Algemeen

LEEFTIJDINDELING

In het jeugdvoetbal zijn zogenaamde geboortejaarcompetities. Aan elke competitie doen alleen spelers mee die geboren zijn in een bepaald jaar. Bepalend daarbij is de leeftijd die de voetballer of voetbalster op 31 december van het betreffende kalenderjaar heeft.

De KNVB heeft het jeugdvoetbal opgedeeld naar leeftijd.Van  Onder 7 (O17) t/m Onder 19 (O19).

Voor het seizoen wordt, aan de hand van de KNVB-reglementen, bepaald in welke leeftijdscategorie de speler of speelster hoort.

Mini's
Bij Roda'46 is het voor 4-jarige hummels al mogelijk om te voetballen. Onze allerjongste jeugd begint bij de Mini's.
In het jaar dat de kinderen 6 jaar worden gaan ze over naar de Kiddy's.
Zowel bij de Mini's als de Kiddy's wordt 4 tegen 4 gespeeld op een klein aangepast veld, met doelen van 3 x 1 meter.

Kiddy's
In het kalenderjaar dat de kinderen 6 jaar worden gaan ze naar de Kiddy's.

F-pupillen
In het jaar dat de kinderen 7 jaar worden gaan ze over naar de JO8-pupillen. Pas dan worden ook wedstrijden gespeeld tegen en bij andere verenigingen 

Opleiding jongste jeugd

Mini's worden in het kalenderjaar 4 jaar. Spelen het gehele seizoen op een klein veld zonder   keeper. Doelen zijn 3x1 meter
Kiddy's worden in het kalenderjaar 6 jaar. Spelen op een klein veld zonder keeper. Doelen zijn 3x1 meter
O8 worden in het kalenderjaar 7 jaar. De kinderen gaan na de zomerstop over naar de JO8.

 

Hieronder wordt de gehele "Roda'46-jeugdopleiding" weergegeven.

JONGENS EN MEISJES
Is op 31 dec:
 
4-5 jaar
Mini's (gemengd)
6 jaar
Kiddy's (gemengd)
7 jaar (najaar)
O8 (gemengd)
8 jaar (na- en voorjaar) O9 (gemengd)
9 jaar (na- en voorjaar)
O10 (jongens en meisjes apart en gemengd)
10 jaar (na- en voorjaar)
O11 (jongens en meisjes apart en gemengd)
11 jaar (na- en voorjaar)
O12 (jongens en meisjes apart en gemengd)
12 jaar (na- en voorjaar)
O13 (jongens en meisjes apart en gemengd)
13 jaar (na- en voorjaar)
O14 (jongens en meisjes apart en gemengd)
14 jaar (na- en voorjaar)
O15 (jongens en meisjes apart en gemengd)
15jaar (na- en voorjaar) O16 (jongens en meisjes apart en gemengd)
16 jaar (na- en voorjaar) O17 (jongens en meisjes apart en gemengd)
17 jaar en 18 jaar
O19 (jongens en meisjes apart en gemengd)
> 18 jaar
Senioren 
 
 

Op de volgende bladzijden zijn de kenmerken van de verschillende leeftijdscategorieën te vinden. Bovendien worden tips gegeven om de jongens en meisjes in verschillende leeftijden te trainen en te begeleiden.

GA NAAR:
O11 en O12
 
 

Laatste wijziging: 14-09-2017