Verklaring omtrent gedrag (VOG)

VOG.jpeg

Roda ’46 heeft de goedkeuring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor gratis deelname aan het project VOG voor begeleiders van minderjarigen en kwetsbare groepen. Dit houdt in dat we als vereniging VOG-verklaringen aanvragen voor begeleiders van jeugdactiviteiten binnen Roda '46.

VOG is de afkorting voor Verklaring Omtrent Gedrag. Waarom de VOG? Het is belangrijk dat iedereen, en vooral minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging, maar ook als sportbond, is het een plicht om maatregelen te nemen die Seksuele Intimidatie en Ongewenst gedrag kunnen voorkomen.

De VOG is één van de mogelijke maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met minderjarigen of kwetsbare groepen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. Naast de VOG zijn er ook andere maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op Seksuele Intimidatie te verkleinen. Zie hiervoor op de website Roda ’46 onder Club de rubriek Normen en waarden.

Wie hebben een VOG nodig?

Iedereen die bij de club actief is en die met minderjarigen werkt, dus alle jeugdtrainers en leiders. Maar ook de commissieleden vallen hieronder. Zij werken, al is het meer indirect, ook met minderjarigen.

Is de VOG verplicht?

Ja, voor de club is het een zekerheid dat je een lid bent met een “schoon” verleden. Bovendien is het erg simpel om je VOG op te vragen. Geen enkele reden om het niet even te regelen dus. Wat moet je als leider, trainer of commissielid doen?

Je geeft je naam en e-mail op, als hierom gevraagd wordt. Vervolgens krijg je een mailtje dat er een “VOG aanvraag” voor je klaarstaat, welke middels je persoonlijke DIGID kan worden afgehandeld.

Als je daar dan je persoonlijke gegevens invult, krijg je binnen enkele dagen de VOG op je huisadres toegestuurd.

Het is de bedoeling dat je van de VOG-verklaring een scan of foto maakt en deze toestuurt aan Roda '46: mailadres vog@roda46.nl.

Roda ’46 rekent op de medewerking van iedere trainer, leider of commissielid, die zijn VOG dient in te vullen. We willen immers allemaal dat de kinderen in een veilige omgeving kunnen sporten.

Voor de geldigheid van een VOG-verklaring hanteert Roda ’46 een termijn van 2 jaar na afgiftedatum.

Namens Jeugdcommissie en Algemeen Bestuur Roda '46.

 

laatste wijziging: 29-08-2023