Leeftijdscategorieën

In het jeugdvoetbal zijn zogenaamde geboortejaarcompetities.
 
Aan elke competitie doen alleen spelers mee die geboren zijn in een bepaald jaar.
Bepalend daarbij is de leeftijd die de voetballer of voetbalster op 31 december van het betreffende kalenderjaar heeft.
 
Voor het seizoen wordt, aan de hand van de KNVB-reglementen, bepaald in welke leeftijdscategorie de speler of speelster hoort.

Laatste wijziging: 20-03-2017