Algemeen

 

HORECA
roald_keus_pasfoto2_100x100.jpg Penningmeester:
Roald Keus
06-48173204
Roald Keus
  john_groenevelt_pasfoto_100x100 (2) .jpg Algemene Zaken en Inkoop:
John Groenevelt
06-21835847
algemenezaken@roda46

 diana zwaneburg.jpg

Snackbar:
Diana Zwanenburg

06-18641539

   Guido Koelstra 4kant 2.jpg

Algemene Zaken:
Guido Koelstra

06-15349764

 Claudia Geitenbeekfkant.jpg

Coördinatie Bar:
Claudia Geitenbeek
06-22900244

 

   

 

 

 

EXPLOITATIE KANTINE EN WET & REGELGEVING

De Horecacommissie heeft zich onder meer tot doel gesteld om meer inzicht te krijgen in de verhouding tussen het aantal ingekochte en verkochte producten. Daarom wordt regelmatig de voorraad van alle dranken geïnventariseerd. Uiteraard gebeurt dit ook met de artikelen die in de snackbar verkrijgbaar zijn.

Bij Roda'46 werken veel vrijwilligers achter de bar. We vragen van iedereen de medewerking. Dit spitst zich toe op de volgende punten:
- Als je achter de bar werkt en je drinkt iets, sla dat dan altijd op de kassa aan onder 'eigen verbruik'.
- Betaling in de kantine vindt plaats door betaalpas (PIN of Cashless), consumptiebon en bij uitzondering met contact geld. Notities op bierviltjes, briefjes etc. worden niet als betaalmiddel geaccepteerd.
- Iedereen, bezoeker, speler, bestuurslid, familielid, vriend of vriendin etc., die iets bestelt, moet hiervoor betalen. Dit betekent dus dat met betaalpas (PIN of Cashless), consumptiebon en bij uitzondering met contact geld betaald moet worden. Dit werkt twee kanten op: de barvrijwilliger geeft niets gratis weg en degene die aan de anderen kant van bar staat accepteert niets zonder daarvoor te betalen.

Natuurlijk geldt het bovenstaande ook voor de snackbar. Het betalen met een bon is in de snackbar slechts mogelijk met de speciale 'broodbon'. Deze broodbon geldt overigens voor een beperkt assortiment.

Leeftijdgrens alcoholgebruik
Door de KNVB is Roda '46 erop gewezen dat de overheid haar beleid ter voorkoming van schadelijk alcoholgebruik heeft aangescherpt. De Voedsel en Warenautoriteit heeft nieuwe cijfers gepresenteerd over de controles op leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol in sportkantines. Hieruit is gebleken dat de leeftijdsgrenzen bij 70% van de geïnspecteerde verenigingen niet plaatsvindt. De KNVB adviseert de verenigingen om erop toe te zien dat de barvrijwilligers bij twijfel over de leeftijd naar een legitimatiebewijs vraagt. De boetes bij overtreding van de leeftijdgrenzen bedragen € 900 (1e keer), € 1.800 (2e keer) en € 3.600 (3e keer).

Alcoholgebruik barvrijwilligers
Op grond van de Drank en Horecawet heeft Roda een bestuursreglement moeten opstellen. Hierin is onder meer verplicht opgenomen dat het niet is toegestaan dat barvrijwilligers tijdens hun werkzaamheden alcohol nuttigen.

Meegebrachte consumpties en etenswaren
In het genoemde bestuursreglement is tevens verplicht opgenomen dat op het sportpark geen zelf meegebrachte consumpties en etenswaren genuttigd mogen worden. Concreet houdt dit in dat alleen het assortiment dat verkrijgbaar is in de kantine op het sportpark is toegelaten.
Bovenop deze regel komen nog de contractuele verplichtingen die Roda '46 is aangegaan met de drankenleverancier AMSTEL. In het opgestelde contract is nadrukkelijk bepaald dat slechts door hen geleverde producten op het sportpark aanwezig mogen zijn. Het niet naleven hiervan kan financiële gevolgen voor Roda hebben.

Het niet naleven van al deze door de overheid vastgestelde bepalingen kan als uiterste consequentie hebben dat Roda '46 haar Drank en Horecawet vergunning moet inleveren! Dat dit de exploitatie van de vereniging nadelig beïnvloedt hoeft geen nadere uitleg.

De bovenstaande spelregels zijn niet nieuw en zullen bij de meeste mensen binnen onze vereniging zeker bekend zijn. Gelukkig zien we dat veel vrijwilligers/leden deze regels ook naleven. Hierbij een dringend verzoek aan een ieder om dit goede voorbeeld te volgen.

Bestuursreglement.

 

De openingstijden van de kantine zijn met ingang van 1 januari 2024 als volgt.

ZATERDAG         07.30 uur tot 18.45 uur
   
ZONDAG             09.30 uur tot 18.15 uur
   
MAANDAG          Gesloten
   
DINSDAG           Gesloten
   
WOENSDAG       Gesloten
   
DONDERDAG     19.00 uur tot 23.00 uur
   
VRIJDAG            Gesloten m.u.v. 35+ avonden

 

 Download hier het bestuursreglement.

Laatste wijziging: 05-01-2024

 

 club-kantine-binnen-001_343x248.jpg