De training

trainen_189x129.jpg

1. ALGEMEEN

1.1. Trainers/leiders zijn vrijwilligers

Een vereniging is een unieke samenwerkingsvorm met bijna uitsluitend vrijwilligers. Een vereniging heeft geen winstoogmerk en kan alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers. De teams worden in principe getraind, gecoacht en begeleid door vrijwilligers. Hierbij wordt een beroep gedaan op ouders, begeleiders, familieleden, vrienden, enzovoorts.

Ieder team heeft een eigen trainer, die niet alleen verantwoordelijk is voor de voetbalopleiding van zijn/haar spelers, maar ook voor de gang van zaken rondom het trainingsveld, het gebruikte materiaal en de kleedkamers. Trainen is verplicht: wie door de week niet traint, kan er niet op rekenen zaterdag een (hele) wedstrijd te spelen!

Op welke dag en tijd je traint staat in het trainingsschema, dat je elders op deze site vindt. Wanneer je voor het eerst in het seizoen traint hoor je van de leider of trainer. Overigens beginnen de selectieteams al eerder met trainen.

Behalve bij de Mini's en Kiddy's zijn de trainingen bij Roda '46 per team georganiseerd. Elke ploeg traint tenminste eenmaal per week. De selectieteams trainen wekelijks meerdere keren.
1.2. Trainingstijden
Roda '46 is een grote vereniging met een beperkt aantal trainingsvelden. Het actuele trainingsschema is hier te bekijken. Houd je aan de plek en tijd die in het schema zijn vermeld.

1.3. Op tijd komen/afmelden
Je dient altijd op tijd te zijn voor de trainingen (en wedstrijden). De trainer geeft aan op welke tijd de spelers aanwezig moeten zijn op het sportcomplex.
De leider/trainer houdt bij wie er zijn en wie niet. Als een jeugdspeler zonder af te zeggen niet op de training (of bij een wedstrijd) is gekomen wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers van de betreffende speler. Hiermee moet worden voorkomen dat de ouders in de veronderstelling zijn dat hun kind aan het trainen bij Roda '46 is, terwijl het in werkelijkheid ergens anders uithangt.
Soms kan het na ziekte/blessure niet verantwoord zijn om te trainen of een wedstrijd te spelen. De begeleiding beslist hierover in voorkomende gevallen. Hierover is geen discussie mogelijk.
Mini's, Kiddy's en pupillen worden nooit voortijdig naar huis gestuurd.

1.4. VERHINDERING TRAINER
De trainer informeert de spelers van zijn team als hij een keer niet kan.

1.5. NIET OVER DE SPEELVELDEN LOPEN
Er mag alleen getraind worden op veld 1, 3, 4 en soms 5 en heel af en toe op veld 6. Het is niet toegestaan om op andere velden te trainen. Ook het "alvast warm te lopen" op een ander veld is verboden. Loop niet over de speelvelden!

1.6. AFGELASTING
De verantwoordelijkheid over het doorgaan van de training ligt bij de trainers. Op de kunstgrasvelden kan bijna altijd getraind worden. Als het te slecht weer is om te trainen, dan lasten de trainers de training zelf af. Uiterlijk een uur voor aanvang van de training brengen ze de spelers hiervan op de hoogte.
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de consul de trainingen in zijn geheel aflast. Dit wordt gemeld op de website van Roda'46.

1.7. Onweer wordt gevaarlijk voor spelers en trainers als de tijd die verloopt tussen het zien van de bliksemflits en de daaropvolgende donder minder is dan 10 seconden. Dit betekent dan dat het onweer zich globaal op 3 km afstand bevindt. Aangezien onweer zich snel kan verplaatsen, is het dan tijd maatregelen te treffen. Het bovenstaande is een vuistregel die niet altijd opgaat. Onweer kan zich soms plotseling aankondigen, al gaat er meestal wel een dreigende weersontwikkeling aan vooraf. Je moet altijd alert blijven op dergelijke ontwikkelingen.

2. Is het tijdsverschil tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder minder dan 10 seconden, dan moet de training of de wedstrijd onmiddellijk worden onderbroken.

3. Spelers, trainers en anderen moeten zich terug trekken in de kleedgebouwen en of clubgebouw.

4. De training of wedstrijd moet definitief worden afgebroken als het onweer aanhoudt. Eerder staken is ook mogelijk als bijvoorbeeld door enorme neerslag het speelveld inmiddels onbespeelbaar is geworden, dan wel dat er geen uitzicht is dat het onweer snel zal ophouden.

1.8. KLEDING TIJDENS DE TRAINING
Tijdens de training is in principe elke sportkleding toegestaan. Bij koud(er) weer (oktober - maart) is het dragen van een trainingspak zéér gewenst. Trainingspak ook meenemen bij wedstrijden. Tijdens de training is het dragen van scheenbeschermers en voetbalschoenen verplicht. Als je geen scheenbeschermers of voetbalschoenen draagt mag je niet aan de training deelnemen!

1.9. BRENGEN/HALEN VAN DE KINDEREN
Als de ouders de kinderen per auto naar en van het sportpark brengen en halen, dan kan dat bij de ingang van het sportcomplex (bij de kantine van Roda '46). Parkeer je auto niet voor de ingang van het sportpark, maar in een parkeervak. Houdt de weg vrij voor hulpdiensten.
Als je zelf op de fiets of bromfiets komt, stal je je fiets of bromfiets in de rekken in de fietsenstalling bij de ingang van het complex. Houdt de ingang van de fietsenstalling vrij.
Roda '46 kan geen verantwoording nemen voor incidenten of ongevallen tijdens het halen en brengen!

1.10. MATERIAAL
Elk team krijgt voor het begin van het seizoen ballen, hesjes, pionnen, hoedjes en een ballennet uitgereikt. Al deze spullen worden in bruikleen uitgegeven. Alle leden van het team zijn verantwoordelijk voor het verkregen materiaal.
Aan het einde van het seizoen worden de spullen weer ingenomen. Dit om het materiaal na te kijken, schoon te maken en eventueel te repareren, zodat we aan het begin van het daaropvolgende seizoen weer kunnen beschikken over voldoende en goede spullen.
Indien zaken aan het einde van het seizoen ontbreken, kunnen de kosten voor aanvulling bij het team in rekening worden gebracht. Ook hierin geldt een gezamenlijke verantwoording van alle leden van het team.


1.11. KLEEDKAMERS
Hou de kleedkamers netjes en laat ze schoon achter. Het is verboden te roken in de kleedlokalen (het gehele sportpark is rookvrij). Alcohol mag niet in de kleedruimtes komen.
Roda '46 is niet verantwoordelijk voor schade en het zoekraken van spullen.

1.12. TRAINEN IN DE VAKANTIES
De trainer/coach van het team bepaalt of er in de vakantie getraind wordt.
's Zomers worden de (natuurgras-)velden enige tijd door de gemeente gesloten voor onderhoud. Deze velden mogen dan niet worden betreden. Hierover word je geïnformeerd via deze website.

1.13. TRAINEN IN DE ZAAL
In de winter (bij slecht weer) is trainen in de zaal een alternatief.
  • In de gemeente Leusden zijn verschillende gymzalen, waarin kan worden getraind.
  • De kosten van de zaalhuur zijn voor rekening van het team zelf.

1.14. OPENSTELLING VAN DE KANTINE TIJDENS TRAININGEN
De kantine is doordeweeks open op donderdag vanaf 19.00 uur tot 23.00 uur. De kantine is ook op vrijdag geopend als er 35+/45+ voetbal is op die avond. Tijdens de zomerstop en in de kerstperiode is de kantine gesloten.
Over de openstelling van de kantine word je geïnformeerd via de website van Roda'46.

 

 Laatste wijziging: 18-09-2022