Externe Scouts

Aanleiding:

Roda’46 wordt veelvuldig bezocht door scouts van Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s). We maken ook mee dat er zaakwaarnemers zijn die zoeken naar talenten die ze kunnen aanbieden bij BVO’s of in andere landen.
Roda'46 heeft regels opgesteld m.b.t. de omgang tussen scouts en de club.


Doel:

Het verantwoord en respectvol omgaan van clubs met jonge voetballers en elkaar.

 

Hogerop komen:

  1. Een kind denkt zelf hogerop te kunnen en verkast naar een andere vereniging. Prima, zijn/haar goed recht. Als een kind echt heel goed is, is het ook de plicht van de amateurclub om het kind daarop te wijzen en suggesties te doen.
      
  2. Een BVO meldt zich. Daaraan werken wij mee. Wie zijn wij om de droom van een kind op een mogelijke profcarrière te ontnemen?


Scouts:

De meeste scouts van een BVO melden zich netjes in de bestuurskamer. Ze kunnen zich identificeren en kunnen laten zien welke club ze vertegenwoordigen.
Als we constateren dat een scout op het terrein van Roda'46 rondloopt, die zich niet heeft gemeld, dat verzoeken we hem/haar dit alsnog te doen.


Contacten tussen scouts en spelers

Het is de scouts niet toegestaan om op het sportpark van Roda'46 contacten te leggen of te onderhouden met spelers of hun ouders/begeleiders. De contacten met Rodaleden of hun ouders/begeleiders gaan via een lid van het Jeugdbestuur of Technisch Team.
Leiders en trainers van Roda’46 die benaderd worden door een externe scout dienen hem/haar te verwijzen naar een Jeugdcommissielid of iemand van het Technisch Team. Namen, adressen en andere persoonlijke gegevens mogen niet worden doorgegeven aan de scout.

Voor ouders/begeleiders van Jeugdspelers geldt hetzelfde: de scout dient te worden doorverwezen naar het Technisch Team of de Jeugdcommissie.

Na overleg tussen Roda’46 (lid Jeugdcommissie of Technisch Team) en de speler, alsmede de ouders/begeleiders wordt beslist of namen, adressen e.d. worden overhandigd aan de scout.

 

Waarom is dit?

Roda’46 gaat voorzichtig om met de gegevens van haar leden. Bovendien kan scouting  vervelende situaties opleveren:
- Veelvuldig worden meerdere spelers vanuit een team benaderd (schieten met hagel);
- Clubs houden er verschillende selectiemethoden op na (proeftrainingen, stages, oefenwedstrijden);
- Selecties vinden plaats tijdens de reguliere competitie;
- Overbelasting en competitievervalsing;
- Sociale context: kind wordt gekoppeld aan een andere omgeving én binnen eigen team onvrede : “Waarom word ik niet gescout?”


Nazorg:

Roda’46 vindt dat het een nazorgplicht heeft wanneer een speler naar een BVO gaat. We proberen contact te blijven houden en geven aan dat de terugweg altijd open is. Velen redden het immers niet. Dan is de sociale kracht van de vereniging een uitkomst. Je voorkomt dat een kind terugvalt en gaat zwerven.

Zie ook: https://www.knvb.nl/assist-trainers/ontwikkel-je-vereniging/externe-scouting

 

Laatste wijziging: 3-9-2023