Actie bedrukking reclameborden bij Roda’46


Beste Roda vrienden,

 

Zoals bekend loopt Roda'46 heel wat inkomsten mis door het in niet open kunnen zijn van de kantine. Dit zijn inkomsten die jaarlijks naast sponsorgelden en contributiegelden voor een derde bijdragen aan de begrote inkomsten. Ook kunnen verschillende activiteiten zoals toernooien nu geen doorgang vinden. Dat is voor iedereen vervelend. Uiteraard wordt er zoveel mogelijk door alle afdelingen bezuinigd en krijgen we ook wel wat geld van de overheid en gemeente. Maar dat is niet genoeg.

Als AB en commissies hebben we daarom besloten om via een aantal kleine en grote acties geld te gaan genereren om als Roda'46  deze corona-periode te overleven.

Wij beseffen  dat het voor een ieder van jullie geen makkelijke tijd is  maar toch.........

 

WAT IS DE BEDOELING?

Een reclamebord van 3 meter bij 36,5 cm bedrukken met namen van mensen die Roda'46 een steuntje in de rug willen en kunnen geven.

Hierbij denk ik aan (oud)voetballers, NSL, 35+ , partners, kinderen, kleinkinderen , opa's en oma's, vrienden en .....

Tegen betaling van 10 euro kun je je naam (  voornaam, eerste letter voorvoegsel en eerste letter  achternaam) op zo'n bord laten zetten.  Er kunnen ongeveer 300 namen op 1 bord.  ( letterhoogte 13 mm). Dit bord wordt geplaatst langs veld 1.

Per bord kunnen we zo ruim 2200 netto genereren voor Roda'46.

 

HOE GAAT DEZE ACTIE LUKKEN?

Als we met z'n allen erachter gaan staan. We zijn begonnen bij de zondagafdeling. In 2 weken al meer dan 110 deelnemers waaronder ouders, kinderen, kleinkinderen. Iedereen kan dus meedoen. Nu is het tijd om te laten zien dat Roda’46 met 1500 leden in staat is om minimaal 2 borden te vullen. Dus doe mee en zeg het voort. Bespreek het binnen je jeugd - en seniorenteam.

 

WAT MOET JE DOEN OM MEE TE DOEN?

Ondergetekende een mail sturen ( roda46zondaghm@gmail.com)  met vermelding van de namen en het daarbij behorende bedrag overmaken naar  Rabo rekening

NL61RABO0134759699 tnv Roda'46 afdeling zondag o.v.v. bordnamen en je naam.

 

Hans van Mourik

Zondagcommissie Roda’46  namens AB/commissies