Aanscherping maatregelen Corona


Leden, ouders en verzorgers van Roda’46 Leusden


In navolging op de eerdere genomen tijdelijke besluiten omtrent Corona, volgt nu een aanvulling/uitbreiding dan wel aanscherping van deze besluiten.

De maatregelen die op 14 oktober 2020 zijn ingegaan vertalen wij, het Algemeen Bestuur en de verschillende commissies, naar het volgende:


Algemeen

- Bezoek van leden, ouders, verzorgers of toeschouwers aan de trainingen/wedstrijden is niet toegestaan.

- De maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte op de accommodatie is 4 personen mits de 1.5 meter gehandhaafd blijft. Dus ook voor en na het sporten.

- Sporters die klaar zijn met hun training worden gezien als toeschouwers. Zij dienen de sportaccommodatie na de sportactiviteit direct te verlaten.

- De kantine en de kleedkamers zijn gesloten (toiletten zijn wel toegankelijk).

- Gebruik van de kantine voor verenigingsactiviteiten in overleg met secretaris Algemeen Bestuur (secretaris@roda46.nl).

- De kledingwinkel is op afspraak geopend (teamkleding@roda46.nl).

- Toegang tot het materiaalhok door maximaal 1 persoon per team met inachtneming van de 1.5 meter regel.


Mini en Kiddy’s

- De specifieke wijzigingen voor de mini’s en kiddy’s zijn inmiddels met de ouder(s) gecommuniceerd. Voor vragen minikiddy@roda46.nl

 
Pupillen en Junioren

- Pupillen en Junioren kunnen trainen zonder rekening te moeten houden met 1,5 meter regel.

- Onderlinge wedstrijden tussen de jeugdteams van Roda’46 zijn toegestaan.

- Bezoek van leden, ouders, verzorgers of toeschouwers aan de trainingen voor jeugd t/m O19 is niet toegestaan.

- Op het complex van Roda’46 mogen per team maximaal 5 begeleiders aanwezig zijn.

- Onder begeleiding wordt verstaan: trainers, coaches, elftalleider, verzorger, grensrechter en ouders ter ondersteuning organisatie trainingen jeugd O8 t/m O12.

- Commissieleden is het toegestaan om aanwezig te zijn om de organisatie en coördinatie van de trainingen en wedstrijden te verzorgen.


Senioren

- Trainen voor de senioren is toegestaan.

- Onderlinge wedstrijden tussen de senioren teams van Roda’46 zijn niet toegestaan.

- Bezoek van leden, ouders, verzorgers of toeschouwers aan de trainingen voor senioren is niet toegestaan.


Voorwaarden trainen senioren

- Maximaal 4 sporters in een groep op een kwart voetbalveld. mits de onderlinge afstand tussen de sporters van de groep van 4 personen te allen tijde 1.5 meter bedraagt.

- De verschillende groepen van 4 mogen niet samenkomen ofvermengen tijdens, dan wel voor of na de training

- De verschillende groepen van 4 moeten de afstand tot elkaar beperken tot 1,5 meter

- De trainer telt niet als lid van een groep van 4.

- Toezicht op het naleven van de maatregelen wordt gehouden door toezichthouders


Dit alles is een grote verantwoordelijkheid voor alle senioren teams en senioren-voetbalcommissies. Mocht blijken dat dit niet wordt nageleefd rest ons maar 1 keus: Geen sport gelegenheid voor de senioren.

Voor een iedereen in de vereniging zijn de maatregelen om de competitiewedstrijden stop te zetten en de beperkingen met trainen een teleurstelling. Wij kunnen dit alleen omdraaien als wij ons strikt aan de maatregelen houden.

Twijfels over nut, noodzaak dan wel verschillen tussen de verschillende doelgroepen, verenigingen zullen er zijn. Misschien voelt dit als niet rechtvaardig.Maar voor iedereen is deze situatie onbekend. Hier zijn geen draaiboeken of protocollen voor.

Het Algemeen Bestuur van Roda'46 en de verschillende commissies, proberen iedereen zoveel als mogelijk de gelegenheid te geven om te kunnen blijven voetballen. Maar het belangrijkste uitgangspunt blijft het voorkomen van besmettingen met het Covid-19 virus binnen onze vereniging en in de gemeente Leusden.

Wij hopen dat de komende weken iedereen gezond blijft en dat wij de komende tijd kunnen blijven genieten van het voetbal bij onze vereniging.


Het Algemeen Bestuur van Roda’46 Leusden.