Cor en Andries Veenendaal, levens met Roda'46

cor + Andries News.jpg

Cor en Andries Veenendaal: levens met Roda’46

Roda’46 zit in het DNA van de familie Veenendaal. De familie hoort bij Roda’46 en onze club is een deel van hen. Moeder Veenendaal was lange tijd het oudste lid van Roda’46. Zoons Cor en Andries waren eerst voetballer en later vrijwilliger bij de Leusder vereniging.

De zoon van Andries, Edwin, speelde in het eerste Zondagteam en voetbalde nog lang bij de club in lagere elftallen. Als vrijwilliger bestierde hij lange tijd de ledenadministratie van Roda’46. Andries’ kleinzoon Brett (zoon van Edwin) speelt de sterren van de hemel in de jeugd van Roda’46.

Cor was ouder dan Andries, maar op voetbalgebied minder getalenteerd dan zijn broer. Cor begon op zijn 16e bij Roda ‘46 en speelde tot in de jaren ‘80 op zondag een pot voetbal. De wedstrijd werd vervolgens immer besproken tijdens de 3e helft.

Daarna heeft hij bij Roda ’46 zijn sporen verdiend als een gewaardeerd vrijwilliger. Jarenlang was hij een van de steunpilaren bij het wedstrijdsecretariaat van de jeugdafdeling en binnen de sponsorcommissie was hij belast met het binnenhalen van sponsoren. Menig Leusdense winkelier heeft bezoek gehad van Cor voor een bijdrage aan de plaatselijke voetbalvereniging.

Naast deze functies was Cor ook actief als coördinator van scheidsrechters. En dat in een tijd waar er geen mobiele telefoons of email bestonden. Dus alles via het draaitoestel en persoonlijke contact. Een ware klus om dat ieder weekend weer rond te krijgen.

Veel oud-jeugdleden hebben onder leiding van arbiter Cor hun wedstrijden gespeeld. Cor was als scheidsrechter streng en rechtvaardig, ook voor de eigen jeugd. Na afloop met een biertje werd er nog wel eens gesproken en dan was zijn commentaar kort en bondig: “ze moeten normaal doen”. 

Na de periode van vrijwilligerswerk binnen Roda ’46 is Cor altijd actief gebleven als vrijwilliger bij Lariks, als chauffeur van de 50+ bus en thuisadministratie.

Op 18 mei 2021 is de goedlachse Cor Veenendaal overleden. Cor is 75 jaar geworden.

Andries, de jongere broer van Cor, werd slechts 71 jaar. Hij overleed op zaterdag 27 oktober 2018. Hij was geruime tijd ziek, maar bleef tot het laatst actief voor Roda’46.

Andries had meer voetbaltalent dan Cor. Eind jaren 60 was Andries Veenendaal speler in de Zondag 1 van Roda’46.

Na zijn voetbalcarrière heeft Andries zich tot zijn dood verdienstelijk gemaakt voor onze club en werd daarom in 2016 benoemd tot Lid van Verdienste. Andries was een clubman die altijd nauwe betrokkenheid toonde met zíjn geliefde voetbalvereniging Roda’46..

Hij vormde en bewaakte mede de identiteit en cultuur van Roda’46. Hij hield van orde, netheid, het volgen van de regels, het nakomen van afspraken. Daarnaar handelde hij en dat probeerde hij over te brengen op anderen.

In het weekeinde was Andries meestal bij Roda’46. Als toeschouwer bij het eerste Zondagteam, op zaterdag als kijker bij kleinzoon Brett, en als betrokken vrijwilliger.

Andries maakte lange tijd deel van uit van de jeugdcommissie van Roda’46. Hij was destijds coördinator scheidsrechters en floot, evenals zijn broer Cor, op zaterdag en zondag enkele wedstrijden.
Tot vlak voor zijn overlijden bleef Andries in de Jeugdcommissie van Roda’46. Hij was onder andere coördinator van de A-junioren, de B-junioren en de D-pupillen. Hij beheerde enige tijd de financiën en tussen 2011 en 2014 was hij voorzitter van de Jeugdcommissie. Tot enkele weken geleden beheerde bij het materiaal van de Jeugdafdeling.

Naast zijn vrijwilligerswerk voor de jeugd van Roda was Andries behulpzaam voor de penningmeester en verzorgde hij, samen met Marius Gerrits, de Klaverjasmiddagen in de kantine.

Andries was integer en discreet. Nooit klapte hij uit de school over zaken die hij vanuit zijn functies wist. Hij was contactpersoon voor leden, die door hun financiële situatie de contributie en clubtenues niet konden betalen. Mensen met contributieachterstand benaderde hij en bood hen een betalingsregeling aan.

Andries Veenendaal was een man van de regeltjes. Hij fungeerde in de Jeugdcommissie vaak als degene die de procedures in de gaten hield. Hij kende de reglementen van de KNVB, de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de club.

Andries was geruime tijd ziek. Hij klaagde daarover niet. Hij bleef tot het laatst actief bij onze vereniging

Met het overlijden van Cor en Andries Veenendaal is een stukje Roda’46 weg.