Ongewenst gedrag

halt-300x300_150x150.jpg


Bij ons ook? Nee toch!
 
Uit onderzoek blijkt dat ook bij sportclubs nogal wat mensen te maken hebben met ongewenst gedrag. Daaronder vallen discriminatie, seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld. En dat komt helaas ook voor bij voetbalverenigingen.

Bij Roda’46 vinden we dat dit soort zaken absoluut onaanvaardbaar zijn. We hebben maatregelen afgesproken om dit soort ongewenst gedrag te voorkomen: Wie last heeft van ongewenst gedrag kan hulp zoeken binnen de vereniging. Het liefst bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Wat is seksuele intimidatie?
 
Uitgangspunt is wat het slachtoffer als akelig ervaart. Ook al vinden anderen dat bepaald gedrag ‘toch moet kunnen’, of ‘zo niet bedoeld is’.

Het gaat niet alleen om aanranding en verkrachting. Gedrag dat voor iemand over de grens gaat is heel persoonlijk. Iemand zonder toestemming aanraken, dubbelzinnige opmerkingen over het uiterlijk, stoere verhalen over seksuele prestaties, ‘schuine’ moppen vertellen, het voortdurend blikken werpen. Zo zijn er nog veel voorbeelden te bedenken.
 
 
Wat is discriminatie?
 
Wanneer mensen zich beledigend of bedreigend uitlaten over kenmerken van anderen, zoals huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid of godsdienst, is er sprake van discriminatie.
Ook hiervoor geldt dat het heel persoonlijk is wanneer een grens wordt overschreden. Wat de één onverschillig laat, vindt een ander kwetsend of bedreigend.
 
 
Wanneer is sprake van pesten, agressie of geweld?
 
Iedereen weet wat pesten, agressie of geweld in houdt. Voorbeelden zijn vernederen, schelden, dreigen, belachelijk maken en uitlachen bij lichaamskenmerken of bij een verkeerde actie op het veld. Ook trekken, duwen, spugen, schoppen en laten struikelen, intimidatie of isolatie horen hierbij..
 
 
Is dit nu allemaal zo erg?
 
JA! Seksuele intimidatie, discriminatie kunnen heel bedreigend zijn en de verhoudingen verstoren. Ook pesten, agressie en geweld dragen niet bij tot een gezonde verhouding. Het kan ertoe leiden dat iemand zich ziek gaat melden, angstig wordt om naar de club te gaan of zelfs de vereniging verlaat. Het kan en mag gewoon niet!
 
 
Wat kan je doen?
 
Wie het mikpunt is van ongewenst gedrag kan zich vaak moeilijk verweren. Je voelt je alleen staan, machteloos, je zoekt de schuld bij jezelf of je bent bang uitgelachen te worden. De angst om anderen ten onrechte te beschuldigen is groot. Bovendien loopt degene die er iets van zegt, de kans de schuld te krijgen van het verstoren van de sfeer.
Toch moet je er iets aan doen. En daarbij sta je niet alleen. Dus: als je lastig gevallen wordt, blijf er dan niet mee zitten. Als je niet naar je trainer of leider kunt gaan kun je voor raad en advies contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Ook als leider, trainer of teamlid kun je meehelpen om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken of te voorkomen. Bijvoorbeeld door het niet af te doen met een flauwe opmerking. Of door teamleden aan te spreken op hun gedrag als je ziet dat anderen er last van hebben.
 
 
Wat doet de vertrouwenspersoon?
 
De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om naar je te luisteren als je lastig gevallen bent of wordt. De vertrouwenspersoon kan je bijstaan en advies geven bij het zoeken naar een oplossing. Als je wilt kan de vertrouwenspersoon je helpen een officiële klacht in te dienen bij het Algemeen Bestuur.

Uiteraard heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht. Je hoeft niets te melden bij de leider of trainer als je contact opneemt met de vertrouwenspersoon.
 
 
Tot slot:
 
Roda’46 heeft een inspanningsverplichting om ongewenst gedrag te voorkomen.

Zie ook: gedragscodes_nocnsf.pdf

 

Laatste wijziging: 28-9-2023