Mini's en Kiddy's

 

Wedstrijdvorm 4 tegen 4

Nwe Wedstrijdvormen 4 tegen 4.jpg

 

 

VOETBAL VANAF 4 JAAR
Bij Roda '46 in Leusden wordt door de allerkleinste jongens en meisjes vanaf vier jaar gevoetbald!

Wat onze jongste voetballers beweegt is de bal. Daar waar de bal is daar willen ze zijn! Van enig gevoel om dingen samen te doen, is nog geen sprake. Van het voetballen om een doel met elkaar te bereiken is nog geen besef. Het spel, voor deze categorie 4 tegen 4, voltrekt zich onvoorspelbaar. De bal wordt door een hollende horde in twee kleuren shirts een bepaalde richting op verplaatst. Er is géén oog voor medespelers (vaak door hun enthousiasme meer een weerstand) en tegenstanders.

Er wordt op een speelse, leuke, maar toch leerzame manier getraind en gevoetbald. We rennen een beetje met de bal, spelen een wedstrijdje, proberen wat doelpunten te maken, of spelen tikkertje met de bal. Het is prachtig om de kinderen bezig te zien. En samen ballen in een echt tenue en met je voetbalschoenen aan, is al een hele ervaring. Veel bewegen, sportief plezier met elkaar beleven, lekker actief zijn, leren omgaan met winst en verlies, blijdschap en teleurstelling. Dat zijn belangrijke redenen waarom bij Roda '46 voetbal is voor kinderen vanaf vier jaar.05_250x167.jpg


LEEFTIJDINDELING
Vanaf de dag dat de kinderen vier jaar zijn geworden zijn ze welkom bij Roda'46.
Mini’s worden in kalenderjaar vier- of  vijf jaar.
Kiddy’s worden in het kalenderjaar zes jaar.

WANNEER?

Vanaf september tot de kerst en vanaf half maart tot de grote (zomer-)vakantie spelen we onderlinge wedstrijdjes op de zaterdagmorgen van 08:30 uur tot ongeveer 10:00 uur.
De training is van september tot half mei op woensdagmiddag De training gaat tijdens de winterstop gewoon door (alleen van de kerst tot half januari trainen we niet).

DE TRAINING
Op woensdagmiddag trainen de Mini’s en Kiddy’s van 15:30 tot 16:45 uur op het hoofdveld (=kunstgras) van Roda'46. Die trainingen hebben vooral een speels karakter. De spelers volgen een circuit met verschillende oefeningen. Belangrijk is dat er veel herhaald wordt.
Voor de Kiddy’s worden jaarlijks zes extra techniektrainingen georganiseerd.

08_250x167.jpg


TRAININGSTIJDEN
Woensdagmiddag van 15:30 uur tot 16:45 uur (op het veld 3).

DE WEDSTRIJDEN
Op zaterdagmorgen spelen we op kleine veldjes, die worden uitgezet op het hoofdveld van Roda '46. De Mini’s en Kiddy’s spelen elke zaterdag in toernooivorm meerdere wedstrijden van ongeveer 10 minuten. Als er even niet wordt gevoetbald nemen alle kinderen elke zaterdag een strafschop. Limonade voor de kinderen staat langs het veld. Het begin- en eindsignaal wordt centraal gegeven.
Er wordt niet tegen andere verenigingen gespeeld. Dat heeft als voordeel dat er niet hoeft te worden gereisd.

TOERNOOIVORM
Gedurende 6 weken spelen de kinderen een onderling toernooi. Na zes speelweken worden de kinderen opnieuw ingedeeld en begint een nieuwe wedstrijdenreeks.

22_250x167.jpg


WEDSTRIJDTIJDEN
Van september tot mei worden elke zaterdagochtend tussen 8.30 uur en ongeveer 09.45 uur meerdere wedstrijdjes van ongeveer tien minuten gespeeld. Voorwaarde is wel dat het veld door de consul is goedgekeurd of dat er geen extreme weersomstandigheden zijn.

TEAMINDELING
Lekker bewegen is een reden om te sporten, maar ook het ontmoeten van andere kinderen is belangrijk. We willen dat de kinderen leren omgaan met anderen. Verder proberen we de teams ongeveer even sterk te laten zijn. Daarom voetballen de jongens en meisjes gedurende zes zaterdagen in een team en daarna worden ze opnieuw ingedeeld.

TENUE
Het aanschaffen van een clubtenue is bij de Mini’s en Kiddy’s niet nodig. SNO is sponsor van de Mini’s en Kiddy’s. Hierdoor kan  Roda’46 tenues verschaffen in verschillende kleuren. Zolang uw kind deel uitmaakt van een team krijgt u een bijbehorend shirt en broek in bruikleen. Daarna worden de kinderen opnieuw ingedeeld en ontvangt u een ander tenue te leen.
Kousen, Scheenbeschermers en voetbalschoenen moeten zelf worden aangeschaft.

BAL
Zodra een Mini of Kiddy kind officieel lid is van Roda’46 ontvangt het (eenmalig) een leren bal. Het is de bedoeling dat het kind deze bal meeneemt naar de trainingen. Hierdoor heeft ieder kind tijdens de oefeningen een bal. Op zaterdag kan je je bal beter thuis laten. In de grote drukte raakt je kind hem makkelijk kwijt.

14_250x167.jpg


VIER TEGEN VIER

Op de zaterdagmorgen spelen de kinderen vier tegen vier op een klein aangepast veld. Tijdens wedstrijden bestaat een complete ploeg in het veld uit vijf spelers. Gespeeld wordt zonder keeper. Wissels zijn onbeperkt toegestaan (doorwisselen).

De spelvorm 4 tegen 4 is een uitstekend middel om kinderen in deze leeftijd zelf te laten ontdekken wat voetballen is en ze spelenderwijs te leren voetballen. In 4 tegen 4 vinden we alles terug dat het partijtje op straat zo aantrekkelijk maakte. Het is een wedstrijd, je komt veel aan de bal, er kunnen veel doelpunten worden gemaakt. Kortom alle bedoelingen van het voetbalspel komen er in naar voren.

Tijdens trainingen en wedstrijden gaat het er om dat de karakteristieke elementen van voetbal binnen de spelbedoelingen geleerd kunnen worden. Individuele ontwikkeling staat centraal. Veel balcontacten tijdens het spelen, aangepaste speelruimte, vereenvoudigde spelregels en minder complexe voetbalsituaties zijn naar ons idee de ingrediënten om het spel sneller te leren in deze leeftijd.

CONTRIBUTIE
Als uw kind bij de Mini's of Kiddy's gaat spelen berekent Roda contributie. De huidige bedragen staan op deze website bij "ledenadministratie". Alle voetballertjes worden door Roda '46 aangemeld bij de KNVB, waardoor ze automatisch verzekerd zijn.

WINTERSTOP
Vanaf het weekend voor de kerst tot begin maart worden door de Mini's en Kiddy's geen wedstrijden op zaterdag gespeeld. De training gaat gedurende deze periode gewoon door.
Daarentegen voetballen onze allerjongste kinderen door tot aan de (zomer-) schoolvakantie.

07_250x167.jpg


OP TIJD VERZAMELEN
Het is echt belangrijk dat de spelers op tijd verzamelen.
Wat gebeurt er namelijk:
Om half negen kijken de bondscoaches of ze voldoende spelers hebben. Komen ze voetballers tekort dan stellen zij het wedstrijdsecretariaat in kennis. Gezocht wordt naar een oplossing. Als het mogelijk is worden andere spelers ingepast.

Je kunt je voorstellen dat het bijzonder lastig is als dan alsnog de spelers arriveren. Dan moeten de reservespelers op het laatste moment weer uit het team gehaald worden en ingedeeld worden bij andere landenploegen.
Het is dus niet voor niets dat de kinderen om half negen aanwezig moeten zijn.
 

10_250x167.jpg


Over naar de O8 (Onder 8)

In het (kalender-)jaar dat de kinderen 7 worden gaan de kinderen in september over naar de O8.

LEEFTIJDSKENMERKEN

Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar
• kunnen niet lang geconcentreerd blijven.
• doen dingen enkel om het plezier.
• willen heel graag voetballen.
• zijn erg speels en worden snel afgeleid.
• zijn sterk op zichzelf gericht (egocentrisch).

Voor de Mini’s en Kiddy’s geldt:
• Voor kinderen dient er een veilige situatie te zijn waarin geleerd kan worden.
• Kinderen leren voetballen door veel dezelfde voetbalhandelingen te oefenen.
• Kinderen leren voetballen door de spelbedoelingen zelf uit te vinden
• De coach helpt kinderen om het voetbalspel te ontdekken

Bovendien is belangrijk
• Lekker bewegen: kinderen bewegen vooral om het genoegen van het bewegen zelf. Ze kunnen ook eindeloos genieten van het herhalen van bewegingen.
Laten zien wat je voelt: de kinderen uiten in hun bewegingen wat ze voelen. Een kind begint te springen als het ergens opgewonden van raakt.
Het meten van wat je kunt: een kind zegt: "Ik kan dit optillen, zwaar hoor."
Samen spelen: kinderen spelen om elkaar te ontmoeten.
Spannend: bewegingssituaties kunnen spannend zijn voor kinderen en daardoor kunnen kinderen worden uitgedaagd om mee te bewegen.
Grote mensen doen het ook: kinderen imiteren op hun wijze datgene wat ze bij volwassenen zien.
Het spel moet: spelen is niet een toevallige keuze van het kind, maar het is een noodzakelijke activiteit. Al spelend verkent het kind zijn wereld en zichzelf.(SPEL-)REGELS

Aantal Spelers
4 tegen 4

Leeftijd
Mini’s: Onder 6
Kiddy’s: Onder 7

Veldafmeting
30m x 20m

Doelformaat
3m x 1m

Balformaat
Advies maat 3, 290 gram

Speeltijd
Meerdere wedstrijdjes van 10 minuten in toernooivorm.

Keeper
Niet aanwezig

Competitie
Verenigingen organiseren zelf wedstrijden, in toernooivorm intern op de eigen accommodatie. Na zes wedstrijdweken worden de teams van samenstelling gewisseld.

Stand & Klassement
Nee
De KNVB adviseert om bij deze voetbalvorm geen standen en klassementen bij te houden en te tonen.

Rituelen
Stimuleren om voorafgaand aan de wedstrijd handen te schudden en na afloop een high five te geven als dank voor een leuke wedstrijd.

Rol begeleiding
Begeleiders van de teams bewaken de voortgang van het spel op een positieve en
stimulerende manier.

Rol ouders
Positief stimulerend achter het hek

Rol arbitrage
Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de spelleiders (leiders van beide ploegen) bij de Mini's en Kiddy's. Zij kunnen maar één bedoeling hebben en dat is de jongens en meisjes zo veel mogelijk laten voetballen.

Aftrap:
Bal ligt in het midden, spelers op de doellijn. Op een teken van de spelbegeleider rennen de spelers naar het

Achterbal:
De achterbal wordt door een speler naast het doel in gedribbeld.

Hoekschop:
Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te passen.

Doelpunt:
Als er is gescoord dan dribbelt een speler de bal naast het doel het veld in. Spelers van de tegenpartij beginnen op de eigen helft.

Uitbal:
Als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal in gedribbeld.

Vrije bal:
Een speler neemt de vrije bal door te dribbelen vanaf de plek waar de vrije bal is gegeven.

Buitenspel
Buitenspel is niet van toepassing

Strafschop
Stafschoppen (penalty’s) worden niet gegeven

Informatie: minikiddy@roda46.nl

Downloads:
Download hier de flyer Mini's en Kiddy's

Download hier het aanmeldingsformulier


Laatste wijziging: 8-3-2023