Gemeente steekt sportclubs de helpende hand toe


Leusder Krant, 25-10-2020

LEUSDEN De gemeente komt sportverenigingen ruimhartig tegemoet als het gaat om de huur van sportaccommodaties. Niet alleen hoeven de clubs over maart, april en mei helemaal niets te betalen, voor de periode juni, juli en augustus wordt slechts 50% van de verschuldigde bedragen in rekening gebracht.

door Daan Bleuel

En dan nog alleen voor die clubs die in de zomerperiode daadwerkelijk gebruik maakten van hun velden en zalen. Met name die laatste regeling doet de gemeente pijn. De kwijtgescholden kosten in de eerste drie maanden van de corona-epidemie worden geheel vergoed door het Rijk. Dat geldt niet voor de tweede regeling. Die gaat de gemeente per saldo een kleine 45.000,= aan gederfde inkomsten kosten. 

ONDERSTEUNEN 

,,Met dit besluit wil het college laten zien dat zij de sportverenigingen en kleine groepen particulieren van harte steunt zodat zij kunnen blijven sporten’’, licht het college het besluit toe. Eerder in de crisis liet het college al weten ‘een flexibel, coulant, redelijk en realistisch huur- en subsidiebeleid te voeren’. Dit om clubs ‘te ondersteunen bij de inkomstenderving en uitgaven .Het besluit geldt zowel voor buiten- als voor binnensportverenigingen. 

Wel voegt het college daar nog aan toe dat andere verhuurders van sportaccommodaties (of vergelijkbare ruimten) zelf op zoek moeten naar compensatie van de overheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om De Korf, SRO en De Til. De regeling die het college nu bekend maakt betreft alleen sportverenigingen die rechtstreeks een gemeentelijke accommodatie huren.