O19

1. ALGEMEEN
Junioren O19 zijn aan het einde gekomen van hun jeugdopleiding. Duidelijk is inmiddels wat de mogelijkheden zijn van de spelers. Dikwijls zijn deze bepaald door erfelijkheid (lengte, kracht, techniek, overzicht, incasseringsvermogen, etc.).
Dat wil niet zeggen dat ze niets meer kunnen leren, maar het zegt wel iets over het stadium waarin ze qua voetbalontwikkeling zijn. Ze behoren het spel te kennen en te beheersen. De keuze voor prestatieve- of recreatieve sport is gemaakt.
Ze weten wat er van ze verwacht wordt op een bepaalde positie. Spelers zijn beter bestand tegen druk en het spelen in een kleine ruimte.
In dit stadium is het een kwestie van rijpen. Verbetering is nog mogelijk door doelbewuste en methodisch geplande trainingen.

2. LEEFTIJDKENMERKEN
Jongens en meisjes van 17-18 jaar zijn zowel lichamelijk als geestelijk op weg naar een zeker evenwicht. Zelfkritiek is aanwezig, niet alleen de groep is belangrijk maar ook de eigen ik. Ze willen presteren en zich doen gelden. Karakters stabiliseren zich. Gebeurtenissen worden zakelijk benaderd en het optreden is meer beheerst. Ze kunnen en willen samen verantwoording dragen
Ze raken uitgegroeid in de lengte, maar de groei in de breedte zet zich in. 


3. HET TRAINEN VAN O19
3.1. Aandachts-/uitgangspunten
•    specialisatie van het individu
•    rendement van handelen vergroten, mentale aspecten ontwikkelen (het doen en laten).
•    leren gebruik te maken van tekortkomingen van anderen en teamkwaliteiten.
•    weerstand oefeningen opvoeren tot 100%.
•    de junioren klaarstomen voor het seniorenvoetbal.
•    optimale wedstrijdmentaliteit bewerkstelligen.

3.2. Inhoud
•    diverse positie-partijspelen beoefenen.
•    aandacht aan warming-up.
•    wedstrijdsituaties simuleren en trainen (bv. vrije trappen, corners).
•    conditietraining (alleen als 'straf').
•    fysieke trainingen.
•    aandacht blijven besteden op traptechniek, balaanname en zuiverheid van inspelen.

3.3. Tips begeleiding / training
•    denk aan het karakter van de warming-up; voorkom blessures.
•    geef voor de aanvang van de training aan wat je wilt doen; dat motiveert de spelers en ze weten waarover het gaat.
•    geef een korte uitleg en laat de bedoeling zien.
•    leg spel indien nodig stil en geef korte uitleg met voorbeelden.
•    betrek de spelers nadrukkelijk bij de training, ze zijn er rijp voor.


Laatste wijziging: 21-3-2017