Algemeen

NORMEN EN WAARDEN BIJ RODA'46

632-normal.jpg

1. WAAROM DEZE TEKST?

Roda '46 is een gezellige en leuke club en dat moet zo blijven. Aandacht voor omgangsvormen blijft een vereiste.
Roda '46 wil een aantal gedragsregels (nogmaals) onder de aandacht brengen en enkele punten binnen de vereniging verbeteren.

2. GEDRAGSREGELS
Als lid van onze vereniging dien je je zowel binnen als buiten de lijnen als een waardig lid van Roda '46 te gedragen.
Uitgangspunt bij de gedragsregels is dat voetbal een teamsport is. Alleen met de inzet van alle leden van het team kan succes bereikt worden. Je dient je bewust te zijn van je verantwoordelijkheden ten opzichte van je club, je medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en vrijwilligers.

3. AFSPRAKEN MET DE JONGSTE SPELERS
Met de jongste voetballers (Mini's, Kiddy's, E- en F-pupillen) maken we onderstaande afspraken:
1. We helpen elkaar
2. We vertrouwen elkaar
3. We lachen elkaar niet uit
4. Niemand speelt de baas
633-normal.jpg

4. DE TIEN GEBODEN

Alle vrijwilligers en spelers dienen zich aan de onderstaande regels te houden. Het niet houden aan de regels kan leiden tot disciplinaire maatregelen

1. Respecteer elkaar
- Geen onheus taalgebruik
- Niet schelden, vloeken, spugen
- Niet pesten
- Geen agressief gedrag
- Geen fysiek of verbaal geweld
- Geen discriminatie
2. Afspraak is afspraak
3. Wees op tijd aanwezig, of meld je tijdig af
4. Ga respectvol met de materialen om. Je bent aansprakelijk voor de vernieling die je aanricht
5. Draag Roda '46 positief uit
6. Laat tegenstanders, (mede)spelers en begeleiding in hun waarde
7. De beslissingen van de scheidsrechter worden gerespecteerd
8. Spreek elkaar aan op het niet naleven van de normen en waarden
9. Laat het sportpark netjes achter:
- Schone kleedlokalen
- Geen afval naast de afvalbakken
- Materialen opruimen
- Niet met voetbalschoenen in de kantine
- Tassen in het rek
10. Zorg voor goede persoonlijke hygiëne
- Juiste kleding tijdens en na het sporten
- Douchen na het sporten

De leiders/trainers zijn (mede) verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken rond de wedstrijden. Zij kunnen binnen hun team nadere regels afspreken.
Wangedrag van spelers tijdens trainingen en/of wedstrijden wordt niet getolereerd en dient te worden bestraft. Deze straf, opgelegd door teambegeleiding of bestuur, is afhankelijk van de ernst van het wangedrag.
Leiders/trainers dienen wangedrag van spelers te melden aan het bestuur.

5. HANDEN SCHUDDEN
Spelers van Roda'46 zijn verplicht om zowel voor als na de wedstrijd handen te schudden met de arbitrage en de tegenstander.

6. ROKEN
In de kantine en vergaderruimten geldt een algehele rookverbod. Ook in de kleedkamers en op de velden is het verboden te roken.
Door begeleiding, spelers en scheidsrechters wordt langs de lijn of in de dug-out niet gerookt (ook niet voor de wedstrijd of in de rust). We vragen toeschouwers niet te roken langs de lijn..
7. ALCOHOL
In het weekend wordt voor 12 uur geen alcohol geschonken. Doordeweeks mag voor 19 uur geen alcohol worden geschonken.
Het is niet toegestaan zelf alcoholische dranken mee te nemen naar het sportpark.
Het drinken van alcohol door personen onder de 18 jaar wordt niet getolereerd.
 
7.1. Geen alcohol langs de lijn
De KNVB heeft alcoholgebruik langs de lijn bij amateurwedstrijden volledig verboden. Daartoe is verscherpt beleid ingevoerd, vooral om de orde en rust onder het publiek te handhaven.
In de buitenlucht mag enkel nog alcohol worden genuttigd binnen de afgebakende ruimte voor de kantine. Ook daar mag de drank niet in glazen of flessen zitten.
In de kleedkamer mag geen alcohol komen.

Waarnemers van de KNVB zien toe op naleving van het alcoholverbod.
Bij overtreding zal de tuchtcommissie van de bond worden ingeschakeld. De straffen variëren van een waarschuwing bij de eerste overtreding tot punten in mindering voor clubs die herhaaldelijk in de fout gaan.
 
7.2. Glazen en flessen

Alles wat buiten de kantine wordt opgedronken, moet in plastic of kartonnen bekers worden geserveerd. Dit geldt niet alleen voor alcoholische dranken, maar ook voor limonades en andere niet-alcoholische dranken.
Ook in kleedruimtes zijn flessen en glazen verboden.

Iedereen bij Roda '46 dient erop toe te zien dat deze regels worden opgevolgd.

logo.png

Laatste wijziging: 21-8-2021