Website

www.roda46.nl

Het bestuur van Roda'46 heeft uitgesproken dat de website het belangrijkste communicatiemedium van de club is.
Onder de website van Roda'46 vallen alle pagina's die onderdeel zijn van het domein www.roda46.nl


Doel en karakter website Roda'46

1. Het doel van website www.roda46.nl is:

a. leden, vrijwilligers, sponsoren en andere bezoekers te informeren over algemene en overkoepelende informatie die met Roda'46 te maken heeft en een bindend element te vormen tussen de leden onderling;

b. niet-leden informeren over hoe Roda'46 invulling geeft aan haar doelstelling;

c. leden en vrijwilligers ondersteunen bij de uitoefening van hun taken;

2. De website bevat algemene informatie over Roda'46 en het programma, de uitslagen, wedstrijdverslagen, nieuws en wetenswaardigheden.

3. De website is niet bedoeld voor opiniestukken of als discussieplatform.

 

Aanleveren van informatie

1. Iedereen (leden, niet-leden, vrijwilligers, sponsoren, etc.) kan informatie (kopij) voor de website aanleveren bij de redactie. De aan te leveren informatie moet voldoen aan de doelstellingen van de website.
Kopij kan worden gestuurd naar visser_c@hotmail.com

2. De aangeboden berichten en het beeldmateriaal moeten voldoen aan de normen van de auteurswet en het privacy-reglement.

3. De website mag niet gebruikt worden voor doeleinden die niet stroken met de doelstellingen van de website.

4. Het gebruiken van de site voor commerciële doeleinden is alleen toegestaan na toestemming van het Algemeen Bestuur of de Sponsorcommissie van Roda'46.

5. De redactie heeft het recht om:

a. de tekst in te korten of tekstueel aan te passen.

b. na overleg met betrokkene(n), informatie te weigeren indien deze niet in overeenstemming is met de doelstellingen van de website.

6. De redactie overlegt bij twijfel met het Algemeen Bestuur van Roda'46.

 

Laatste wijziging: 21-8-2021