. LEEFTIJDINDELING
Jongens en Meisjes
Is op 31 dec:
4-5 jaar Mini's (gemengd)
6 jaar Kiddy's (gemengd)
7-8-9 jaar O8, O9 en O10 (gemengd)
10-11 jaar O11 en O12 (gemengd en aparte meisjesteams)
11-12 jaar O13 (gemengd en aparte meisjesteams)
13-14 jaar O14-O15 (gemengd en aparte meisjesteams)
15-16 jaar O16-O17 (gemengd en aparte meisjesteams)
17-18 jaar O19 (gemengd en aparte meisjesteams)
>18 jaar Senioren

8. SPEELVELD

De Mini's en Kiddy's spelen op een veld van ongeveer 30m x 20m. Dat is kleiner dan een kwart van een geheel speelveld. Er zijn kleine doeltjes (3 bij 1 meter).

De O8 en O9-pupillen spelen hun wedstrijden op een kwart veld met doelen van 5x2 meter.

Vanaf seizoen 2018-2019 gaan ook de JO10-pupillen op een kwart veld voetballen met doelen van 5 x 2 meter.

O11 pupillen spelen hun duels op een half veld eveneens met doelen van 5 bij 2 meter. Behalve de JO11.1 en JO11.2. Deze teams spelen op een aangepast veld, dat qua grootte tussen een half en een heel veld is (doelen 5m x 2m of 6m x 2m).

Vanaf O12 wordt nu nog op een heel veld gespeeld met senioren-goals.

Met ingang van seizoen 2017-2018 gaan de O11- en 012-pupillenpupillen hun duels op een half veld spelen.


9. GROOTTE VAN DE TEAMS
In incidentele gevallen kan van het maximum aantal spelers per team worden afgeweken.

Leeftijdsgroep Max aantal
spelers in
het veld
Max aantal
spelers
per team
Mini's en Kiddy's 4 5
O8, O9 6 8
O10, 011 7 10
O11.1 en O11.2 8 11
O12 en O13 11 15


10. CATEGORIE A EN B
De KNVB heeft de teams ingedeeld in twee categorieën:
Voor de categorie B zijn er verruimde maatregelen op het gebied van speelgerechtigheid voor andere teams.
Er wordt rekening gehouden met de voor- en najaarsvakanties.

11. STRAFSCHOPPEN NA AFLOOP
Na afloop van de wedstrijden bij de O8 t/m O11-pupillen worden penalty's genomen door alle leden van beide teams. De scheidsrechter geeft aan op welk veld en op welk doel de strafschoppenserie wordt gehouden. Dat kan op een geheel ander veld zijn, omdat er op het speelveld weer een andere ontmoeting moet beginnen.

12. SPEELDAG
Bij Roda '46 voetbalt de jeugd op zaterdag. Incidenteel kan op een doordeweekse avond worden gespeeld.

Bij de mannensenioren bestaat de mogelijkheid op zaterdag of op zondag te voetballen. Voor de damessenioren is zondag de speeldag.

13. VERVOER
auto2a_111x106.jpgVoetballen bij een vereniging brengt met zich mee dat er ook wedstrijden in andere plaatsen gespeeld moeten worden. In de meeste gevallen zijn dit plaatsen in de omgeving van Leusden. Maar het komt voor dat er grotere afstanden afgelegd moeten worden.
Het vervoer naar uitwedstrijden of toernooien dient door de ouders/verzorgers te gebeuren. De leider/trainer van het team maakt daarover afspraken. Het bestuur adviseert de begeleiding een rijschema te maken, waarin vermeld is wie (welke ouders) op welke wedstrijddag voor vervoer moeten zorgen. Eventueel kan worden opgenomen dat de speler/ouders zelf voor vervanging moeten zorgen in geval van verhindering.

Rij voorzichtig en gebruik geen alcohol of andere middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.


Laatste wijziging: 17-7-2020