Taken Technisch Team

Taken Technisch Team

Het Technisch Team (TT) van RODA ’46 valt onder directe verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. Het TT bestaat uit Technisch Coördinatoren (TC’s) die verantwoordelijkheid dragen voor de onderstaande werkzaamheden met betrekking tot de prestatieteams:

 • Het opstellen van het technische beleid prestatievoetbal en de uitvoering hiervan;
 • Het adviseren van het Algemeen Bestuur inzake technische aangelegenheden;
 • Het opstellen en bewaken van de jaarlijkse prestatiebegroting;
 • Het adviseren van het Algemeen Bestuur bij het aangaan van contracten dan wel het verlengen of beëindigen van contracten en vrijwilligersovereenkomsten met trainers en overige stafleden;
 • Het uitvoeren van werkgeversverantwoordelijkheden in relatie tot betaalde medewerkers, waaronder het voeren van voortgangs- en functioneringsgesprekken;
 • Het vaststellen van teamindelingen en teamdoelstellingen (in overleg met betreffende trainer);
 • Het samenstellen (in samenspraak met de hoofdtrainer) van de begeleiding van de prestatieteams;
 • Het organiseren en begeleiden van de medische verzorging ten behoeve van de prestatieteams;
 • Het organiseren van trainersbijeenkomsten;
 • Het organiseren van interne scouting;
 • Deelnemen aan de vergaderingen van het AB, aldaar informatie verstrekken en desgewenst vragen beantwoorden met betrekking tot het technisch beleid en de begroting.

Afgevaardigden van het TT kunnen periodiek deel nemen aan de vergaderingen van de andere commissies binnen RODA ’46 en kunnen daar informatie verstrekken en desgewenst vragen beantwoorden met betrekking tot het technisch beleid.