KNVB bepaalt vervolg competities


KNVB over vervolg competities

Eindelijk mogen we weer! Na twee afgebroken seizoenen kan de competitie weer worden hervat. De competitie is wat ons toch allemaal (1,2 miljoen voetballers maar ook alle vrijwilligers en bezoekers) onderling verbindt.


Inleiding
Twee seizoenen lang hebben we de competitie niet uitgespeeld en geen promotie/degradatie op basis van een volledig seizoen kunnen toepassen. Het doel voor de KNVB is om dit seizoen wel een eindrangschikking en een promotie/degradatie toe te kunnen passen op basis van sportieve prestaties. Echter het voetbal heeft in de categorie A langere tijd stilgelegen, hierdoor zijn reguliere speeldagen uit de 1ste competitiehelft komen te vervallen. Daarnaast zijn er nog veel teams die nog wedstrijden moeten inhalen uit de 1ste competitiehelft. Er zijn ook nog veel onzekerheden ten aanzien van corona en mogelijke maatregelen die hiermee gepaard gaan. Om voldoende ruimte te hebben om de competities goed uit te spelen en met de mogelijke onzekerheden om te gaan, ziet de KNVB zich genoodzaakt om de competities in de verschillende categorieën aan te passen. Hieronder vind je een overzicht wat dit voor de verschillende categorieën betekent.

Bekervoetbal

Het bekervoetbal vervalt. De wedstrijden in de beker geven een te grote druk op de speeldagen die nog nodig zijn om de competities op een goede wijze uit te spelen. De KNVB geeft  prioriteit aan het uitspelen van de competities in de categorie A om te komen tot een goede promotie en degradatie. In de categorie B geeft de beker eveneens een te grote druk op de benodigde speeldagen die van belang zijn voor het uitspelen van de competitie.

Competitie veldvoetbal

Categorie A senioren
De KNVB neemt over de wijze waarop deze competities zullen worden uitgespeeld op vrijdag 28 januari een definitief besluit. Vanwege het feit, dat de KNVB zich zorgen maakt of deze competities met volledige nacompetitie nog afgewerkt kunnen gaan worden, worden op dit moment de scenario’s nader bekeken. Het uitgangspunt is dat de KNVB een grote mate van zekerheid moet hebben om dit seizoen promotie en degradatie door te voeren. Een 3e seizoen zonder eindrangschikking vindt de KNVB onaanvaardbaar.
In ieder geval zullen vanaf het weekend 5/6 februari de eerste inhaalwedstrijden worden vastgesteld.

Categorie A jeugd veldvoetbal en onder 23 mannen
Doelstelling voor deze competities is om op korte termijn tot afronding van de najaarscompetitie te komen. Voor komend weekend, 29 en 30 januari, zijn de eerste inhaalwedstrijden al ingepland en de wijze van afronden van de najaarscompetitie kan per competitie verschillen. Gezien de grote verschillen in aantal wedstrijden tussen de verschillende teams, zal de komende weken duidelijk worden, wanneer de voetbalbond concreet verwacht deze competities af te kunnen ronden.

Op basis hiervan kan dan worden bepaald hoe de voorjaarscompetitie kan worden vormgegeven. Naar verwachting zal de KNVB medio februari (na het weekend van 12 februari) met nadere informatie komen over de opzet van de voorjaarscompetitie en de daaraan gekoppelde speeldagenkalender.

Categorie B veldvoetbal
Alle categorieën in het veldvoetbal (senioren, junioren en pupillen) gaan aankomend weekend 29/30 januari starten met het reguliere programma. De speeldagenkalender blijft voor deze categorie ongewijzigd.

De wedstrijden die bij de pupillen eerder gespeeld hadden moeten worden in de 3de fase komen te vervallen. Inhaalwedstrijden voor de junioren en de senioren worden zoveel mogelijk gepland in inhaalweekenden om zoveel mogelijk de competities uit te spelen.

Publiek bij wedstrijden

Het publiek is weer welkom bij de wedstrijden en trainingen. Hierbij geldt dat het publiek 1,5 meter afstand moet houden en bij het verplaatsen in de kantine een mondkapje op hebben. Het publiek dient uiterlijk om 22.00 uur de sportaccommodatie te hebben verlaten.