Wedstrijdzaken app

Inleiding

Visuele controle van spelersfoto's vindt plaats via de Wedstrijdzaken app.

De digitale spelerspas is verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder dat wenst deel te nemen aan beker- en competitiewedstrijden in het amateurvoetbal. De digitale spelerspas is onderdeel van de Wedstrijdzaken app.

Zodra een speler op het wedstrijdformulier (ook via de Wedstrijdzaken app) is gezet, wordt de digitale pas zichtbaar voor de scheidsrechter. Kan een speler niet op het wedstrijdformulier geplaatst worden, dan mag deze persoon niet deelnemen aan de betreffende wedstrijd.

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat een digitale spelerspas niet betekent dat een speler speelgerechtigd is. Om speelgerechtigd te zijn moet onder andere worden voldaan aan het gestelde in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal. Tevens moet een speler niet door een tuchtrechtelijk orgaan zijn uitgesloten of geschorst. 

De pupillen tot en met O11 werken ook met de Wedstrijdzaken app. Bij thuiswedstrijden moet de uitslag via de Wedstrijdzaken App ingevoerd worden door de teammanager.

en: https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelen-dagelijkse-praktijk/functionaliteiten-apps-stafleden

Laatste wijziging: 1-9-2023