Bericht met betrekking tot het Corona-virus


De verspreiding van het Coronavirus brengt met zich mee dat waarschijnlijk iedereen de berichtgeving en de aanwijzingen van de GGD en het RIVM volgt. Het spreekt vanzelf dat ook Roda ‘46 de berichten hierover nauwgezet in de gaten houdt.

  
De vereniging is ‘gewoon open’ en er zijn momenteel geen actuele aanwijzingen dat dat moet veranderen. Wel gelden, tot een nader te bepalen moment, enkele richtlijnen:
  
A. Als vereniging stellen wij ons vaak (dagelijks) en zorgvuldig op de hoogte van de berichten van RIVM en GGD.
   
B. Personen die zich ziek voelen (grieperig, hoesten, niezen, koorts, kortademig), nemen contact op met hun huisarts als ze in een risicogebied zijn geweest of in contact zijn geweest met anderen waarvan ze weten dat zij in een risicogebied zijn geweest. Deze personen komen niet naar de club en melden dat bij de club via onderstaand mailadres.
  
C. Personen die niet in een risicogebied zijn geweest en zich toch ziek voelen (grieperig, hoesten, niezen, koorts) hoeven zich geen zorgen te maken. De kans is veel groter dat mensen gewoon griep hebben of verkouden zijn. Neem contact op met de huisarts, als u zich zorgen maakt.
  
D. We wassen onze handen regelmatig.
  
E. We gebruiken papieren zakdoekjes en deze worden na gebruik in de daarvoor bestemde afvalemmers gedaan.
  
F. Als je moet hoesten of niezen, doe je dat in de binnenzijde van de ellenboog.
 
G. Hoewel er geen formele richtlijn is afgekondigd met betrekking tot de gebruikelijke omgangsvormen, vinden we dat elkaar een hand geven bij een begroeting kan worden vervangen door andere vormen (bijvoorbeeld zwaaien of knikken).
 
Vanzelfsprekend informeren we jullie als de vereniging Roda ’46 andere acties zal of moet ondernemen. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ons mailen via het mailadres: secretaris@roda46.nl. Hier kun je ook aangeven indien je niet naar de vereniging komt vanwege een vermoeden van mogelijke besmetting. Meld dit ook aan je team en/of commissie waar je deel van uitmaakt.
  
Met vriendelijke groet,

   
Algemeen Bestuur
Roda ’46.