A- en B-categorie

De KNVB maakt voor wat betreft de verschillende niveaus een onderscheid tussen klassen waarbij de  teams spelen  met verplichte promotie en degradatie, de A-categorie en de klassen waarbij dit niet het geval is en waar de teams  zich vrij kunnen inschrijven, de B-categorie.

Zie: https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/categorie-a-en-b-veld

 

Clubs met een zaterdag- en een zondagafdeling

A-Categorie

Een speler (niet behorende tot de categorie O23) uitkomend in categorie A die binnen zijn club de keuze heeft deel te nemen aan de competities van het zondag veldvoetbal of het zaterdag veldvoetbal, moet voor aanvang van een seizoen zijn keuze voor dat seizoen bepalen.

De speler is voor elftallen die zijn ingedeeld in de competities van de categorie A in dat seizoen uitsluitend gerechtigd uit te komen voor de competitie waarop hij zijn keuze heeft bepaald. De eerste keer dat een speler in een bindende wedstrijd uitkomt in de categorie A (competitie of beker) bepaalt daarom de keuze zaterdag/zondag.

B-Categorie

Een speler uitkomend in categorie B van een vereniging met een zaterdag- en een zondagafdeling mag binnen de categorie B zowel op zaterdag als zondag (onbeperkt) in competitiewedstrijden van de vereniging waarvoor hij speelgerechtigd is uitkomen.

Wisselen van speeldag

Een speler mag onbeperkt van speeldag wisselen in de B categorie als hij nog geen wedstrijd heeft gespeeld in de A categorie.

Wanneer een speler 1 keer heeft gespeeld met een team in de A categorie, dan moet deze speler op die speeldag blijven voetballen.


 

Laatste wijziging: 1-9-2023