Contributie

 

De inning van de contributie, eenmalig inschrijfgeld, KNVB kosten (bijv. overschrijving) en de selectievergoeding voor selectie teams wordt verzorgd door de ledenadministratie. De reguliere financiële inning vindt plaats via automatische incasso. Het innen van de verschuldigde bedragen vindt in twee termijnen plaats en wel als volgt:

1e inning vindt plaats in september (omstreeks de 24e). Bestaande uit eerste deel contributie, KNVB overschrijvingskosten en eenmalig inschrijfgeld
2e inning vindt plaats in november (omstreeks de 24e). Bestaande uit tweede deel contributie en selectievergoeding

Indien het bedrag van de 1e termijn op 1 oktober en of 2e termijn op 1 december niet ontvangen is, dan wordt de contributieverplichting steeds met € 4,50 verhoogd. Als je e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie ontvang je met elke contributietermijn per e-mail een factuur.

Leden die in het lopende seizoen lid worden, wordt het contributie bedrag naar rato belast. Het totale verschuldigde bedrag wordt in eens geïncasseerd.

Voor de spelende leden geldt, wanneer de volledige contributie betaling op uiterlijk 1 december niet is voldaan zal de speelgerechtigdheid vervallen tot dat er is voldaan aan de betaling van de volledige contributie.

Leden zonder machtiging dienen zelf actie te ondernomen ten behoeve van betaling van de contributie, door middel van overschrijving op IBAN NL56 RABO 0385940513 ten name van Roda '46 o.v.v. KNVB nummer en naam. De betaling dient voor 1 december, eventueel in 2 gelijke termijnen, voldaan te zijn.

Contributie seizoen 2024-2025

Senioren € 305,-
O23 € 305,-
O19 / O18 € 219,-
O17 / O16 € 219,-
O15 / O14 € 201,-
O13 / O12 € 201,-
O11 / O10 € 182,-
O9 / O8 € 182,-
O7 / O6 € 174,-
   
Niet spelend € 76,-
Donateur € 52,-


Selectievergoeding seizoen 2024-2025

Voor de onderstaande teams wordt een extra selectievergoeding doorberekend.

2024/2025

Team

bedrag

onder 11-3

€   35,00

onder 11-1

€   35,00

onder 12-1

€   35,00

onder 13-2

€   40,00

onder 13-1

€   40,00

onder 14-1

€   75,00

onder 15-1

€   75,00

onder 16-1

€   75,00

onder 17-1

€   75,00

onder 19-1

€   75,00

onder 23-1

€ 100,00

1e

€ 100,00

 

 

Waarom selectievergoeding 

  • De selectievergoeding is een investering in de toekomst van de selectiespeler. Het bedrag komt niet rechtstreeks ten goede aan de individuele speler of zijn team maar wordt aangewend ten behoeve van de gehele jeugdopleiding. Namelijk voor het jaarlijks faciliteren van een zo goed mogelijk competitieniveau, zodat talentvolle Roda '46 jeugdspelers zich in de loop der jaren, in elke leeftijdscategorie, kunnen meten met hun leeftijdsgenoten, en zich kunnen ontwikkelen tot een speler voor de A-selectie van Roda '46 (of eventueel zelfs een BVO). 
  • De 1e (jeugd)teams trainen minimaal 2x per week en in het algemeen 3x per week.
  • 1e (jeugd)team (bovenbouw) spelen hun wedstrijden in principe op kunstgras.
  • De meeste 1e teams spelen met grote regelmaat tegen BVO's en worden vaker bezocht door scouts van BVO's en KNVB waardoor spelers eerder in beeld komen bij BVO's of vertegenwoordigende elftallen van de KNVB.
  • In de (jeugd)opleiding hebben 1e teams beter opgeleide of meer ervaren trainers.

 

 

 Laatste wijziging: 10-07-2024