1946-1964: Moeizaam

1946-1964: MOEIZAAM


De kas is al snel leeg

Het gaat moeizaam in de beginjaren van de club. Bij het opmaken van de kas aan het einde van het eerste jaar, komt penningmeester Hubertus Bransen, ruim honderd gulden tekort.  De club beschikt niet over voldoende middelen om de terreinhuur te betalen. Samen met voorzitter T.Broekman en secretaris J.Vrijhoef en nog zeven leden besluiten zij per persoon tien gulden contributie vooruit te betalen. Zodoende leek de eerste balans toch in evenwicht.

In 1947 heeft de club twee senioren- en één juniorenelftal. Het ledental loopt in 1947 terug, maar ondanks onbegrip en weinig medewerking houdt men de eerste moeilijke tijd stand. Training wordt in deze tijd reeds nodig geacht, zodat voorzitter Broekman tot trainer wordt gebombadeerd; dit ook al vanwege het feit dat hij het kosteloos doet. De eerste sportieve resultaten zijn uitstekend, want in maart 1947 behaalt men onder andere een 3-0 overwinning op Hoogland, terwijl Veensche Boys een maand later zelfs met 6-0 klop krijgt.

Met de elftalcommissies is het in de begintijd droevig gesteld. Het is een komen en gaan, waardoor men ten einde raad, gedurende een tijdje, de spelers het zelf onderling maar lieten uitzoeken.

Uit de boeken van de penningmeester van de toen tweejarige vereniging in 1948-1949 blijkt dat de club f. 613,62 ontving en f. 562,12 uitgaf. Voor weihuur moest f. 200,-- neergeteld worden.

Slechte velden, haast geen kleedgelegenheid en chronisch geldgebrek, waardoor geen trainer kan worden aangetrokken, stimuleren de prestaties geenszins. Men blijft echter optimistisch. Veel inwoners gaan de vereniging steunen en ook de leden steken de handen uit de mouwen.

Hoe moeilijk het in die tijd is om een voetbalclub in stand te houden, blijkt wel uit het feit dat LVC (Leusbroek) na veel moeilijkheden reeds na enkele jaren de activiteiten moet staken. De Hamersveldse vereniging had of meer inzet of meer geluk.


Gemeente werkt niet mee

De club wordt door de protestants christelijke raadsleden als een Rooms Katholieke vereniging beschouwd, hoewel zij dit predicaat hadden verworpen, ondanks aandringen van de pastoor. In de raadsvergadering van oktober 1949 wordt een aanvraag om subsidie van de v.v. Hamersveld besproken. Er worden in deze vergadering heel wat voors en tegen gespuid. Iemand is tegen subsidieverlening omdat de club op zondag speelt. Een ander meent dat de sfeer in de voetbalvereniging niet juist is... Er wordt uiteindelijk besloten geen subsidie te verlenen.


Einde lijkt nabij

Rond 1950 lijkt het einde van Hamersveld nabij. Er is geen bestuur, geen geld en er is een veldprobleem.
Na een langdurige en zeer rumoerige vergadering in 't Ros Beyaart wordt een nieuw bestuur gevormd. De heer Broekman volgt Gijs de Ridder op als voorzitter. Samen met W.J.R.Snoek (secretaris), Jo van den Berg (penningmeester), Wim Vrijhoef en B.Nootenboom (als leden) zetten zij de schouders er onder. Begonnen wordt met één gulden in kas, maar ook met openstaande rekeningen.

Er komt meer en meer medewerking. De vele onbetaalde rekeningen kunnen worden weggewerkt. De heren Hannes en Wim Vrijhoef, Gart Kas, Gijs van de Hengel, Jo van den Berg, Tinus van de Pol, Toon Kreikamp en Jo Veer geven de club een renteloos voorschot van 25 gulden voor een nieuw houten kleedlokaal.

De spelers gaan op de fiets of brommer naar uitwedstrijden. Als het ver is wordt verzameld bij het cafe van Tinus van de Pol. De fietsen en brommers worden tegen de gevel gestald en vervolgens gaat het met de veewagen van T. Hoogland (die daarvoor zelfs eens bekeurd werd met fl. 12,00). Na afloop was de "nabespreking" uiteraard bij Tinus en werden de gewonnen bekers daar in de prijzenkast gestald.  Later wordt het reizen naar uitwedstrijden gemoderniseerd door gratis ter beschikking gestelde busjes van Jo Veer.
Alles nog enigszins provisorisch, maar de opgaande lijn en het geloof in de club is er weer.

Bij het eerste lustrum in 1951 is W.J.R. (Willem) Snoek voorzitter. In een bomvolle zaal in 't Ros Beyaart voert het bestuur zelf een toneelstuk op.

De prestaties op het veld zijn niet best. Tussen 1950 en 1958 is de v.v. Hamersveld steeds te vinden op de onderste of één na onderste plaats. De competitie eindigen met 2 á 5 punten uit 18 wedstrijden was normaal.

1959-1960_hamersveld_1_350x199.jpg
Hamersveld 1 Seizoen 1959-1960
Op de foto v.l.n.r. achterste rij: G.Lankeet, J.M.Drost, W.Tijmensen, J.v.d.Berg, W.de Kruif, B.Bransen, W.J.Vrijhoef. Voorste rij: T.Polhout, W.E.Kreikamp, A.Osnabrugge, H.Schimmel, H.Fremouw, P.ter Haar.

 

Het gaat langzaam beter

Tot tegen de jaren zestig is de club altijd in de onderste regionen van de ranglijst te vinden. Eind jaren vijftig, met opnieuw Gijs de Ridder aan het roer, verschijnen de trainers Flip Kraak en Henk Malenstein op het toneel. De resultaten worden beter. De voetbalvereniging Hamersveld gaat een woordje meespreken. Twee keer verliest men belangrijke beslissingswedstrijden en wel op 10 mei 1959 tegen Achterveld (1-1) en in 1961 tegen Maluka Muda (1-3). 

De voetbalvereniging krijgt op 7 november 1961 Koninklijke Goedkeuring.

In 1962 wordt het 2e zondagelftal de eerste seniorenkampioen van de vereniging.

Ook in 1962 wordt de sportvereniging Hamersveld opgericht. De voetbalvereniging Hamerveld gaat hierin op. Naast de afdeling voetbal is er ook een afdeling handbal, tafeltennis en zelfs lawntennis. Deze sportvereniging is geen lang leven beschoren. Door veel geharrewar en intriges spat de omnivereniging al snel uit elkaar. Een opwindende vergadering boven de Rabobank zorgt er voor, dat de voetbalafdeling per 1 maart 1963 zichzelf weer gaat besturen.

De zaken worden nog energieker aangepakt. Onder de nieuwe inwoners van Leusden blijken mensen met ervaring te zijn en die zich ook tot de vereniging aangetrokken voelen. Maar dit gaat niet altijd zonder moeilijkheden. Sommige nieuwkomers nemen geen blad voor de mond en trappen zodoende nogal eens op andermans tenen.

Er komt een echte jeugdcommissie, die de jeugdzaken gaat behartigen. Voor uitbreiding van het bestuur wordt een beroep gedaan op verschillende oud-spelers.

De club heet tot 1964 "Hamerveld". Op 25 februari van dat jaar wordt op de ledenvergadering het besluit genomen om de oorspronkelijke verenigingsnaam Roda weer aan te nemen, maar met de toevoeging '46: 'Roda'46".

1964_mei._sepia_349x223.jpg
Mei 1964
Staand v.l.n.r.: W.Boom, H.v.'t Klooster, K.Eijkelboom, J.Pouw, J. de Haan, W.Snoek.
Zittend v.l.n.r.: K.Hofland, A.Hoogland, W.v.d. Water, J.van Kooy, W. v.d. Boom, K.van Ruler


1964: Opening Burgemeester Buiningpark

 

Laatste wijziging: 18-10-2016