Ongevallen

ONGEVALLENongevallen-verzekering_172x125.jpg

 

Ongevallen in de sport, bij trainingen, wedstrijden en evenementen

Ongevallen... een risico?
Roda'46 bruist van activiteiten: trainingen, wedstrijden en evenementen. Dan kan er wel eens wat gebeuren met een sporter, een medewerker of iemand uit het publiek.

Een ongeval is niet altijd te voorkomen. Aandacht voor preventie loont om de kans op een ongeval te verkleinen. Ook is het belangrijk om goed voorbereid te zijn, voor als er toch iets gebeurt. Zo draag je er als sportvereniging aan bij dat betrokkenen weten hoe ze moeten handelen bij een ongeval en daarmee de gevolgen van het ongeval tot een minimum beperken. 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er natuurlijk toch iets gebeuren. Het is belangrijk om ook dan goed te handelen, zodat gevolgen tot een minimum beperkt blijven.

Welke soorten ongevallen?
In de sport kun je als voetballer of vrijwilliger te maken krijgen met ongevallen tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen. Dit kan een eenzijdige blessure zijn die de sporter oploopt. Of een blessure door contact met andere spelers. Zo kan het ongeval optreden ten gevolge van ondeugdelijk materiaal. Bijvoorbeeld een los doel, dat omwaait terwijl een voetbalwedstrijd aan de gang is. Ook kan er sprake zijn van een ongeval dat ontstaat ten gevolge van omgevingsfactoren: bijvoorbeeld door plotseling opkomend onweer tijdens een training. Behalve de sporter kunnen ook medewerkers zoals trainers, begeleiders of vrijwilligers bij een ongeval betrokken raken. Enerzijds doordat zij er zelf deel van uitmaken. Dit kan als er brand uitbreekt of een andere calamiteit optreedt. Anderzijds door opvang en hulp te bieden aan de slachtoffers. Bij wedstrijden en evenementen kunnen ook de bezoekers te maken krijgen met een ongeval.

Trainer/coach, verzorger en vrijwilliger:
o Zorg eerst voor je eigen veiligheid en die van anderen.
o Schat de ernst van de situatie in. Is het nodig dat er direct een ambulance komt? Of is het mogelijk om het slachtoffer te begeleiden naar de huisarts of spoedeisende hulp van een ziekenhuis? Laat iemand 112 bellen als het nodig is om snel deskundige hulp ter plaatse te hebben.
o Blijf bij het slachtoffer en verleen eerste hulp alleen als je daarvoor bent opgeleid. Ondeskundige hulp kan verwondingen verergeren.

 

AEDehbo2_186x140.jpg
De Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat waarmee mensen die een hartstilstand krijgen, geholpen kunnen worden. Door middel van elektrische schokken wordt geprobeerd het hartritme weer op gang te brengen. Bij een hartstilstand is het belangrijk dat het slachtoffer zo snel mogelijk wordt gereanimeerd. De eerste minuten zijn cruciaal.
De mensen, die een reanimatiecursus hebben gevolgd, kunnen snel ter plaatse zijn en de reanimatie starten. Na aankomst kan de ambulancedienst het reanimeren overnemen. De overlevingskansen voor het slachtoffer worden daarmee beduidend hoger.

aed_logo_127x126.jpg

Locatie
In de kantine van Roda'46 hangt een AED achter de bar.

Roda'46
Bij Roda'46 zijn meer dan dertig vrijwilligers opgeleid. Zij hebben een reanimatiecursus gevolgd, waarbij ook het gebruik van de AED uitvoerig is behandeld. Jaarlijks wordt deze opleiding herhaald.

Natuurlijk hopen we het nooit mee te maken, maar mocht zich een noodgeval voordoen dan is men bij Roda'46 goed voorbereid.

help_mee_6_minuten_180 copy_206x132.jpg

Ook handig:
o Volg een EHB(S)O en/of reanimatiecursus.
o Maak gebruik van het Eerste Hulp Stappenplan(bijlage).
o Maak gebruik van het instructiekaartje hartstilstand(zie bijlage) en ander materiaal van www.6minuten.nl. Deze licht de stappen
bij reanimatie toe. Voor iedereen die een reanimatie en/of AED-cursus heeft gevolgd, is dit vouwkaartje een handig geheugensteuntje.
o Het kan iedere sporter tijdens een wedstrijd of training overkomen. Bij een val, een botsing of een andere ongelukkige actie kun je een hersenschudding oplopen. Wat moet je als trainer/coach of vrijwilliger op zo'n moment doen? Maak gebruik van de instructie in de bijlage: Hersenschudding? Wat te doen? Lees hier hoe je moet handelen als je vermoedt dat iemand een hersenschudding heeft

o Gebruik ICE! ICE heeft twee betekenissen. Bij blessures of ongevallen met kneuzing of verstuiking van ledematen staat het voor eerste hulp. Koelen (IJs) en niet bewegen of steunen op het lichaamsdeel (Immobiliseren), het aanleggen van een drukverband (Compressie) en het hoog houden (Elevatie) van bijvoorbeeld de verstuikte enkel.

o ICE staat ook voor In Case of Emergency. In je mobiel sla je een telefoonnummer op van iemand uit je omgeving die bij noodgevallen gebeld kan worden. Dat is handig voor politie, ambulancemedewerkers en andere hulpverleners. Als er meerdere mensen gebeld kunnen worden, gebruik dan de namen ICE1, ICE2 en ICE3.

 

Laatste wijziging: 2-2-2020