De wedstrijd

voetballen4_237x141.jpg

ALGEMEEN

1. WEDSTRIJDPROGRAMMA
Roda'46 is ingedeeld in het KNVB district West1. Bij Roda'46 spelen de mannensenioren op zaterdag of zondag. De dames voetballen op zondag. De jeugd (ook de meisjes) speelt op zaterdag. Op vrijdagavond voetballen de 30+ Vrouwen, 35+/45+-(mannen).

Dagelijks wordt het wedstrijdprogramma op de app voetbal.nl gepubliceerd. Ook is er een link op de website van RODA '46.  Dit programma is rechtstreeks afkomstig van de KNVB. Zie: Programma wedstrijden RODA ‘46


Wijzigingen in het wedstrijdprogramma op het laatste moment worden via de leider/trainer bekend gemaakt. Zij zorgen er op hun beurt voor dat de spelers worden geïnformeerd.

Bij thuiswedstrijden vind je het veld en de kleedkamer die je moet gebruiken bij het wedstrijdsecretariaat. De kleedkamer is een halfuur voor en na de wedstrijd voor het team gereserveerd. Alle spullen moeten uit de kleedkamer meegenomen worden naar het veld. Je kunt niets achterlaten en de deur kan niet op slot. Is de kleedkamer nog bezet, wacht dan even of overleg met het wedstrijdsecretariaat. Ga niet zomaar een andere kleedkamer binnen.

VOETBAL.NL

De KNVB App Voetbal.nl biedt alle officiële uitslagen, programma's, standen en afgelastingen van de club en de competities waarin jouw team vertegenwoordigd is.

Deze app bevat:

- Alle teams overzichtelijk vindbaar per categorie: pupillen, junioren en senioren.

- Navigeer direct naar de laatste uitslagen, standen en wedstrijdprogramma's van je favoriete teams.

Iedereen kan de App voor Android-toestellen gratis downloaden bij Google Play Store en voor Iphone/Ipad in de Apple Store.


2. THUISWEDSTRIJDEN
De thuiswedstrijden van onze teams worden gespeeld op het Burg. Buiningpark in Leusden. 

3. VERZAMELEN
Zowel bij thuis- als uitwedstrijden wordt altijd op het complex van Roda '46 in Leusden verzameld.
Verzamelen op een andere plaats dan het Burg. Buiningpark is in verband met de verzekering niet toegestaan. En niemand rijdt rechtstreeks!

Redenen:
  • Elke speler is verzekerd volgens de KNVB-normen. De reis moet gaan naar en van het sportpark en wordt gemaakt ten behoeve van een wedstrijd/training. De reis moet volgens de kortste route vanaf het sportpak en in colonne worden gemaakt.
  • Bij Roda '46 is actuele informatie voorhanden (afgelasting/tijdswijziging, e.d.).
  • Verzamelen en terugkeren bij Roda '46 is niet alleen noodzakelijk vanwege de KNVB- verzekering, maar versterkt ook de clubband. Zowel voor als na de reis zijn de spelers bij de vereniging. 
4. OP TIJD KOMEN
De leider/trainer bepaalt zowel voor thuis- als uitwedstrijden de verzameltijd.
Je dient op de verzameltijd aanwezig te zijn. In
dien je te laat bent, zonder geldige reden, kan je door de leider of coach worden bestraft (bijvoorbeeld een extra wisselbeurt). Mocht je meerdere keren te laat of niet komen, dan dient de leider/trainer dit door te geven aan het betreffende afdelingsbestuur.
Gaat een wedstrijd niet door, dan krijg je dit te horen volgens de gemaakte afspraken in het team.

5. SPEELTIJDEN
De jeugdwedstrijden worden op zaterdag gespeeld. De Mini's en Kiddy's beginnen altijd om 8.30 uur.
Voor de overige jeugdteams zijn geen vaste aanvangstijden. Het kan elke week anders zijn.
Bij uitzondering kan er eens een ontmoeting op een doordeweekse avond worden gespeeld. De competitie wordt gehouden tussen september en mei/juni. In mei zijn er toernooien. In juni, juli en augustus wordt er niet voor de competitie gevoetbald.
Tijdens de competitie wordt doorgaans gespeeld tegen teams van verenigingen uit de omgeving. Meestal is er de ene week een thuiswedstrijd, de andere week een uitduel.

De speeltijden zijn voor jongens- en meisjesteams in alle leeftijdscategorieën gelijk.

Leeftijd Competitievorm Speeltijd
Mini's en Kiddy's         Meerdere competities 4 x 4 bij Roda '46  
O8
4 x competitie 6 x 6 (KNVB) 2 x 20 min
O9    4 x competitie 6 x 6 (KNVB) 2 x 20 min
O10 4 x competitie 6 x 6 (KNVB) 2 x 25 min
O11 4 x competitie 8 x 8 (KNVB) 2 x 30 min
O12 4 x competitie 8 x 8 (KNVB) 2 x 30 min
O13 Najaars- en Voorjaarscompetitie 11 x 11 (KNVB) 2 x 30 min
O14 Najaars- en Voorjaarscompetitie 11 x 11 (KNVB) 2 x 35 min
O15 Najaars- en Voorjaarscompetitie 11 x 11 (KNVB) 2 x 35 min
O16 Najaars- en Voorjaarscompetitie 11 x 11 (KNVB) 2 x 30 min
O17 Najaars- en Voorjaarscompetitie 11 x 11 (KNVB) 2 x 40 min
O18 Najaars- en voorjaarscompetitie 11 x 11 (KNVB) 2 x 45 min
O19 Najaars- en Voorjaarscompetitie 11 x 11 (KNVB) 2 x 45 min
O23 Volledige competitie 11 x 11 (KNVB) 2 x 45 min
Senioren Volledige competitie 11 x 11 (KNVB) 2 x 45 min


6. COMPETITIE
De Mini's en Kiddy's spelen niet in een KNVB-competitie. Zij voetballen onderlinge competities bij Roda '46. Alle overige teams zijn ingedeeld in - door de voetbalbond samengestelde - competities. Dit kunnen voor- en najaarscompetities zijn maar het kan ook dat een seizoen is opgedeeld in 3 of 4 fases. 

In principe blijft de samenstelling van de teams gedurende het gehele seizoen van onveranderd.

voetbaltas_173x130.jpg
7. GEEN VOETBALTASSEN IN DE KANTINE
Houd de kantine schoon en plaats de tassen voor en na de wedstrijd (en training) in de daarvoor bestemde rekken. Zet ze dus ook niet voor de ingang van de kantine! Uiteraard is het verboden om met voetbalschoenen in de kantine te komen!8. VERVOER
Het voetballen in competitieverband brengt met zich mee dat er ook wedstrijden in andere plaatsen gespeeld moeten worden. Vaak zijn dit plaatsen in de omgeving van Leusden, maar het komt voor dat er grotere afstanden afgelegd moeten worden.
De leider/trainer van het team regelt het vervoer bij uitwedstrijden of toernooien. Het bestuur adviseert de begeleiding een rijschema te maken, waarin vermeld is wie (welke ouders) op welke wedstrijddag voor vervoer moeten zorgen. Eventueel kan worden opgenomen dat de speler/ouders zelf voor vervanging moeten zorgen in geval van verhindering.

9. HET TENUE
9.1. Kleding spelers
Bij Roda '46 staan we op het standpunt dat spelers en begeleiding, tijdens wedstrijden, correct gekleed gaan. Zij zijn het visitekaartje van de club. Dat houdt in dat je de voorgeschreven Roda-kleding draagt. Als er gesponsorde kleding is draag je de sponsorkleding.
Indien spelers en/of leiders kleding of andere spullen van de club in bruikleen krijgen, dient hier zorgvuldig mee te worden omgegaan. Bij verlies of beschadiging kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Sponsorkleding blijft eigendom van de vereniging. Aan het einde van ieder seizoen dient de sponsorkleding ingeleverd te worden.

9.2. Voetbalschoenen en scheenbeschermers
Voetbalschoenen dienen voorzien te zijn van veel en niet scherpe noppen. Voor kunstgras is geen speciaal schoeisel vereist.
Voor de wedstrijd zijn de voetbalschoenen (incl. de veters) schoon en verkeren in goede staat.

Jaarlijks komen meer dan 46.000 voetballers op de spoedeisende hulp. Elk jaar breken ruim 1.100 voetballers in Nederland hun onderbeen tijdens een wedstrijd of training. In de meeste gevallen gaat het om een scheenbeenbreuk.
Veldvoetbal is met dit aantal de grootste veroorzaker van sportblessures.
In het gehele amateurvoetbal (dus ook bij alle jeugd) is het dragen van scheenbeschermers door de KNVB verplicht gesteld. Spelers die geen scheenbeschermers dragen, mogen niet aan de wedstrijd deelnemen!
De begeleiding ziet er op toe dat het tenue in orde is.

9.3. Reserveshirts
In het amateurvoetbal moet de thuisspelende vereniging voor tenues met een andere kleur zorgen ingeval de kleuren te veel overeenkomen met die van de bezoekende vereniging, zulks ter beoordeling van de scheidsrechter (uitzondering zijn de eerste elftallen in het mannen- en vrouwenvoetbal, waar de uitspelende ploeg voor afwijkende shirts moet zorgen).
Bij Roda zijn shirts in verschillende kleuren en maten aanwezig. De leider van het team kan via het wedstrijdsecretariaat deze shirts voor de duur van de wedstrijd lenen. De leider/trainer is er verantwoordelijk voor dat alle shirts na afloop weer worden ingeleverd. Ook hier geldt dat er zorgvuldig mee dient te worden omgegaan. Bij verlies of beschadiging kunnen kosten in rekening gebracht worden.

9.4. Slidingbroeken
Een slidingbroek onder een voetbalbroek is toegestaan mits deze dezelfde kleur heeft als de voetbalbroek en niet langer is dan tot aan de knie. Als een speler zich hieraan niet houdt kan hij niet deelnemen aan de wedstrijd.

10. WEDSTRIJD STAKEN
Er zijn omstandigheden dat de wedstrijd wordt gestaakt. Dit kan alleen gebeuren door de scheidsrechter. De redenen voor staking kunnen de weersomstandigheden (naderend onweer), het gedrag van spelers of toeschouwers of een ernstige blessure zijn.

Tijdens een wedstrijd is de scheidsrechter de enige die een wedstrijd kan staken. Hij is verplicht de wedstrijd te staken als bij onweer tussen flits en donder minder dan tien seconden is. Neem bij onweer het zekere voor het onzekere. Ga zo snel mogelijk naar binnen.

Een wedstrijd kan ook gestaakt worden door wanordelijkheden. Ga niet in discussie. Als een wedstrijd uit de hand loopt. Mocht je je storen aan onsportief gedrag van spelers, partijdigheid van de scheidsrechter of het niet eens zijn met beslissingen, dan geldt: tijdens de wedstrijd gewoon accepteren, niet discussiëren en geen ruzie maken, eventueel op het wedstrijdformulier schrijven 'onder protest, brief volgt' en samen met de wedstrijdsecretaris schriftelijk protesteren bij de tegenstander en de KNVB.


11. SPELERS LENEN VAN ANDERE TEAMS

Incidenteel kan het voorkomen dat er spelers moeten worden geleend uit een ander team. Het lenen van een speler gaat altijd via de leider of trainer van dat betreffende team.
In het kader van de ontwikkeling van het individu is het goed dat hij/zij af en toe in een ander (hoger) team meespeelt.
De "vragende" leider/trainer kan zijn voorkeur voor een bepaalde speler uitspreken, maar de teambegeleiding van het andere team bepaalt wie er meegaat en wie niet. Uitgangspunt is dat er in principe spelers worden geleend uit een lager team.

Teams die uitkomen in de B-categorie kunnen in principe geen spelers lenen van teams die uitkomen in de A-categorie, tenzij de betreffende spelers in een jongere leeftijdscategorie spelen. 
Het uitlenen van een speler aan een ander team heeft wat het bestuur betreft een in alle redelijkheid verplichtend karakter.

12. SCHEIDSRECHTERSscheids4_96x91.jpg
De scheidsrechtercommissie en commissiebestuurders stellen alles in het werk om voor alle duels scheidsrechters aan te stellen. Wekelijks zijn er meer dan 35 arbiters benodigd. Het kan gebeuren dat er voor jouw wedstrijd geen arbiter is.
Hopelijk is er iemand aanwezig die de ontmoeting wil fluiten. Eventueel verzoeken wij de leider/trainer om het duel te leiden.
Bij het wedstrijdsecretariaat zijn fluitjes te leen.

Let op! Onze scheidsrechters zijn meestal vrijwilligers. Zij fluiten voor hun, maar vooral ook voor jouw plezier. Zoals je zelf ook wel eens doet, maken ook scheidsrechters fouten. Reageer daar niet vervelend op en toon respect voor hen en hun inzet voor jullie.

13. ASSISTENT SCHEIDSRECHTERS (GRENSRECHTERS)
Behalve bij de Mini's en Kiddy's is elk team verplicht een assistent-scheidsrechter te leveren, ook bij duels op een half veld.
Vooral bij wedstrijden op een half veld zien we nogal eens dat de vlaggen aan de kant liggen, omdat men het onzin vindt. Tegenover de spelers en toeschouwers is het echter belangrijk dat de scheidsrechter door assistenten wordt ondersteund.

14. KLEEDKAMERS
Zowel bij Roda '46 als bij de door ons bezochte verenigingen worden de kleedruimtes schoongemaakt door vrijwilligers. Wij helpen de vereniging en de vrijwilligers een handje door netjes met de kleedlokalen om te gaan. Na elke training en na elke wedstrijd wordt de kleedruimte dus keurig achtergelaten.
Voetbalschoenen worden niet in de kleedkamer maar thuis gereinigd!
kleedkamer2_135x123.jpg
Bij thuiswedstrijden wordt na afloop van de wedstrijd niet alleen het eigen kleedlokaal schoongemaakt, maar ook de kleedruimte van de tegenstander. De leider/trainer ziet hierop toe.
Het bestuur houdt zich het recht voor een team de toegang tot de kleedkamers te ontzeggen als het betreffende team de kleedruimte meerdere malen niet schoon heeft achtergelaten.

Bij jeugdwedstrijden zijn de kleedkamers niet af te sluiten. Het komt wel eens voor dat we geconfronteerd worden met het feit dat er diefstallen uit de kleedlokalen plaatsvinden. Er wordt dan ook dringend aangeraden om niets achter te laten in de kleedruimte.
Neem de spullen mee naar het veld!
Er wordt niet gerookt in de kleedkamers.
Roda '46 is niet verantwoordelijk voor schade en het zoekraken van spullen..

15. SIERRADEN (EN WAARDEVOLLE SPULLEN)
Op het speelveld worden geen sieraden gedragen. Ook oorbellen zijn onveilig. De begeleiding moet opletten of sieraden niet zijn vergeten af te doen. Overigens is het handig om zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen naar het voetbalveld.

16. DUG-OUT
De dug-out is voor reservespelers en begeleiding, niet voor broers, zussen, vrienden of ouders.

17. GEDRAAG JE NETJES
Helaas komen op en rondom het voetbalveld soms zaken voor, die men absoluut niet zou wensen: onsportief en gemeen spel, kritiek op en agressie tegen scheidsrechters, onderlinge fysieke of verbale agressie tussen spelers, toeschouwers en zelfs teambegeleiders.
Het moge duidelijk zijn dat onsportief en agressief gedrag van spelers, begeleiders of toeschouwers voor ons op geen enkele manier acceptabel is. Wie zich niet kan beheersen kan geen voetballer, trainer, leider of supporter zijn bij Roda '46.
Ouders dienen hun kinderen het goede voorbeeld te geven. Voor ouders geldt dus nog meer: gedraag je correct, anders pas je niet bij Roda '46.

18. WASSEN WEDSTRIJDKLEDING
Iedere speler dient zijn tenue en voetbalschoenen keurig te verzorgen. De begeleiding ziet hierop toe.
De leiders/trainers van alle junioren- en pupillenteams regelen het wassen van de kleding. Meestal wast iedereen zelf z'n voetbalkleding, maar het kan ook bijvoorbeeld door middel van een roulatiesysteem bij ouders, en ook is het mogelijk dat een vaste ouder/verzorger de kleding wast (eventueel in overleg een vergoeding afspreken).
Wanneer de kleding door een ouder wordt gewassen, dan wordt de vuile was in de kleedkamer netjes op een stapel gelegd: shirtjes bij shirtjes (binnenste buiten), broeken bij broeken en sokken bij sokken (niet op een prop, maar netjes uit elkaar gehaald).

Kleding met opdruk van een sponsor wordt altijd binnenste buiten gewassen. Zo blijft de bedrukking voor het gehele team het best en lopen alle spelers er met gelijke kleding bij.

19. LIMONADE EN THEE

Senioren en de oudere jeugd kunnen thee krijgen in de rust. Je moet dit wel even van te voren afspreken met het kantinepersoneel en zelf een ketel met thee ophalen in de kantine.

Voor de jeugdteams (en hun gasten) staat na afloop van de wedstrijd en na het verlaten van de kleedkamer limonade klaar in de kantine. De trays met bekertjes limonade worden niet meegenomen naar het veld of de kleedruimten.

 

Laatste wijziging: 18-09-2022