2020-2021

Naam: Leusder voetbalvereniging RODA ‘46
Opgericht: 15 september 1946
Koninklijk goedgekeurd: 7 november 1961
Sportpark: Burgemeester Buiningpark
Bavoortseweg 15 te Leusden
Adres secretariaat: Postbus 55
3830 AB Leusden
Telefoonnummer: 033 - 494 06 89
E-mail: info@roda46.nl
Website: www.roda46.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/Roda46
Aantal leden:

1600 bestaande uit:
ca. 1400 spelende leden
ca.   200 niet spelende leden
Clubtenue: rood shirt, zwarte broek en rode kousen van Macron
Sportvelden:

7 voetbalvelden bestaande uit:
3 kunstgrasvelden (aangelegd 2008, 2010)
4 wedstrijdvelden (gras)
Verlichting:


5 velden LED-verlichting te weten:
veld 1, 3 en 4 (wedstrijd/training - kunstgras)
veld 5 (wedstrijd/training - natuurgras)
veld 6 (wedstrijd - natuurgras)
Tribune: Het hoofdveld (veld 1) is voorzien van verlichting en een overdekte zittribune die plaats biedt aan meer dan 400 toeschouwers.
Clubgebouw:   Roda’46 heeft een grote gezellige kantine met uitzicht op het hoofdveld. Voorzien van een business-ruimte en wedstrijd-bespreekruimte. Bij mooi weer is er plaats op een terras grenzend aan de kantine.
Kleedaccommodatie:

21 kleedkamers
1 kleedkamers t.b.v. scheidsrechters
Verzorgingsruimte
Opgeleverd in 2015.
Vrijdag-senioren (30+(dames)/35+/45+)

45+ (heren) 1 team
Onderlinge 35+ (heren) competitie 14 teams
30+ team (dames)

Zaterdag-senioren: 7 elftallen
1e elftal speelt 1e klasse KNVB 
Zondag-senioren: 8 elftallen
1e elftal speelt 3e klasse KNVB
Dames-senioren:   1 elftal
speelt 4e klasse KNVB
Jeugdafdeling:

5 teams, te weten:
5 x O19, 7 x O17, 3 x O16, 4 x O15,
4 x O14, 4 x O13, 6 x O12, 8 x O10,
8 x O9, 6x O8.
7 meisjesteams, 2 x MO17, 2 x MO15,
2 x MO13, 1 x MO11
Circa 35 kiddies en 15 mini’s

Techchnische zaken:Zat 1 1e klasse Dick Kooijman
Zon1  3e klasse
Jeroen Jooren
JO23.1 Divisie 1 Dennis Koorn
JO19.1 Divisie 2 Niels ten Have
JO17.1 Divisie 5 Jelmer Storm 
JO16.1 Divisie 5 Ivory Harrison
JO15.1 Divisie 5 Michael Zandvoort
JO14.1 Divisie 2 Harry Kerssies
JO13.1 Divisie 2 Ethan van Zwol/Menno Majolee
JO13.2 (JO12) Hoofdklasse Martien Jansen/Jurian Boerkamp
Keepers Marc van Wijk
Dames 1 3e klasse Jan Hendrik Modderman

Doelstelling:

Het gelegenheid bieden tot het beoefenen van de (veld-)voetbalsport (prestatief én recreatief).
 
AFGELEIDE DOELEN:

1.    Creëren van voorwaarden, waardoor spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.
2.    Zo veel mogelijk spelers opleiden voor de (senioren-)selectieteams.
3.    Realiseren en onderhouden van een zo goed mogelijke accommodatie.
4.    Beschikken over een goede organisatie waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd en waarbij vrijwilligers en leden zoveel mogelijk bij de vereniging betrokken zijn.
5.    Creëren en bewaken van een goede en gezonde financiële structuur.

Roda’46 heeft als ambitie een vereniging te zijn, die gelegenheid biedt tot het beoefenen van de voetbalsport op het eigen niveau (prestatief én recreatief), waar iedereen zich thuis voelt en waarvan niemand uitgesloten is. Een vereniging waarin het draait om het plezier van het spel, verbroedering en verbinding.

Daartoe bieden we een zo goed mogelijke voetbalopleiding met zo goed mogelijke faciliteiten.

Hoofdsponsor: Bouwbedrijf Schoonderbeek

 

Algemeen Bestuur 

Op maandag 13-12-2021 is de 2e digitale ALV gehouden uit de historie van Roda ’46.
29 leden hebben ingelogd en deelgenomen aan deze digitale ALV.

Er ligt weer een jaar achter ons, een jaar dat in het teken heeft gestaan van Covid-19. Het virus dat ons vanaf maart 2020 al in haar greep heeft. Ongekend voor deze tijd. Het virus dat een hele grote impact heeft op de totale maatschappij, niet alleen in Nederland maar Worldwide.

Na het stopzetten van de competities, in verband met corona, zijn deze niet meer hervat. Het seizoen 2020/2021 is derhalve niet in de boeken terecht gekomen.De laatste wedstrijd was 27-9-2020 en daarna werd alles afgelast vanwege covid19. Ook de kantine ging dicht. Dat betekende dat er geen
eindstanden gepubliceerd werden en er geen promotie en degradatie was voor de A categorie.

 
Het voetbalseizoen 2020/2021 is net als seizoen 2019/2020 niet meer uitgespeeld. Lange tijd hebben de jeugdspelers kunnen trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Voor de senioren was het een echte drama seizoen. Lang in lockdown, zonder sporten en zonder de gezelligheid van de 3e helft.

Op financieel gebied was het ook een spannende tijd voor de vereniging. In een vroegtijdig stadium is overleg geweest tussen AB en de diverse commissies over beheersing van de kosten en opties onderzoeken om extra middelen te genereren. In het 1e halfjaar 2021 werd duidelijk dat de Overheid diverse steunmaatregelen had opgetuigd voor bedrijven en verenigingen. Ook Roda ’46 heeft daar gebruik van gemaakt.

Een heel groot compliment gaat uit naar de leden en sponsoren die allen hun contributies en sponsorbijdragen hebben voldaan. Juist in een tijd waarin sport en activiteiten tot een minimum beperkt waren. Ook veel waardering voor de diverse commissies die acties hebben geïnitieerd zoals verkoop oliebollen, sponsorbord met namen, RABO Club Support actie.

Een mooi gebaar was een donatie van een lid die van zijn werkgever een bedrag € 1.000,00 mocht doneren aan doelen of verenigingen. Zo hebben velen een positieve -financiële - bijdrage geleverd aan de vereniging.

Als Vereniging kunnen we dan ook terugkijken op een redelijk financieel jaar. Een mindere opbrengst uit kantine inkomsten maar met loyale leden, sponsoren en steun van de Overheid konden wij het seizoen toch met een positief resultaat afsluiten.

Algemeen Bestuur Roda ’46 bedankt dan ook alle leden, sponsoren en vrijwilligers voor hun steun.

De voetbalcommissies zijn tijdens de diverse lockdowns zeer actief geweest. Binnen de maatregelen is er op alle niveaus getraind en zijn onderlinge wedstrijden georganiseerd.

Iedere zaterdag en zondag werd er een programma samengesteld. Vooral voor de jeugd heeft dit goed uitgepakt, verhoudingsgewijze hebben zij meer getraind en wedstrijden gespeeld dan in een regulier seizoen, alleen niet tegen andere verenigingen. Alleen in de laatste weken tijdens de Regio Cup behoorde dat tot de mogelijkheden.

Voor de senioren was het echter een minder plezierige tijd, lang in lockdown, dan weer trainen tot 27 jaar, met de beperking van 4 man op 1,5 meter. Maar na de versoepelingen zijn er veel wedstrijden tussen zaterdag en zondag seniorenteams gespeeld. Dat is dan weer het voordeel van een grote vereniging. Men heeft elkaar gevonden, mooie activiteiten, helaas nog zonder de 3e helft.

Aan de vrijwilligers in de voetbalcommissies een groot compliment voor hun wekelijkse inzet om alle planningen, schema’s en wedstrijden in elkaar te zetten. Chapeau!!!!

Helaas hebben we voor het 2e jaar op rij een aantal evenementen moeten cancelen.

Young Stars, 35+ Internationaal, Reus van Leus, El Clasico en Nieuwjaarsborrel konden geen doorgang vinden. Al met al voor iedereen en de vereniging een teleurstelling.

Op bestuurlijk gebied zijn we actief geweest met de invulling van de diverse posities binnen het Algemeen Bestuur. De nieuwe samenstelling werd door de vergadering unaniem goedgekeurd.

Voorzitter: John Groenevelt (tevens Horeca – Accommodatie)
Penningmeester: Peter Spierenburg
Secretaris Floor Drost (tevens Jeugd)
Lid Algemeen Bestuur: Herwin Mars (Sponsoring)
Lid Algemeen Bestuur: Rick Buunk (Zondagafdeling)
Lid Algemeen Bestuur: Michiel Snoek (Zaterdagafdeling)
Lid Algemeen Bestuur: Harry Kerssies (Technisch Team)
(tussen haakjes de portefeuille verdeling)

Voor het komende jaar staan de volgende projecten op de agenda voor de Vereniging en het Algemeen Bestuur.

1. Review Statuten en Huishoudelijk Reglement als gevolg van WBTR.
2. Vervanging toplaag hoofdveld.
3. Groot onderhoud veld 2.
4. Camerasysteem tbv wedstrijden streamen en analyse.
5. Verhoogd terras.
6. Mogelijkheden onderzoeken voor 4e kunstgrasveld.

 

Accommodatiecommissie
De Accommodatiecommissie bestaat uit 18 personen Voorman en regelaar is Ko de Kruif

Wat doen ze dan iedere week bij Roda.
---3 man die alle vuilnisbakken die om de velden staan, in de ondergrondse containers legen.

---2 man die op en om het park het achtergebleven zwerfvuil van het weekend weghalen, de ballen uit
de sloot, weiland en bossages halen

---1 man voor de verlichting voor binnen en buiten.

---2 man zorgen voor het schilderwerk aan de gebouwen, en reclame borden.

---1 man die al het straatwerk om de kantine, kleedkamers, fietsenstalling, en de tribune

( machinaal ) schoon blaast.

---2 man die de banken en stoelen schoonhouden op de tribune.

---5 man die reparatie werkzaamheden verrichten in en aan de gebouwen en reclameborden

op hangen.

---4 man die op donderdag- en/of vrijdagmorgen de kalklijnen op vier grasvelden aanbrengen

DAMES
De commissie vrouwenvoetbal bestond in het seizoen 2020-2021 uit Ellen de Leeuw. De Damesafdeling vormde een aparte afdeling binnen de groep recreatievoetbal

ZATERDAG
In het afgelopen seizoen zijn de belangen van de Zaterdag Afdeling waargenomen door Chris Visser als wedstrijdsecretaris, Michiel Snoek als penningmeester, Jos van der Ploeg voor administratieve zaken en materiaalbeheer en de overige commissie leden Steven van Vugt en Evert Westeneng als aanspreekpunt voor de recreanten.


Een wisselende groep supporters zorgde voor de representatieve taken bij thuis-en uitwedstrijden van het eerste elftal en verrichtte, waar nodig, hand- en spandiensten.

ZONDAG
De zondagcommissie heeft het zeer korte seizoen 2020-2021 wederom met een goede bezetting gedraaid. Hans van Mourik had de functies van voorzitter en penningmeester. Verder bestond de commissie uit Martin van Daatselaar (wedstrijdsecretaris), Marc Mispelblom (Secretaris), Kees Verweij (Materiaalbeheer), Gerrit Duinsbergen (algemene zaken en ass materiaalbeheer ) en Wim Bakkenes (algemene zaken). Daarnaast deden Jaap Zweinenberg en Willem Klumper het technisch gedeelte voor de zondag. Verder waren Gerrit Duinsbergen en Ben Tolboom bij toerbeurt 's zondags aanwezig om de kantine te openen en indien nodig de velden te keuren. De bardienst op zondagochtend werd gedaan door Riborg Tolboom, Ria Leijenaar, Jolanda Veenendaal en Wim Bakkenes.

De recreanten werden afgelopen jaar getraind door Harold van Zandbrink en Arjan de Kruijff. Verder werd ook dit seizoen de zondagcommissie ondersteund door meerdere vrijwilligers, zoals de openers en sluiters van de kantine( Reinier, Harold, Walter, Willem, Thomas, Sander, Eric) en de scheidsrechters,. Daarnaast was Marc ook de omroeper bij thuiswedstrijden van het eerste.Cees Leijenaar schreef de voorbeschouwingen en verslagen van zondag 1 op de site van Roda’46.

Competitie

Dit seizoen gingen we van start met 7 herenteams.
Jeroen Jooren begon aan zijn tweede
seizoen als trainer bij Roda’46 zondag in de 3eklasse met assistent Gert van Geerenstein. De leiders bij het eerste waren John Dee, Thomas Schonewille en Eric van de Velden. Joyce Wouters was verzorgster.
Zondag 1 heeft vanwege Corona maar 5 van de 26 wedstrijden gespeeld.

Grensrechters waren Gerard Wittenberg en Marco Reichardt voor het 1e en reservespelers voor het 2e.
Trainer voor het eerste seizoen bij het tweede was Arie den Ouden, leider/ass coach was Jaap Zweinenberg.

 
H
ORECACOMMISSIE


De samenstelling van de Horecacommissie in het seizoen 2020-2021 bestond uit de leden.

Mariette Horst -Barcoördinatie.

Diana Arts- Keuken en snackbar, algemene zaken.

Roald Keus -Penningmeester.

Rijk Rijnders -Inkoop.

Guido Koelstra- Algemene zaken, ondersteuning alle activiteiten

Dennis van den Brink- Algemene zaken, ondersteuning alle activiteiten (miv juni 2020)

John Groenevelt- Algemene Zaken,  openen-sluiten coördinatie.

Helaas geen Nieuwjaarsborrel en de “El Clasico” wedstrijden vanwege de corona-maatregelen.
Ook het afgelopen seizoen werd gedomineerd door het Corona-virus, ook bij Roda voor de Horeca een flinke streep door de rekening.

Ook de gebruikelijke afsluitingen van het seizoen met toernooien zoals Young Stars, 35+ Internationaal en Reus van Leus konden geen doorgang vinden.

Dat scheelt heel veel gezelligheid en natuurlijk omzet.
Gelukkig konden we tijdig nog veel goederen afbestellen en zodat de derving minimaal was.

35+ en 45+
Het aantal damesteams 30+ en herenteams 35+/45+ was totaal 13 teams. 1 dames 30+ en 1 heren 45+ team in de KNVB competitie en 11 herenteams 35+ intern. Voor de KNVB teams en de interne competitie een stabilisatie van het aantal teams.
 
De teams in de KNVB-competitie spelen per competitiehelft 1 x hun wedstrijden bij Roda ’46.
Beurtelings worden de andere avonden gehouden bij de andere verenigingen.

Als aanspreekpunten voor deze competities fungeren Martin van Daatselaar, Kim Visser en Guido Koelstra. Mede door ondersteuning van de Horecacommissie en andere vrijwilligers zoals openers, sluiters en bardienst door Zondag 1 spelers was het mogelijk om op de vrijdagavonden de kantine
open te hebben.

 
Helaas is na 1 maand voetballen begin oktober 2020 als gevolg van de corona maatregelen alles stopgezet. Net als andere voetbalactiviteiten mochten ook de oudjes ook niet verder met hun noodzakelijke lichaamsbewegingen.

Tot mei 2021 hebben alle voetbalactiviteiten stil gelegen en daarna hebben zij zoveel als mogelijk op de vrijdagavonden de schade ingehaald met voetballen. Echter nog zonder kantine maar het plezier was er niet minder om.

Ook de 6e editie van het 35+ Internationaal heeft geen doorgang kunnen vinden. Hoe dit verder zal gaan in 2022 moeten we voorlopig nog afwachten. Maar zoals de situatie eruit ziet in de omliggende landen moeten we ook vrezen.


SPONSORCOMMISSIE
Zeker in deze bijzondere tijd zijn we blij met de steun die we krijgen van onze sponsoren! Dit is niet vanzelfsprekend, wordt door niet iedereen gezien en/of op de juiste wijze gewaardeerd. Echter is dit essentieel om een vereniging als de onze te laten functioneren.
Daarnaast willen we ook de 60+ club bedanken voor hun werkzaamheden voor de sponsorcommissie.


De samenstelling van de sponsorcommissie 20/21

Herwin Mars Voorzitter

Marco Snijders Penningmeester

Boudewijn Swier Kleding

Bart Bosman Werving

Bas Schellevis Werving

Dennis van den Brink Werving


JEUGD

Samenstelling Jeugdcommissie

Voorzitter:Floor Drost
Penningmeester:
vacant
Wedstrijdsecretaris:
Chris Visser ad interim
Algemene Zaken en Tafeldienst
Sandra Rous
Coördinator JO12 t/m JO19 Peter Sennema
Coördinator JO10 en JO11
Patrick de Bourgraaf
Coördinator JO8 t/m JO9
Karin van Unnik
Coördinator Mini's en Kiddies
Awin Maref
Coördinator Meisjes
Mandy Wissink

Roda’46 heeft plusminus 900 jeugdleden verdeeld over 72 teams

Overleden in 2020
21 oktober        Cor Auee              78 jaar
19 september    Jan Geitenbeek     74 jaar
23 maart           Peter Knijf             59 jaar
11 maart           Gerrit van Zanten    83 jaar
1 januari           Aalt Bokhorst         73 jaar

 

 Laatste wijziging: 6-1-2022