Statuten en Reglement

 197-sample_211x298.jpg

  
STATUTEN
 
De statuten van een vereniging zijn de grondregels, die volgens de wet zijn voorgeschreven. Een wijziging in de statuten vindt altijd plaats door tussenkomst van een notaris en moet in een algemene (leden-)vergadering worden voorgelegd en goedgekeurd.

De statuten van een vereniging dienen voor de leden openbaar te zijn, voor eigen gebruik kunt u dan ook de statuten downloaden via de link hieronder:.

Download hier de statuten
 
 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 
Het huishoudelijk reglement is gemaakt om de huisregels van Roda vast te leggen. In dit reglement worden o.a de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, commissies alsmede de rechten en plichten van de leden weergegeven.
Het huishoudelijk reglement wordt, in tegenstelling tot de statuten, door het algemeen bestuur vastgelegd en niet door een algemene (leden) vergadering of door tussenkomst van een notaris.
Ook het huishoudelijk reglement is openbaar voor de leden en met de link hieronder te downloaden.

Huishoudelijk reglement 

Laatste wijziging: 22-1-2020